היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60686
תהליך ההפרטה במגזר המוניציפלי (רשויות מקומיות) על יתרונותיו והבעיות המלוות אותו.
2,595 מילים (כ-8 עמ'), 22 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 60795
הצגת תיאוריות המתייחסות להישרדות הארגון, למידה ארגונית, חדשנות, יזמות ויתרון תחרותי, ויישומן בחברה.
3,144 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60565
התייחסות לזיקה הרבה הקיימת בין החברה לבעלי מניותיה והאופן בו הדבר מתבטא במיסוי החברה והכנסות הבעלים והן לחלוקת הדיווידנדים לבעלי המניות בחברה.
7,269 מילים (כ-22.5 עמ'), 11 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 60460
סקירת התפתחות האינטרנט וביצוע מחקר באמצעות שאלונים.
8,531 מילים (כ-26 עמ'), 24 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 60266
יתרונותיו של המחקר הפרשני, (מחקר הפעולה) על פני המחקר המערכתי רפראט לשיעור "גישות פרשניות במחקר"
1,530 מילים (כ-4.5 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60451
מהי למידה חקרנית, עיקרי השיטה, שלבים, מאפיינים, מטרות, יתרונות וחסרונות, תפקיד המורה.
2,340 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 70571
מה השפעת ביצוע אסטרטגיות שיתופיות על היתרון התחרותי של חברות?
8,049 מילים (כ-25 עמ'), 30 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 68322
סקירת מעמד הנשים בצה"ל, תוך התמקדות ביתרונות ובחסרונות של שירות נשים בשירות קרבי.
7,978 מילים (כ-24.5 עמ'), 29 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 66088
יתרונות וחסרונות הגישור במקרים של בעיות חמורות במשפחה אל מול דרך השיפוט המקובלת ודרך "המשפט השיתופי".
6,689 מילים (כ-20.5 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100