עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "ילדים מוכים":


עבודה מס' 61462 SHOPPING CART DISABLED
יסוד ההנאה בספרות החינוך המיני לילדים, 2000.
ניתוח 17 ספרים שנכתבו בנושא הריון ולידה בין השנים . 1957-1995
11,369 מילים (כ-35 עמודים), 27 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים
1. מבוא
2. שיטת המחקר
3. גישות שונות למין ולמיניות
4. כיצד ספרות הילדים מתמודדת עם השאלה: מה הם "יחסי מין"?
  א. יחסי מין וגילוי הסוד
  ב. מי מקיים יחסי מין
  ג.  מיהו האקטיבי בקיום יחסי המין?
5. המטרות לקיום  יחסי מין
6. תיאור יחסי מין בהקשר לזמן
7. דיון וסיכום
8. ביבליוגרפיה

מבוא
החלטתי להתמקד בחינוך המיני לילדים, באמצעות ניתוח הספרות הנכתבת בנושא. מקריאתי את
הספרות לילדים בתחום זה, הגעתי למסקנה כי רוב הספרים עוסקים בשאלה: "כיצד באים ילדים
לעולם?". כלומר הנושא המרכזי בספרות הילדים בחינוך המיני הוא הריון ולידה.
על מנת להביא ילדים לעולם בצורה הטבעית (ללא הפריית מבחנות), יש צורך בקיום יחסי מין בין
גבר לאישה. במושג "יחסי מין" אני מתמקדת בעבודה, ובדרך שמעבירים מושג זה לילדים.
  ידוע כי מיניות האדם בארצנו ובכלל, הוא נושא רגיש ומביך. עד לשנות ה50 -, לא נכתב אפילו ספר
אחד העוסק בנושא של ההולדה, בתחום ספרות הילדים (ברוך מירי, 1991, עמ' 95-111). אם נחשוב
לרגע על ההתלבטויות של הספרות לילדים בנושא המיניות ניתן לראות שהן לא פשוטות: איך
להעביר מידע זה ללא הרגשת מבוכה, האם לחשוף את הילד לכל הפרטים, או לפרט רק על חלק
מהנושאים? האם להתמקד יותר בחלק המדעי או הרגשי? אילו מסרים להעביר? אילו תמונות
להראות? ועוד. אני אחקור את הנקודות האלו ואבדוק מה בוחרים כותבי הספרים להדגיש ואילו
מסרים הם מעבירים לקוראים.
ישנן תפיסות תרבותיות שונות ביחס למין. בין היתר, במיוחד בחברות חילוניות מודרניות קיימת
תפיסה המדגישה היבטים של הנאה. לעומתן תפיסות מסורתיות המדגישות את הרבייה במרכז
החשיבות של המין, ומציגות אותה כמטרה הבלעדית לקיומו. התפיסות המנוגדות בולטות במשחק
המילים באנגלית: recreation (הנאה) לעומת procreation  (הולדה).
ברור כי ספרות הילדים תתמקד יותר במטרת הרבייה בהקשר ליחסי מין, משום שהנושא הוא
"הריון ולידה". אני מתכוונת לבדוק דווקא את המטרה השנייה שהיא ההנאה. כלומר  הנושא
המרכזי בעבודתי הוא: ההנאה שבקיום יחסי מין. אבדוק בעבודה זו את קיומה של ההנאה (אם
בכלל) בקיום יחסי מין ואת דרך הצגתה לילדים.

בחרתי בנושא זה משום שחשוב לדעתי ללמוד על השלכות החינוך בגיל הרך. עולה התהייה: איך
מציגים נושא כזה לילדים?
יבוא יום וילדיי ישאלו אותי את השאלה הזו: "כיצד באים ילדים לעולם?". כדי לענות על השאלה
אצטרך להתמודד עם הסוגייה של יחסי מין. ברור לי שזוהי סוגייה שמביכה הרבה הורים, ואני
קיוויתי דרך העבודה לנסות לחשוב איך לצאת מהמבוכה. לנסות להסביר לילדים בלי שקרים, בלי
עיוותים ותוך רצון שהילד יבין באמת את המושג "יחסי מין".
אני סבורה כמו כן שכל מושג שרוצים ללמד ילדים, צריך לקחת אותו בהקשר הרחב- כדי שלא
ייווצרו בעיות של אי הבנה לגביו. ומכיוון שהמושג הוא "יחסי מין", אסור ליצור מצב שיתעלמו
מהמטרה הנוספת שלו: ההנאה. כי אז מה שיקרה הוא, שילדים יחשבו שמקיימים יחסי מין אך ורק
לרבייה. האם זה נכון להעביר להם את המסר הזה?
ההנחה שלי היא שבעולם הידע הרחב של היום, שבו מתחנכים הילדים מהטלוויזיה ומהמחשב  -
אין מה להסתיר מהילד. בסופו של דבר הילד ידע הכל. אולם, חשוב לדעתי שהחינוך המיני יינתן
בבית ולא דרך אמצעים שלא ניתן לדעת מה הם בדיוק מעבירים ובאיזו דרך. בנוסף לכך, אסור
לדעתי להסתיר מידע שעלול בסופו של דבר ליצור בלבול או אי הבנה לגבי נושא מסוים.

