היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 43
עבודה מס' 65112
האם יזמות אתנית היא כלי למוביליות חברתית בקרב עולים מחבר העמים והאם יזמות אתנית נעשית מתוך אילוץ או בחירה.
5,700 מילים (כ-17.5 עמ'), 23 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60992
האם עשויה יזמות לתרום להתמודדות עם בעיות אבטלה בפריפריה וכיצד תבוא לידי ביטוי תרומה זו?
6,832 מילים (כ-21 עמ'), 38 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 65945
בחינת פניית נשים ערביות ליזמות, כדרך לשילוב בין דרישות הבית והעבודה, על רקע התרבות המסורתית בתוכה הן חיות.
24,709 מילים (כ-76 עמ'), 113 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 65991
יזמות כמענה לאילוצים שנובעים מבית והצורך בגמישות זמנים אשר תאפשר שילוב בין דרישות המשפחה לדרישות העבודה.
12,179 מילים (כ-37.5 עמ'), 60 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 63512
חשיבותם של יזמות וחדשנות בארגון.
2,563 מילים (כ-8 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66262
יישום ניהול היזמות בסניף ברשת ARCAFFE - ניתוח ההיבטים הניהוליים והארגוניים בסניף זה.
5,727 מילים (כ-17.5 עמ'), 17 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 65944
העבודה בחונת וחוקרת את פניית הנשים הערביות ליזמות ובוחנת את המניעים המכוונים נשים אלו לתחום זה.
11,444 מילים (כ-35 עמ'), 50 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69479
הקשר בין יזמות וחדשנות להצלחות של חברות טכנולוגיות.
3,271 מילים (כ-10 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65948
ההבדלים בעמדות הציבור ורחשיו כלפי יזמות של מזרחיים בישראל מול זו של אשכנזים, ובאיזה נקודות ההבדלים באים לידי ביטוי.
7,552 מילים (כ-23 עמ'), 29 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 43