היישום אינו מחובר לאינטרנט

יזמות נשים ערביות

עבודה מס' 065944

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: העבודה בחונת וחוקרת את פניית הנשים הערביות ליזמות ובוחנת את המניעים המכוונים נשים אלו לתחום זה.

11,444 מילים ,50 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו הייתה לבחון ולחקור את פניית הנשים הערביות ליזמות ואף לבחון את המניעים המכוונים נשים אלו לתחום זה.
השתתפות הנשים הערביות בכוח העבודה עלתה באופן ניכר בשנים האחרונות אך למרות האמור, השתתפות זו עדיין נמוכה ביחס לנשים היהודיות. מעמדן של הנשים הערביות בכוח העבודה הנו ייחודי ומושפע משני גורמים עיקריים: השתייכותן לחברה מסורתית פטריארכאלית המערימה קשיים בדרכן לפעילות מחוץ למשק הבית, והיותן חלק מהמיעוט הערבי במדינת ישראל התלוי במשק הכלכלי היהודי ובאפשרויות התעסוקה שהוא מציע. פועל יוצא של גורמים אלו הינו היצע מצומצם של תעסוקות אותן יכולות נשים ערביות למלא. כל אלו מובילים לשאלה האם מסלול היזמות הוא אלטרנטיבה לכניסה לשוק העבודה ודרך להתגבר על האילוצים המבניים הקשורים ל"נחיתותן הכפולה" כמיעוט נשי בתוך המיעוט הערבי.
המחקר מתמקד בניתוח מקרה של יזמת ערבייה-נוצרייה, בת 49, אלמנה ואם לשלושה ילדים אשר בבעלותה עסק בינוני למכירת משקאות המעסיק 30 עובדים. לעסק שלושה סניפים בערים באזור המרכז. כלי המחקר היה ראיון עומק מובנה שחובר על ידי החוקרות וכלל שמונה חלקים: פרטים סוציו-דמוגראפיים, מאפייני העסק, היסטוריה תעסוקתית, הקמת העסק וניהולו, גורמי תמיכה ויחס הסביבה, קשיים, מוטיבציה להקמת העסק ושביעות הרצון של היזמת.
שיטת הניתוח הינה השיטה האיכותית.
תוצאות המחקר מלמדות שהסיבה המרכזית לפנייתה של המרואיינת ליזמות הייתה כלכלית ונבעה ממצבה המשפחתי כאלמנה והאחריות הבלעדית לפרנסת משפחתה. עובדה מהותית זו הפכה את המרואיינת למדגם שאינו מייצג ולכן לצערנו, לא ניתן להכליל בתוקף רב ממחקר זה לגבי הבחירה ביזמות עסקית כדרך חלופית להשתלבות בשוק העבודה. יחד עם זאת, אנו מוצאות חשיבות במחקרנו כיוון שהעמיק את הידע הקיים בנוגע ליזמות נשים ערביות.

מטרת עבודה זו הייתה לבחון ולחקור את פניית הנשים הערביות ליזמות ואף לבחון את המניעים המכוונים נשים אלו לתחום זה.
השתתפות הנשים הערביות בכוח העבודה עלתה באופן ניכר בשנים האחרונות אך למרות האמור, השתתפות זו עדיין נמוכה ביחס לנשים היהודיות. מעמדן של הנשים הערביות בכוח העבודה הנו ייחודי ומושפע משני גורמים עיקריים: השתייכותן לחברה מסורתית פטריארכאלית המערימה קשיים בדרכן לפעילות מחוץ למשק הבית, והיותן חלק מהמיעוט הערבי במדינת ישראל התלוי במשק הכלכלי היהודי ובאפשרויות התעסוקה שהוא מציע. פועל יוצא של גורמים אלו הינו היצע מצומצם של תעסוקות אותן יכולות נשים ערביות למלא. כל אלו מובילים לשאלה האם מסלול היזמות הוא אלטרנטיבה לכניסה לשוק העבודה ודרך להתגבר על האילוצים המבניים הקשורים ל"נחיתותן הכפולה" כמיעוט נשי בתוך המיעוט הערבי.
המחקר מתמקד בניתוח מקרה של יזמת ערבייה-נוצרייה, בת 49, אלמנה ואם לשלושה ילדים אשר בבעלותה עסק בינוני למכירת משקאות המעסיק 30 עובדים. לעסק שלושה סניפים בערים באזור המרכז. כלי המחקר היה ראיון עומק מובנה שחובר על ידי החוקרות וכלל שמונה חלקים: פרטים סוציו-דמוגראפיים, מאפייני העסק, היסטוריה תעסוקתית, הקמת העסק וניהולו, גורמי תמיכה ויחס הסביבה, קשיים, מוטיבציה להקמת העסק ושביעות הרצון של היזמת.
שיטת הניתוח הינה השיטה האיכותית.
תוצאות המחקר מלמדות שהסיבה המרכזית לפנייתה של המרואיינת ליזמות הייתה כלכלית ונבעה ממצבה המשפחתי כאלמנה והאחריות הבלעדית לפרנסת משפחתה. עובדה מהותית זו הפכה את המרואיינת למדגם שאינו מייצג ולכן לצערנו, לא ניתן להכליל בתוקף רב ממחקר זה לגבי הבחירה ביזמות עסקית כדרך חלופית להשתלבות בשוק העבודה. יחד עם זאת, אנו מוצאות חשיבות במחקרנו כיוון שהעמיק את הידע הקיים בנוגע ליזמות נשים ערביות.

תוכן עניינים:
1. תקציר
2. מבוא
3. סקירת ספרות
3.1 נשים בשוק העבודה - גישות תיאורטיות:
4. נשים ישראליות בשוק העבודה:
4.1 שיעור השתתפות נשים בכוח העבודה
4.2 ייצוג נשים בעבודה
5. נשים ערביות בשוק העבודה הישראלי:
5.1 שיעור השתתפות ומאפיינים
6. יזמות:
7. יזמות נשים ערביות:
7.1 בעיות ביזמות של נשים ערביות
8. שיטת המחקר
8.1 אוכלוסיית המחקר
8.2 כלי המחקר והליך המחקר
8.3 שיטת הניתוח
9. תוצאות
9.1 מאפייני העסק
9.2 ניסיון קודם בשוק העבודה
9.3 הקמת העסק וניהולו
9.4 גורמי תמיכה ויחס הסביבה
9.5 קשיים בעת הקמת העסק ובמהלכו
10. דיון ומסקנות
11. ביבליוגרפיה
12. נספח- שאלון המחקר

קטע מהעבודה:

מחקרים שעסקו בסוגיית אי השוויון בשוק העבודה, העלו ממצאים עקביים למדי, המצביעים על קיומה של חלוקת עבודה בין קבוצות בעלות שיוך מיני או אתני. השלכותיה של סגרגציה זו, מוצאת את ביטוין בשני היבטים עיקריים בשוק העבודה: אי שוויון בהזדמנויות ובסיכויים להיכנס לתעסוקות בעלות סטטוס גבוה ואי שוויון בהחזרים החברתיים והכלכליים תמורת ההון האנושי (גולדברג, 1993).

תגים:

מסורת · מניעים · תרבות · איסלאם מיעוט

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יזמות נשים ערביות ", סמינריון אודות "יזמות נשים ערביות " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.