שיטת המחקר
ברצוני להתמקד בנושא ההנאה באמצעות חקר הספרות לילדים. אבדוק את ספרות הילדים בנושא
ההריון והלידה. הספרות היא בלתי פורמלית ומיועדת לקריאה חופשית של הורים וילדים. אחקור
17 ספרים בנושא ההריון והלידה, אשר נכתבו בין השנים  .1957-1995
הדגימה שנלקחה כללה את כל הספרים אשר מצאתי בנושא זה. אולם, לא ניתן להיות בטוחים
שהספרים שמצאתי בספריות, כוללים את כל הספרים שנכתבו בתחום.
חלק מהספרים נכתבו על ידי אנשי מקצוע, שביכולתם להדגיש יותר את הצד המדעי לקיום יחסי
מין ופחות את הצד הרגשי. חלק מהספרים תורגמו משפות זרות לעברית. תרגום זה עלול ליצור
משמעויות אחרות בעקבות אוצר מילים שונה.
בתחילת העבודה אערוך סקירה ספרותית על תפישות שונות בנוגע למין ולמיניות. לאחר מכן, אברר
בספרים את הגדרתם ליחסי מין באופן כללי ואת המסרים שמועברים דרכם. לאחר מכן אבדוק את
המטרות לקיום יחסי מין: כאן בעצם אחפש את שתי המטרות לקיום יחסי מין, ובעיקר את מטרת
הנאה ואבדוק כיצד הן באות לידי ביטוי.
בסופו של דבר אבדוק את הגדרת יחסי המין על ציר הזמן ובעיקר את התדירות בספרים. כלומר,
אבדוק את האקט המיני עצמו: מה עושים לפניו? מה עושים אחריו? כמה פעמים מקיימים יחסי מין
וכד'.
למעשה, אערוך השוואה בין יחסי מין כפי שהם מופיעים בספרות הילדים, ובין כללי המציאות
והידע "האובייקטיבי" מהספרות הכללית לגביהם. לדוגמא, בסרטים שאנו צופים בטלוויזיה כיום,
ניתן לראות את יסוד ההנאה: המשיכה הגופנית והארוטיקה, כמטרה מרכזית לקיום יחסי מין.
יסוד זה בולט גם בספרות המבוגרים שנכתבת בנושא יחסי מין, ברומנים וכד'.
מעניין לבדוק כיצד הנאה זו תוצג בספרות הילדים. ברור שהנושא הוא הריון ולידה ולכן יסוד
ההנאה יידחק לפינה. אולם מכיוון שבודקים את המושג יחסי מין, חשוב גם להתייחס אליו, כחלק
מהמכלול.
לכל מושג ישנן אפשרויות שונות של הגדרה, של "הבניה". כך גם לגבי המושג "יחסי מין". ניתן
להגדיר אותו דרך יסוד ההנאה, דרך יסוד הרבייה או דרך שניהם. ניתן לקרוא לו בשמו, להתעלם
ממנו או לבחור במונחים אחרים כמו: "לעשות אהבה". האפשרויות להגדרה תלויות בגישות ובדעות
של אנשים אשר מתייחסים אליו, בין במודע ובין אם לאו.
בפרשנות של הטקסטים אנסה להיות כמה שיותר אובייקטיבית. אתייחס אליהם באמצעות דעות
של חוקרים שונים ביחס למין. אולם, הפרשנות היא מנקודת מבטי האישית וכך גם הסקת
המסקנות ועל כן צריך להביא מגבלה זו.


