היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 39
עבודה מס' 60711
ניתוח המחזה "הבכיינים" על פי מאפייני זרם האקזיסטנציאליזם.
6,267 מילים (כ-19.5 עמ'), 16 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 69018
דיון באינטרנט, עיתונות ורכילות, והתייחסות לעיסוק הרכילותי במקרה של נינט טייב ויהודה לוי.
5,337 מילים (כ-16.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61004
תפיסת החלום הנבואי של ריה"ל והקשר הקיים בין החלום הנבואי לבין נבואה.
4,933 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60659
בחינת המאפיינים הקלאסיים במחזותיו של לוין, תוך התייחסות לקביעתו של וולפלין (תשמ"ב) בעניין זה.
3,044 מילים (כ-9.5 עמ'), 8 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60212
ניתוח ארבע יצירות של ר' יהודה הלוי המופנות כלפי מקורביו המנסים לשכנעו שלא לעלות לארץ ישראל.
7,258 מילים (כ-22.5 עמ'), 23 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50671
סקירת המצב החברתי, ההצגה והורדתה מהבמה ודיון במושג הסאטירה בהקשר הישראלי.
5,596 מילים (כ-17 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69412
ניתוח החברה והאסטרטגיה שלה.
6,727 מילים (כ-20.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60124
ניתוח המחזה 'שיץ' לחנוך לוין בדגש על זמן, חלל, חפצים ותמטיקה, ניתוח ההפקה הראשונה, בחינת המחזה כסאטירה ע"פ ניתוח זה.
3,887 מילים (כ-12 עמ'), 0 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 61585
עבודה המתמקדת בניתוח השיר "יעירוני בשמך רעיוני" מאת יהודה הלוי.
2,395 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 39