היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחינת פניית נשים ליזמות כדרך לפתרון הקונפליקט בין דרישות הבית והעבודה

עבודה מס' 065991

מחיר: 554.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: יזמות כמענה לאילוצים שנובעים מבית והצורך בגמישות זמנים אשר תאפשר שילוב בין דרישות המשפחה לדרישות העבודה.

12,179 מילים ,60 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

מחקר זה התמקד בבחינת פניית נשים ליזמות, כדרך לשילוב בין דרישות הבית והעבודה. נשים ממלאות תפקיד תעסוקתי כפול: הן עוסקות בעבודה ללא שכר במשק הבית ובעבודה בשכר מחוץ לבית. "כפילות קריירה" זו מגבילה את השתתפותן בשוק העבודה. מטרת המחקר הייתה לבדוק האם הפניה ליזמות מהווה אסטרטגיה להתמודדות עם הקונפליקט שנוצר מכפילות תפקידים זו וכפתרון לאילוצים הנובעים מבית.
סקירת הספרות מתבססת על תיאוריות המסבירות את הפערים בין גברים ונשים בשוק העבודה:
1. תיאוריות הרואות את הפרט כמוקד העיקרי וגורסות שמקור אי השוויון נעוץ בהון אנושי נמוך שהשיגו המשתייכים לקבוצה חברתית המדורגת בתחתית הסולם החברתי, כגון: התיאוריה הכלכלית של "ההון האנושי" (Becker, 1964), ומודל הסוציולוגי של "הישגי סטטוס" (Blau & Duncan, 1967).
2. בידול מיני בשוק העבודה (Reskin & Hartman, 1986), הריכוז של נשים וגברים בעיסוקים שונים, שברובם נעשים על ידי מין יחיד.
3. תיאורית הסוציאליזציה המניחה שתהליך הסוציאליזציה של התפקיד המיני נחשב כתורם להפרדה בין המינים בשוק העבודה (Reskin & Hartman, 1986).
4. תיאוריות מבניות ביקורתיות התולות את אי השוויון במבנה שוק העבודה ומיקומן של נשים במבנה זה (Maxwell,1987).
על רקע תיאוריות אלו הוצג קונפליקט בית-עבודה אשר מאפיין את תחושותיהן של נשים רבות בעולם העבודה, ומבין מספר פתרונות לקונפליקט זה הוצגה היזמות כמענה לצורך בגמישות.
המדגם כלל 9 נשים יהודיות יזמיות, נשואות ואמהות לילדים, בין הגילאים 58-36, בעלות עסקים קטנים. הנתונים נאספו באמצעות ראיון עומק מובנה שחובר על ידי פרופ' חיה שטייר בשיתוף עם משתתפות הסמינר. השאלון כלל ארבעה חלקים בתחומים הבאים: עבודתה של המרואיינת, שאיפות מקצועיות שהיו לה בצעירותה, מה עשתה בכדי לממשן ועוד, ההיסטוריה התעסוקתית של המרואיינת, חיי הנישואין והמשפחה שלה וכיצד העבודה השפיעה עליהם ולהפך ופרטים אישיים. ממצאי המחקר מצביעים על חווית קונפליקט בית-עבודה אצל כל המרואיינות ברמות משתנות, ומראים כי בפניה ליזמות, נשים מונעות בעיקר על-ידי הצורך בגמישות תעסוקתית לצורך תמרון קל יותר בין העבודה והבית כסיבה מרכזית או משנית. יחד עם זאת, ניתנה הדעת על מניעים נוספים שנמצאו בפניה ליזמות כגון אכזבה או אי-שביעות רצון מעבודתן כשכירות

תוכן עניינים:
-תקציר
-סקירת ספרות
נשים בשוק העבודה- גישות תיאורטיות:
נשים ישראליות בשוק העבודה
קונפליקט בית-עבודה
דרכי התמודדות עם הקונפליקט
יזמות
יזמות נשית בישראל - תמונת מצב
-שיטת המחקר
הצגת המחקר
אוכלוסיה
כלי המחקר והליך המחקר
שיטת הניתוח
-תוצאות
על החלומות המקצועיים לפני הכניסה לשוק העבודה:
על ההתמודדות עם התנגשות של דרישות בית ועבודה:
הסיבות לעזיבת המקצוע/התפקיד הקודם והפנייה ליזמות:
-דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

מחקרים רבים עסקו עד היום בשאלת מעמדן של נשים ושל קבוצות אתניות שונות במערכת הריבוד החברתי בעולם העבודה. כרקע לדיון בשאלות אלה, ניצבת החברה המודרנית, הנתפסת כחברה הישגית, כלומר שהאפשרות לזכות בה בסטטוס פתוחה בפני כל אחד בהתאם לשאיפותיו וכישוריו. אולם בחינת הישגי הסטטוס של המשתייכים לקבוצות שונות מצביעה על כך שהאידיאל החברתי של שוויון הזדמנויות אינו עומד במבחן המציאות.
מחקרים שעסקו בסוגיית אי השוויון בשוק העבודה, העלו ממצאים עקביים למדי, המצביעים על קיומה של חלוקת עבודה בין קבוצות בעלות שיוך מיני או אתני. השלכותיה של סגרגציה זו, מוצאות את ביטוין בשני היבטים עיקריים בשוק העבודה: אי שוויון בהזדמנויות ובסיכויים להיכנס לתעסוקות בעלות סטטוס גבוה ואי שוויון בהחזרים החברתיים והכלכליים תמורת ההון האנושי (עפרוני, 1980).

תגים:

יזמות · נשים · עבודה · קריירה · משפחה · שוק · עבודה · קונפליקט · בית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחינת פניית נשים ליזמות כדרך לפתרון הקונפליקט בין דרישות הבית והעבודה", סמינריון אודות "בחינת פניית נשים ליזמות כדרך לפתרון הקונפליקט בין דרישות הבית והעבודה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.