 
עבודה מס' 66011 SHOPPING CART DISABLED
פיתוח יחידת תוכן בספרות ברוח תיאוריית האינטליגנציות המרובות, 2004.
תכנית לימוד להוראת מטפורות בשירת ילדים ברוח האינטליגנציות המרובות
7,081 מילים (כ-22 עמודים), 12 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
" אל תכשירו את הנוער ללמוד בכפייה ובנוקשות, אלא כוונו אותם לעשות זאת באמצעות מה שמשעשע את מוחם כדי שתיטיבו לגלות בדייקנות את הנטייה המשונה של גאוניותו של כל אחד מהם"(אפלטון).
ילדה צעירה יושבת במשך שעה עם בוחן. היא נשאלת שאלות שבאות לבדוק את מצבור הידע שלה ומבצעת משימות רבות. מטרת פגישה זו לקבוע את מנת המשכל של הילדה, ה-IQ  שלה (Intelligence Quotient). למספר שייצג את מנת המשכל שלה, יהיה קרוב לוודאי השפעה מכרעת על עתידה של הילדה, בצורה שבה מוריה יתייחסו אליה ובקביעת הזכאות שלה לפריבילגיות מסוימות (Gardner,1983,3 ).
כך נפתח ספרו של פרופ' הווארד גרדנר Frames of Mind (1983), ששינה את פני החינוך כפי שאנו מכירים אותו.
כמאה שנה לאחר שהמציא הפסיכולוג הצרפתי אלפרד בינה את המבחן הראשון למדידת האינטליגנציה האנושית, מגיע גרדנר ומציע תיאוריה חדשה לגמרי לגבי מרכיבי האינטליגנציה האנושית והדרכים להעריך ולמדוד אותה. התיאוריה, העומדת במרכזו של הספר, לפיה ישנם סוגים שונים ונפרדים של יכולות אנושיות, אותן מכנה גרדנר "אינטליגנציות", עומדת בסתירה לראייה הקונבנציונלית את האינטליגנציה כיכולת גלובלית אחת שבאה לידי ביטוי באמצעות הכשרים הלשוניים והמתמטיים-לוגיים בלבד.
ראייה קונבנציונלית זו היא עדיין מנת חלקם של מורים רבים. בעבודתי זו ניסיתי לפתח יחידת תוכן בספרות ברוח תיאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר. מקצוע הספרות משתייך למקצועות בהם דרך ההוראה והמשימות הנדרשות מהתלמידים מביאים לידי ביטוי בעיקר את האינטליגנציה הלשונית תוך התעלמות משימוש בכשרים אחרים כמו כשרון לציור או כשרון מוזיקלי. הנושא הספרותי אותו בחרתי הוא :מטפורות בשירי ילדים, הנושא לכשעצמו אינו פשוט והיווה עבורי אתגר להוראה.
ההשערות שאותן ניסיתי לאשש בעבודתי זו הן:
- ניתן להביא לידי ביטוי בהוראת נושא ספרותי שימוש בשבע האינטליגנציות השונות.
- הוראה ברוח תיאוריית האינטליגנציות המרובות מסייעת להבנה טובה יותר של הנלמד.
תחילה, אנסה לעמוד על עיקרי תיאוריית האינטליגנציות המרובות של פרופ' גרדנר
על המשמעות החינוכית של גישת האינטליגנציות המרובות ועל פיתוח תוכניות לימודים ברוח תיאוריה זו, לשם כך נעזרתי בספרו של תומס ארמסטרונג,"אינטליגנציות מרובות בכיתה"          (1996) שיישם את תיאוריית ריבוי האינטליגנציות למצבי הוראה ולמידה בכיתה.
מלבד הצגת הרקע התיאורטי שבבסיס תיאוריית האינטליגנציות המרובות אתן את הדעת גם לפירוש המושג "מטפורה" ולרקע תיאורטי אודות למקומה בשירת הילדים.
בשלב הבא אתאר את התוכנית שבניתי להוראת מטפורות בשירת ילדים ברוח האינטליגנציות המרובות ואת התהליך אותו עברתי בעת בניית התוכנית המבוסס על הרקע התיאורטי לעיל, וכמו כן אציג דיווח מיישום התוכנית בכיתה, התרשמותי ומסקנותיי מיישום זה.
מהרקע התיאורטי אודות תיאוריית האינטליגנציות המרובות ומהתנסותי המעשית, כפי שיתואר להלן,מתחדדת ההכרה שכל אחד מאתנו הוא יחיד ומיוחד וחובתו ואחריותו של כל איש חינוך להתייחס לכל ילד ככזה ולסייע לו בלמידה ובצמיחה.

