היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 21057
בדיקה האם הממשלות בישראל ישתמשו בשע"ח ככלי לבלימת אינפ'. השוואה למדינות אחרות ובדיקת כלים נוספים לבלימה.
3,852 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69941
האם שימוש בכלי המשפטי של תובענות ייצוגיות, הינו כלי מתאים להתמודדות עם תאגידים אשר מחצינים נזק סביבתי, ומה מידת השפעתו.
13,121 מילים (כ-40.5 עמ'), 40 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65293
החסר בכלי רכב - החוקים השונים והפסיקה (הדלה) בנושא יבוא כלי רכב.
7,807 מילים (כ-24 עמ'), 8 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66633
בחינת הכלי של חברת I-Logix שנקרא Rhapsody.
9,486 מילים (כ-29 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61960
מחקר שמטרתו לבחון את מודעותם של מורים ביכולת השימוש בתקשורת בלתי מילולית ככלי לאינטראקציה בינם לבין התלמידים.
17,061 מילים (כ-52.5 עמ'), 38 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 70550
בחינתן של אנרגיה מתחדשת והתפלת מים ככלי ביחסים בין שתי המדינות.
2,909 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 68906
סקירה כללית על סוגי ריקוד ועל המחול ככלי טיפולי.
2,570 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66960
סקירת מחקרים בנושא ובחינת יעילות השאלון ככלי מיון בצה"ל.
3,536 מילים (כ-11 עמ'), 22 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 67476
סקירה של גישת הצדק המאחה ככלי אלטרנטיבי לטיפול בעבירות פליליות.
14,002 מילים (כ-43 עמ'), 79 מקורות, 386.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100