היישום אינו מחובר לאינטרנט

תקשורת לא מילולית ככלי לביטוי אישיות המורה והשפעתה על תלמידיו

עבודה מס' 061960

מחיר: 603.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מחקר שמטרתו לבחון את מודעותם של מורים ביכולת השימוש בתקשורת בלתי מילולית ככלי לאינטראקציה בינם לבין התלמידים.

17,061 מילים ,38 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
א. תקציר סקירת הספרות
ב. מחקר שדה
סקירת ספרות - האישיות
פרופיל ואישיות המורה
א. השפעת אישיות המורה
ב. הדוגמא האישית של המחנך
ג. חשיבות הדוגמא האישית בתחום החינוך
ד. פרופיל המורים - אפיונים אישיים
ה. פרופסיה וזהות מקצועית
ו. התכונות המאפיינות את מקצוע ההוראה
ז. מערכות אמונה \ אי-אמונה
ח. פתיחות-סגירות
התקשורת ככלי לביטוי אישיות המורה והשפעתה על תלמידיו
א. תקשורת בין אישית
ב. מחסומי תקשורת
ג. תקשורת בלתי-מילולית
ד. המסרים הבלתי מילוליים והלא מודעים ומשמעותם
ה. שפת הגוף
ו. יסודות לשון הגוף
ז. הלבוש
ח. הצבע הוא המסר
ט. "כתב התנועות"
י. הראש
יא. הבעות הפנים
יב. חלקי הפנים
יג. הידיים
יד. הרגליים
טו. המבט
טז. שפת הגוף בכיתה
מערך המחקר
א. מטרת המחקר
ב. שאלת המחקר
ג. רציונל המחקר
ד. השערות המחקר
ה. כלי המחקר
ו. מהלך המחקר
ז. אוכלוסיית המחקר ומדגם
ח. שיטת עיבוד הנתונים - קידוד לקטגוריות
ממצאים
דיון
סיכום - והמלצות
ביבליוגרפיה


אישיות
לדעת אבינון (1996) ניתנת עדיפות פחותה לאישיות המורה על חשבון ההתמקצעות שלו.
אבינון גורס כי קידום אישיותו של המורה בסמינרים להכשרת מורים צריך להתמקד, בתחומים הבאים: יצירתיות, חשיבה, מנהיגות, רגשות, הומור, למידה עצמית וחינוך לערכים. המאמר דן בכל אחד מתחומים אלה בנוסף לצורך ללמד את מיומנויות ההוראה.
מוטעי (1999) מציין כי ממחקרים חדשניים אנו לומדים, כי מרכיבי האישיות הינם רבים וסבוכים, יש בהם מניעים ועמדות, תכונות, סגנונות ועוד. עם זאת ישנו ארגון פנימי כלשהו המסדר והמווסת תכונות אלה. אפשר להניח, שהתנהגותו של המורה היא עקבית בסדרת מצבים שונים והשפעתה על תלמידיו תהיה סדירה.
קיימות הגדרות רבות ל"אישיות", וכל הגדרה תלויה בגישה התיאורטית למהות האדם. כל ההגדרות מתייחסות לאפיונים שהם קבועים יחסית, ובכך מעניקים יציבות להתנהגות האדם. בפרק זה אתייחס לתיאוריות השונות של האישיות.

פרופיל המורים - אפיונים אישיים
בפרק זה אתייחס למניעים המושכים אנשים לעסוק בהוראה ובזהות מקצועית של המורים נבהיר מהי פתיחות וסגירות.

תקשורת בלתי מילולית ככלי בידי המורה להשפעה על תלמידיו
בפרק זה אעמוד על: יסודות לשון הגוף; הגוף כפרסונה; הגוף הוא השדר; לשון הגוף והטריטוריה הפרטית; לשון הגוף והמרחב החברתי-תרבותי. הלבוש; הצבע הוא המסר; "כתב התנועות";
הראש; הבעות הפנים; חלקי הפנים; המבט. הידיים; הרגליים ושפת הגוף בכיתה.

מחקר שדה
מטרת המחקר
לבחון את מודעותם של מורים ביכולת השימוש בתקשורת בלתי מילולית ככלי לאינטראקציה בינם לבין התלמידים.

שאלת המחקר
האם ניתן להשתמש בתקשורת בלתי מילולית ככלי אינטראקטיבי בין המורה לתלמידיו.

כלי המחקר
* בניית שאלון שנוסח במיוחד בפשטות כדי שבנקל נוכל לברר את דעותיהם של המורים.
* ניסוח השאלות לצורכי מחקר זה הותאמו במיוחד והתבססו על שאלון לבדיקת שיטות הוראה אשר נבנה ע"י דינה חסידוב ואושר ע"י פרופ' רחל הרץ לזרוביץ ( 1994).

מקורות:

פאסט, י. לשון-הגוף, לעברית: יעקב שרת, רשפים, ת"א 1972.
פלדנקרייז, מ. הנסתר שבגלוי, אלייץ, ת"א 1981.
פרידמן, י. (1995). "בית ספר הוא גם סדנה להתפתחות המורה". הד החינוך, ס"ט(7-8), 12-13, מרס-אפריל.
פרידמן, י. (1999). שחיקת המורה: המושג ומדידתו, פרסום מס' 746, ירושלים, מכון הנרייטה סאלד.
קרמר-חיון, ל. (1991). "הערכה עצמית של מורים: מנוף להתפתחות מקצועית". דפים, 13, 9-23.
קרמר-חיון. ל. (1992). "התפתחות מקצועית של מורים - ניסיון להבהיר את משמעות המושג". עיונים בחינוך, 57/58, עמ' 145-156.
סולברג ש. (1994). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר, מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. מאגנס.
פרויד, ז. (1940, תרגום תשל"א) כתבי זגמונד פרויד. תל אביב: הוצאת דביר.
שנלר, ר. (1994), "השפות הנשכחות באינטראקציה הכיתתית", עיונים בחינוך,422-403 ,1994.
שנלר, רפאל (1997), "מסרים בלתי מילוליים כמשוב חלופי". בתוך: פלדי, א.: החינוך במבחן הזמן. תל-אביב: רמות,
בר אל, צ. נוימאיר, מ. (1996). מפגשים עם הפסיכולוגיה. מפגש שני: פסיכולוגיה התפתחותית. הוצאת רכס, אוניברסיטת ת"א.
אריקסון, א. (1960). ילדות וחברה: פסיכולוגיה של האדם בתמורות הזמן. תל אביב: ספרית פועלים (אצל סולברג, 1994).
פרויד, ז. (1940, תרגום תשל"א) כתבי זגמונד פרויד. תל אביב: הוצאת דביר.
האוניברסיטה הפתוחה, (1990), מבוא לפסיכולוגיה, חטיבה רביעית יחידות 12-10, האישיות: תיאור מדידה והערכה.
האוניברסיטה הפתוחה, (1990), אישיות: תיאוריה ומחקר, כרך א': יחידות 2-1.
האוניברסיטה הפתוחה, (1990), אישיות: תיאוריה ומחקר, כרך ב': יחידות 4-3.
סולברג ש. (1994). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר, מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. מאגנס.

תגים:

זהות מקצועית · שפת גוף · הבעות פנים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תקשורת לא מילולית ככלי לביטוי אישיות המורה והשפעתה על תלמידיו", סמינריון אודות "תקשורת לא מילולית ככלי לביטוי אישיות המורה והשפעתה על תלמידיו" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.