תוכן העניינים:
מבוא
אינטליגנציה ע"פ פרופ' הווארד גארדנר
המשמעות החינוכית של גישת האינטליגנציות המרובות
פיתוח תוכניות לימודים ברוח האינטליגנציות המרובות
המטפורה ומקומה בשירת ילדים
פיתוח יחידת תוכן בספרות- מטפורות בשירת ילדים ברוח תיאוריית האינטליגנציות המרובות
מתכנון לביצוע
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
חוקרים רבים נתנו דעתם לפירוש המושג אינטליגנציה. בינה וסימון(1916) היו בין הראשונים לכך, על פי בינה וסימון קיימים שלושה קריטריונים לפעולת האינטליגנציה: חשיבה בכיוון מוגדר, כושר הסתגלות בעזרת פתרונות ארעיים והכושר לברור, לשפוט נכון ולבקר כל הנחה או פתרון.
גרדנר יצא מתוך תפיסה ביקורתית של מושג האינטליגנציה ה"מסורתי" של בינה והציע הגדרה חלופית. תפיסתו נבנתה על סמך ידע על האופנים בהם אנשים בעולם כולו מפתחים כשרים שיעזרו להם במהלך חייהם. גרדנר בחר לבחון התמודדויות של אנשים עם מצבי חיים אותנטיים. הוא אסף מידע על אנשים מתרבויות שונות ועל סוגים שונים של בעלי חיים, הוא התבונן בשינויים החלים באנשים ובבעלי חיים מן האוכלוסיות הללו כאשר מאמנים אותם בלמידת כשרים שונים. כמו כן הוא בדק את ההתאמה בין תוצאות של מספר מבחנים פסיכוטכניים הבודקים מגוון רחב של כשרים (שמעוני ולוין עמ' 14).
 
עבודה מס' 66009 SHOPPING CART DISABLED
תיעוד אינטראקציה בין הסטודנטית, ילד וספר, 2006.
תיאור פעילות עם ילדים באמצעות שלושה ספרי ילדים.
1,900 מילים (כ-6 עמודים), 9 מקורות, 64.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במהלך חודש פברואר התקיימו מספר מפגשים אשר מטרתם הייתה לעודד אינטראקציה בין הסטודנטית, הילדים וספר.
הקבוצה הנבחרת מורכבת מ-7 ילדים: 2 בנות ו-2 בנים מכיתה ג' ו-2 בנות מכיתה ד'. רק לאחד מילדי הקבוצה יש קושי מסוים בקריאה שוטפת מטקסטים מורכבים, אך כולם אוהבים ספרים ובעיקר סיפורי אגדות.

סיפורים, מוסיקה, חשיפה לאומנות פלסטית ותיאטרון, הם בסיס הלמידה המתרחשת בכיתה. כל אותם חומרים, בהם אנו משתמשים כגירוי ללמידה, עוסקים אך ורק בעולמו של הילד, אם כפרטים ואם כקבוצה. פחדים, קונפליקטים, יחסים בין אישיים, "משאלות הלב ", הם חומר הגלם עליו נבנית הלמידה.

המפגשים התקיימו בתדירות של פעם בשבוע, במהלך החודש פברואר ועוד לא ירדו מהפרק, מכיוון שהילדים בחרו להמשיך ולעסוק בספרים המוצגים ומשם יצאו לגילוי ויצירה של חומרים חדשים.

תוכן:
הקדמה
פגישה ראשונה
פגישה שנייה
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

מתוך העבודה:
הפגישה הראשונה התקיימה ביום ה- 2/02/2006. הפעילות התקיימה במסגרת המפגשים הקבועים של קבוצה שנפגשת פעם בשבוע לעבודה בתחום הביטוי היצירתי.
לאחר התלבטויות רבות ועקב הרכב הקבוצה (הם ילדים שאוהבים לקרוא וכך מכירים הרבה ספרים), בחרה המחברת להציג שלושה ספרים, בהם מפלצות ומכשפות הן דמויות ראשיות. הסיבה לכך היא שזמן קצר לפני המפגש, ולאחר הצעת הילדים לעבוד על סיפורים "מפחידים", הוקרן הסרט "המבוך" סרט פנטזיה עם מפלצות ויצורים דמיוניים, ששבה את לב ודמיון הילדים.
שלושת הספרים שנבחרו הם :
* טרופותי. (כתבה: ג'וליה דונלדסון, אייר: אקסל שפלר )
* טרופותי הבת. (כתבה :ג'וליה דונלדסון, אייר: אקסל שפלר )
* חמש מכשפות הלכו לטייל. (כתבה: רונית חכם, איירה :אורה איל ).
 
עבודה מס' 65941 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין שפה לטראומה, 2003.
בחינת הקשר שבין התפתחות השפה אצל הילדים בגיל הרך לבין טראומות שהם עברו.
6,635 מילים (כ-20.5 עמודים), 38 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת  העבודה הנוכחית היא לבדוק את הקשר שבין התפתחות השפה אצל הילדים בגיל הרך לבין טראומות שהם עברו. הטראומה יכולה להיות הן פחד רגעי, מקומי והן טראומה הנמשכת לאורך תקופה מסוימת ואז היא מכונה PSTD.
שאלת המחקר היא כיצד נרכשת השפה הן אצל ילדים והן אצל מבוגרים. מהן הגישות השונות ברכישת השפה ומהן התאוריות השונות בנושא, ומה הקשר בין רכישת השפה ומיומנויות דיור לבין טראומה במהלך הילדות.

