היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61524
בדיקת הקשר באמצעות סקירת מחקרים.
10,639 מילים (כ-32.5 עמ'), 41 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 20896
4,959 מילים (כ-15.5 עמ'), 22 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69886
סקירת שלושת סוגי מבחני האישיות: מבחני השלכה, מבחני דיווח עצמי ומבחני התנהגות.
9,208 מילים (כ-28.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67398
מבחן סגנון אישי, מבחן "אמונות אישיות", מבחן "עמדות לפני מבחן", ומבחן סגנון "קבלת החלטות".
2,975 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70168
ניתוח ואבחון מבחנים פסיכולוגיים שהועברו על ילד.
2,620 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63695
כיצד חרדת התלמידים ממבחנים נתפסת על ידי המורה ומשפיעה על קשר מורה-תלמיד.
7,674 מילים (כ-23.5 עמ'), 34 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 60433
בחינת הנושא לאור האופן שבו יושם החוק בפסיקת ביה"ד לחוזים אחידים ובתיהמ"ש, בנוסף לבחינת מבחן הקיפוח לאור גישות ותיאוריות שונות וכמו"כ בהשוואה למושגים אחרים רלוונטיים.
8,747 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 66090
האם שיטות הטיפול הננקטות בשירות המבחן אכן תורמות לשיקום המופנים.
8,003 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62660
ניתוח מקיף של גיבוש תדמית ומפה מנטלית כלפי מקום והשפעתם האפשרית על שיקולי העדפות מגורים ושביעות רצון בקרב אוכלוסיות שונות.
15,607 מילים (כ-48 עמ'), 31 מקורות, 191.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100