בעבודה הנוכחית נסקור את התיאוריות אודות רכישת השפה מחד ומאידך את השפעת הטראומה על ילדים ומכאן נגיע להשערות אודות השפעת הטראומה והפוסט-טראומה על התפתחות כישורי השפה.

תוכן העניינים:
מבוא
מטרת העבודה ושאלת המחקר
הצגת הנושא
מושגים
פרק ראשון- מקורות הטראומה
1. מקור המושג
2. התפתחות המושג
3. מודלים המסבירים את הטראומה
המשמעות הפסיכואנליטית
פרק שני: השלכות הטראומה ותוצאותיה
1. השלכות הטראומה
2. סוגי טראומות והבחנה ביניהם
3. התפתחות סימפטומים ושלבי התפתחות
הערכת תוצאות הטראומה
פרק שלישי- השפעות והשלכות על תהליכי שפה
1.רכישת השפה בתהליכי התקשורת
2. הקשר בין שפה לחשיבה
3. פיתוח תהליכים ברכישת שפה דבורה
4. חשיבות המילה בתוך השפה
רצף בין מחשבה לדיבור
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - תרשים זרימה

מתוך העבודה:
השפה הינה אחד הכלים בהם בני אדם מתקשרים עם החברה. התפתחות השפה אינה אחידה בין כל הפרטים בחברה, ובמיוחד אצל הילדים. השפה החלה להתפתח עם הצורך של האנשים לתקשר בינם לבין עצמם ולכן טבעי הוא כי יתפתחו מאפיינים מיוחדים לכל שפה, בעיקר על פי אופי אנשיה.
החל מתחילת המאה ה-20 ואילך הוצעו הסברים שונים לשאלה כיצד לומד האדם, מהם הגורמים המשפיעים על איכות הלמידה וקיצבה. החוקר המפורסם ביותר הוא ויגוצקי שהניח את התשתית למחקר אודות רכישת השפה. ניתן לסווג את ההסברים השונים לשלוש גישות עיקריות כשכל גישה מאופיינת בנקודת מבט שונה על התהליך הלמידה: הגישה ההתנהגותית, הגישה הקוגנטיבית והגישה החברתית.
 
עבודה מס' 61446 SHOPPING CART DISABLED
ילדים בסיכון, 2001.
ניתוח מקרה של ילד בן 12 הנמצא בסיכון.
1,792 מילים (כ-5.5 עמודים), 3 מקורות, 109.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מדובר בילד בן 12, תלמיד כיתה ו' בבי"ס יסודי.
משפחתו מונה 12 נפשות, כאשר י' הוא בעצם הילד התשיעי בסדר הכרונולוגי של מספר הילדים במשפחה. לי' 8 אחים גדולים ממנו: 3 בנים ו-5 בנות ואחות אחת קטנה ממנו (האח הגדול הוא בן 25 והאחות הקטנה היא בת 8 - כיתה ג').
ההורים בעלי השכלה תיכונית. נכון להיום האב מובטל, אם כי בעבר הוא עבד במספר עבודות מזדמנות. כיום האם היא עקרת בית, אך בעבר היא עבדה עד לידתה של בת הזקונים.
מקור הפרנסה של המשפחה הוא מקצבת ילדים ומביטוח לאומי (הבטחת הכנסה).
מערכת חינוכית: כאמור יוסי הוא תלמיד כיתה ו'. הכיתה בה הוא לומד היא כיתה טיפולית בה לומדים תלמידים בעלי קשיי למידה, כגון: בעיית ריכוז, קשב ומשמעת.

תוכן העניינים:
פרטים דמוגרפים
שלבי גדילה
הופעה חיצונית
שגרת חיים
מאפייני  התנהגות ע"פ מודל ה - BASIC-PH
התנהגות הילד לפי מודל ה  BASIC PH
הסיכון בו נמצא הילד
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61407 SHOPPING CART DISABLED
מציצת אצבע בקרב ילדים, 2003.
הרקע, הגורמים והדרכים למניעתה.
2,416 מילים (כ-7.5 עמודים), 7 מקורות, 131.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בפתיחת העבודה אתאר מיקרה של ילד בכיתה ו' הנוהג למצוץ את אצבעו חרף גילו.
בהמשך העבודה מובא רקע תיאורטי המציג את הנושא, בהמשך מוצגים הגורמים השונים למציצת האצבע: הנקה, תהליך הגמילה מן ההנקה וממציצת האצבע, הדרכים למנוע את מציצת האצבע, הדרכים לגמילה נכונה. בסיום העבודה מוצגת בהרחבה עמדתו של פרויד בהקשר למציצת אצבע, וכן מוצגים שלבי ההתפתחות השונים על פיו.

על פי הספרות המקצועית, המציצה בשנת החיים הראשונה מוגדרת כ:
* "תופעה כללית , ביולוגית ביסודה וחיונית להתפתחות התינוק, פעילות רפלקסיבית, המשרתת צרכים פיזיולוגיים של התינוק, תורמת לחיזוק מערכת שרירי הפנים והקשר ליניקה.
* ביטוי לתגובה מחזורית ראשונית, המשרתת תהליכי הסתגלות ולמידה ראשוניים.
* קשורה פונקציונאלית ואסוציאטיבית בקבלת מזון.
* פעילות ספונטאנית המפרקת מתחים נוירולוגיים ומוטוריים.
* מקבלת משמעות אוטוארוטית המווסתת מערכת סיפוקים אוראליים בעלי משמעות ארוטית.
* גורמת להרגעת התינוק בדומה לאמצעי הרגעה אחרים.
* ביטוי לעצמאותו של התינוק. לרוב התינוקות יש שליטה על הפעלתה , הפסקתה וצורתה" (לוין, 1989).
מציצת האצבע הינה נפוצה וניתן לראות בה מעין הפרעת הרגל "נורמלית".
למרות זאת, במשפחות רבות, ילד המוצץ אצבע עלול לעורר תגובות חריפות מצד
הוריו, דבר שעלול לגרום לתופעה להפוך לקבועה למשך ימים.
מציצת אצבע איננה הרגל רע, כי אם פעולה טבעית מבחינת התינוק, אולם, בעוד שבחודשי החיים הראשונים תתקבל המציצה כפעולה טבעית ורצויה, הרי שבגילאים מאוחרים יותר הילד יעורר כלפיו התנגדות ונסיונות לשכנעו להפסיק למצוץ, כולל עונשים וכעס.
רוב התינוקות מתחילים למצוץ אצבע בגיל 3-4 חודשים.
מבחינה סטטיסטית נמצא כי ילדים שלא מתחילים למצוץ אצבע בשנה הראשונה לחיים נראה שלא ימצצו אצבע גם בהמשך.
הצורך למצוץ טבוע בתינוק מלידתו. התינוק ביצע תנועות של מציצה בפיו עוד בעודו ברחם. לאחר הלידה התינוק מתחיל למצוץ את פיטמת השד של האם ויונק, בעצם, אוטומטית. רפלקס המציצה שהתינוק נולד עימו מאפשר לו למצוץ את אצבעו או את המוצץ. מציצה כזאת, שלא לצורך אכילה, מרגיעה את התינוק וגורמת לו הנאה.  היא גם עוזרת לו להירדם.
כאשר ההורים מונעים מן התינוק למצוץ מוצץ גדלים הסיכויים שהוא ימצוץ אצבע, מכיוון שהמציצה הינה צורך טבעי (שמר ורבין, 1990).

תוכן עניינים:
1. תאור מקרה
2. רקע תיאורטי
3. הנקה
4. הגמילה מההנקה ומציצת האצבע
5. התפתחות האישיות לפי פרויד
6. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61427 SHOPPING CART DISABLED
איתור וטיפול בילדים לקויי למידה, 1999.
העבודה מנתחת מקרה של ילדה לקויית למידה ומציעה דרכי התמודדות.
2,397 מילים (כ-7.5 עמודים), 5 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אימונו השיטתי של התלמיד הלוקה בלמידתו במיומנויות של קריאה, כתיבה ומתימטיקה, עשוי להקל עליו ברכישתם, בעיבודם ובשינונם היעיל של חומרי למידה, למרות בעיותיו.
אימון כזה צריך להיערך מתחילת הלמידה, הן בשיעורי העזר והן בשיעורים הכיתתיים, לקידומם ולרווחתם של כלל ילדי הכיתה. ניתן להקדיש למטלות אלה חלקי שיעורים קצרים ושיטתיים ולתרגלן על גבי חומרי הלמידה השוטפים, כך שלא יפריעו לקצב ההתקדמות הפורמלי. טיפול כזה נכון לגבי כל שנות ביה"ס, אך הופך לקריטי מחט"ב ואילך, שנים בהן מוצף התלמיד בכמויות גדולות מאד של חומרים מילוליים ובמטלות רבות ומורכבות לגביהן.
הקנייה נכונה של דרכי התמודדות עם התחומים המדוברים, עשויה להוות עברו גם הכנה יעילה לקראת לימודי המשך - מקצועיים ואקדמיים.

בעבודה זו בוצע אבחון לנערה בת 15 מההיבטים של תפקודים תפיסתיים וקוגניטיביים ותפקודים אורייניים. בסיכום הובאו המלצות לטיפול.

תוכן העניינים:
טיפול במיומנויות למידה
דרכי תמיכה, לווי והכנה של התלמיד הלוקה בקריאתו
מהם לקויי למידה?
טיפול בקשיי כתיבה בגילאים בוגרים (בחט"ב ואילך)
קשב, ריכוז וזיכרון
דרכי טיפול בתלמיד לקוי למידה - מקרה מבחן
סיכום
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61444 SHOPPING CART DISABLED
טיפול פרטני בילד החריג, 2000.
טיפול בילדים אגרסיביים באמצעות ביבליותרפיה. (הצעה למחקר)
9,446 מילים (כ-29 עמודים), 10 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בשנים האחרונות אנו עדים לעליה מתמדת בשיעור האלימות בקרב ילדים ובני נוער בארץ ובעולם.
ההתנהגות התוקפנית מוגדרת כבעיה הולכת ומחריפה, אשר הופכת להיות חלק בלתי נפרד מהווי החברה ובית הספר, ולא אחת מעמידה את המחנכים במצב של חוסר אונים מול גל האלימות הגואה (חוזר מנכ"ל, 1994). תלמידים שאמורים לחוש מוגנים ובטוחים בתחום בית הספר, חשים מאוימים ומפוחדים.
האלימות מושפעת מאינטראקציה בין מאפייני אישיות ומאפייני סביבה והיא משפיעה באופן ארוך טווח הן על הקורבן והן על התוקף. סביבה בטוחה משפיעה על התלמיד הן בתחום הלימודי והן בתחום החברתי ולכן ניכרת חשיבות רבה ליפול באלימות ולעיצוב סביבה חינוכית בעלת נורמות בלתי אלימות.
הטיפול הקבוצתי מומלץ לטיפול בילדים אגרסיביים, מאחר והוא עשוי להפוך למקור לעיצוב נורמות חיוביות והינו מספק הזדמנויות מיוחדות לאינטראקציה בינאישית. הפורום הקבוצתי מאפשר לילד לקבל עזרה, כאשר במצב אחר היה נמנע מלבקש אותה ואף לקבלה. הטיפול הקבוצתי אף עונה על צרכיו של הילד לשייכות ולקבלה (ניכרת חשיבות רבה להיבטים אלו, בייחוד בקרב הילד התוקפן אשר סובל לעתים קרובות מניכור וחוסר אמון בזולת ובבית הספר) (אמיר, 1981 אצל נחשול, 1993).
לטיפול הקבוצתי אף יתרון כלכלי, מאחר והוא מאפשר טיפול במספר ילדים בעת ובעונה אחת.
אולם על המטפל להיות ער לחסרונות הקיימים בטיפול הקבוצתי בקרב ילדים תוקפניים, כאשר נורמות של קבלה ותמיכה עשויות להידחות ע"י חברי הקבוצה הכוחניים וחסרי המיומנות לאמפאטיה וייתכן קיומו של modeling שלילי, על כן ייתכנו תוצאות הרסניות, אשר עלולות להגביר את מגמת התוקפנות (1986).,riesterd kraft
התערבות טיפולית המבוססת על ביבליותרפיה נמצאה כיעילה, היצירה למעשה מסייעת לחבר את הילד לעולמו הרגשי תוך כדי צמצום הצורך במנגנוני הגנה, כך מעודדת היצירה את הילד לבטא את רגשותיו ותסכוליו, מסייעת לו לפתח תובנה חברתית דרך שינוי עמדות והבנה של התנהגות אנושית.
תהליך הביבליותרפיה מאופיין ע"י השלבים הבאים:
הזדהות, השלכה, קתרזיס, תובנה (כהן, 1990; קובבוי, 1992), כאשר המטפל מסייע לילד לייחס את התובנות שרכש לגבי עולמו האישי ולבדוק את ההשלכות של ההתנהגות התוקפנית, להציב יעדים לשינוי ולהפיק התנהגות אלטרנטיבית.
יאלום (יאלום, 1995) זיהה כאחד עשר כוחות תרפויטיים התורמים לטיפול הקבוצתי והם: החדרת תיקווה, הקניית מידע, אוניברסליות, אלטרואיזם, תיקון החוויה המשפחתית, פיתוח מיומנויות חברתיות, חיקוי למידה בינאישית, לכידות קבוצתית, קתרזיס וגורמים קיומיים. הטיפול הקבוצתי מוגדר כסביבה הטבעית של הילד עקב צרכיו לשייכות והוא מהווה כלי חשוב לשינוי ולצמיחה.
הקבוצה מוגדרת כמיקרוקוסמוס ומציעה תנאים המהווים סימולציה לחיים מחוצה לה. (יאלום, 1995)
כמו כן טיפול קבוצתי מוצלח בילדים אגרסיביים עשוי להפוך למקור לעידוד נורמות חיוביות, למידת מיומנויות חברתיות, מודלינג והזדמנות להזדהות.
בפרק הראשון של עבודה זו אסקור את תופעת התוקפנות והאלימות.
בפרק השני אפרט את מהותה של הביבליותרפיה ואת ההפעלה הביבליותרפית.
בפרק השלישי אסקור את הכוחות התרפויטים בקבוצה הטיפולית.
בפרק הרביעי אפרט אודות ההתערבות הטיפולית והמחקר שערכתי במסגרת עבודתי כמדריכה במועדונית טיפולית.
עקב תופעות חוזרות ונשנות של תוקפנות במועדונית, בחרתי להתמקד בנושא זה.
גיבשתי קבוצה מתוך ילדי המועדונית. במהלך 15 המפגשים התמקדתי ביצירות ביבליותרפיות
שעסקו בנושא האלימות על היבטיה השונים. במהלך כל מפגש נערך דיון על היצירה ועל האספקטים הקיימים בה, אשר קשורים לחיים האישיים.
כמו כן נערך בכל מפגש משחק אשר מטרתו הייתה לעודד שימוש בשפת רגשות ולעודד נורמות של לכידות, קבלה ותמיכה. השתמשתי אף בטכניקות של דמיון מודרך והרפיה לשם הירגעות ואף במשחקי תפקידים.
חילקתי למחנכות הילדים שנבחרו להשתתף בקבוצה ולילדים עצמם שאלוני דיווח הבודקים את ביטויי האלימות של כל ילד ואת הצלחתו האקדמית.
עם סיום תוכנית ההתערבות, העברתי את השאלונים בשנית ובדקתי האם אכן חל שינוי.
יש לציין כי תוכנית ההתערבות עדיין לא הסתיימה, כאמור עם סיום התוכנית אוכל לגבש מסקנות.

תוכן עניינים:
מבוא

פרק 1 - תוקפנות
הגדרת המושג

פרק 2 - מהות הביבליותרפיה
אפיונה של הביבליותרפיה
מטרות היעד של הסיפור הטיפולי
קריטריונים לבחירת חומר ספרותי מתאים
כיצד מתבצע התהליך הביבליותרפי

פרק 3 - כוחות תראפיוטיים  בטיפול הקבוצתי
טיפול קבוצתי בילדים
הקבוצה כמיקרוקוסמוס
לכידות קבוצתית
ביטויי עוינות בקבוצות בעלות לכידות
קתרזיס

פרק 4 - ההתערבות הטיפולית והמחקר
מטרות המחקר
השערות המחקר
אוכלוסייה
המשתנים וכלי המדידה
כלי המחקר
מגבלות המחקר
חוזה התנהגות בקבוצה

סיכום ודיון
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 66005 SHOPPING CART DISABLED
פעילות עם Picture - book עם קבוצת ילדים, 2006.
רעיונות ודיווח על הפעילות
1,309 מילים (כ-4 עמודים), 1 מקורות, 64.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה הנוכחית מסכמת תהליך עבודה על בסיס ספר מהז'אנר  Picture Book. המפגשים התקיימו במהלך החודשים אפריל ומאי, עם קבוצה של ילדים בני 7 ו-8 הלומדים בכיתות ב'-ג' בבית ספרי ממלכתי-קהילתי בבאר שבע. הספר הנבחר היה:  I thought I heard... [a book of nighttime noises] מאת : Alan Baker

תוכן העניינים:
הקדמה
תיאור הספר הנבחר ורעיונות לפעילות
תיאור  פעילות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הספר הנבחר היה, כאמור, I thought I heard... [a book of nighttime noises] מאת: Alan Baker, ספר בעל איורים ריאליסטיים, הטומנים בתוכם את פיתרון "אשליות השמיעה " של הדמות הראשית. האיורים מלווים בטקסטים קצרים, בהם הדמות מספרת בקול ראשון את חששותיה לגבי צלילים ששומעת בלילה. הטקסט כולל גם דוגמאות רבות של onomatopoeia, מילים שמחקות את קולות החיות או את רעשי הטבע, אשר משולבים בטקסט, הופכים אותו למרתק ולמפתיע מבחינה אודיטיבית.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>