היישום אינו מחובר לאינטרנט

יזמות עסקית בקרב נשים ערביות בישראל

עבודה מס' 065945

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת פניית נשים ערביות ליזמות, כדרך לשילוב בין דרישות הבית והעבודה, על רקע התרבות המסורתית בתוכה הן חיות.

24,709 מילים ,113 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

מחקר זה מתמקד בבחינת פניית נשים ערביות ליזמות, כדרך לשילוב בין דרישות הבית והעבודה, על רקע התרבות המסורתית בתוכה הן חיות.
השתתפות הנשים הערביות בכוח העבודה עלתה באופן ניכר בשנים האחרונות אך למרות האמור, השתתפות זו עדיין נמוכה ביחס לנשים היהודיות. מעמדן של הנשים הערביות בכוח העבודה הינו ייחודי ומושפע משני גורמים עיקריים: השתייכותן לחברה מסורתית פטריארכאלית המערימה קשיים בדרכן לפעילות מחוץ למשק הבית, והיותן חלק מהמיעוט הערבי במדינת ישראל התלוי במשק הכלכלי הישראלי ובאפשרויות התעסוקה שהוא מציע. פועל יוצא של גורמים אלו הינו היצע מצומצם של תעסוקות אותן יכולות נשים ערביות למלא. מה גם שהחברה הערבית והתרבות המסורתית בתוכה הן חיות משפיעה על הבחירות התעסוקתיות שלהן. כמו כן, עליהן למלא תפקיד תעסוקתי כפול: גם לעסוק בעבודה ללא שכר במשק הבית וגם בעבודה בשכר מחוץ לבית. "כפילות קריירה" זו, גם היא מגבילה את השתתפותן בשוק העבודה.
מטרת המחקר היא לבדוק באיזה מידה הפניה ליזמות מהווה אסטרטגיה להתמודדות עם הקונפליקט שנוצר מכפילות תפקידים זו, שבאה להתגבר על המחסומים הקיימים בכל הקשור לעבודת נשים במישור התרבותי המסורתי במגזר הערבי.
סקירת הספרות מתבססת על תיאוריות המסבירות את הפערים בין גברים ונשים בשוק העבודה:
תיאוריות הרואות את הפרט כמוקד העיקרי וגורסות שמקור אי השוויון נעוץ בהון אנושי נמוך שהשיגו המשתייכים לקבוצה חברתית המדורגת בתחתית הסולם החברתי, כגון: התיאוריה הכלכלית של "ההון האנושי" (Becker, 1964), והמודל הסוציולוגי של "הישגי סטטוס" (Blau & Duncan, 1967); בידול מיני בשוק העבודה (Reskin & Hartman, 1986), הריכוז של נשים וגברים בעיסוקים שונים, שברובם נעשים על ידי מין יחיד; תיאורית הסוציאליזציה המניחה שתהליך הסוציאליזציה של התפקיד המיני נחשב כתורם להפרדה בין המינים בשוק העבודה (Reskin & Hartman, 1986), ותיאוריות מבניות ביקורתיות התולות את אי השוויון במבנה שוק העבודה ומיקומן של נשים במבנה זה (Piore, 1971).
כמו כן תואר מצבן ומעמדן של הנשים הערביות בעולם הערבי בכלל ובשוק העבודה בפרט. תוך הצגת התמורות שחלו לאורך השנים בחברה הערבית ובמשפחה הערבית בדגש על היחס לנשים ולהשתלבותן בשוק העבודה, ועל העובדה כי מעמדן מוכתב על ידי נורמות וערכים מסורתיים השולטים בחברה הערבית הפטריארכאלית המציבה בפניהן קשיים רבים.
על רקע תיאוריות אלו הוצג קונפליקט בית-עבודה אשר מאפיין את תחושותיהן של נשים רבות בעולם העבודה בכלל ושל הנשים הערביות בפרט על רקע התרבות בה הן חיות, ומבין מספר פתרונות לקונפליקט זה עבור נשים ערביות המעוניינות להצטרף לשוק העבודה הוצגה היזמות כמענה לצורך בגמישות.
המדגם כלל 15 נשים ערביות יזמיות, חלקן נשואות ואמהות לילדים וחלקן רווקות, בין הגילאים 25-58, בעלות עסקים קטנים-בינוניים. הנתונים נאספו באמצעות ראיון עומק מובנה שחובר על ידי פרופ' חיה שטייר בשיתוף עימי. השאלון כלל שמונה חלקים בתחומים הבאים: מאפיינים סוציו דמוגרפים, מאפייני העסק, ניסיון קודם בשוק העבודה, הקמת העסק וניהולו, גורמי תמיכה ויחס הסביבה, קשיים בעת הקמת העסק, מוטיבציה להקמת העסק והערכת היזמית את העסק. כאשר שיטת הניתוח הייתה השיטה האיכותית.
ממצאי המחקר מצביעים על חווית קונפליקט בית-עבודה אצל כל המרואיינות ברמות משתנות, ומראים כי על רקע החסמים הניצבים בפניהן בשוק העבודה בשילוב עם התרבות הערבית המסורתית, הפניה ליזמות הינה אסטרטגיה טובה המאפשרת לנשים שליטה בזמן וגמישות תעסוקתית לצורך תמרון קל יותר בין העבודה והבית, כסיבה מרכזית או משנית.
עבודה זו תהווה תרומה לדיון במעמדן של הנשים הערביות בכוח העבודה הישראלי, תוך התמקדות בנושא היזמות כדרך לשילוב בין דרישות הבית והעבודה, על רקע התרבות הערבית המסורתית וכמו כן תעמיק את הידע הקיים בנוגע ליזמות נשים ערביות.

תוכן העניינים:
*תקציר
*מבוא
*רקע תיאורטי
נשים בשוק העבודה - גישות תיאורטיות
קונפליקט בית-עבודה אצל נשים עובדות
המשפחה הערבית בישראל - מאפיינים, תמורות ומגמות
מעמד האישה הערבייה
נשים ערביות בשוק העבודה בישראל
יזמות נשים
יזמות נשים בישראל
יזמות נשים ערביות בישראל
*שאלת המחקר
*שיטת המחקר
*תוצאות
מאפייני הנשים הערביות היזמיות
מאפייני העסק
סוגיית השילוב בין בית ועבודה
גורמי תמיכה ויחס המשפחה והסביבה
הקשר למשפחת המוצא
*דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח- שאלון המחקר

קטע מהעבודה:

בישראל כ-1,340,200 ערבים המהווים כ-19.5% מהאוכלוסייה (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2006). עם הקמת מדינת ישראל הפכה אוכלוסיה זו למיעוט מספרי במעמד כפיף. קיומו של השסע האתני יהודי-ערבי בישראל, משתקף היטב במעמדה הנחות של האוכלוסייה הערבית ומוצא את ביטויו באספקטים ריבודיים כהשכלה, יוקרה תעסוקתית, שכר, כוח פוליטי ועוד.
מצבה הכלכלי של האוכלוסייה הערבית בישראל מורכב: בשנת 2004 הכנסתן הכלכלית של כ- 45% מהמשפחות הערביות נפלה מקו העוני לעומת כ-15% מהמשפחות היהודיות (אחרי תשלומי העברה). אחוזי האבטלה במגזר זה גבוהים, אחוז האבטלה בקרב גברים ערבים עמד על 14.1% בשנת 2003 לעומת 9.1% בקרב הגברים היהודים (העמותה לקידום שוויון אזרחי, 2004). מצבן של הנשים במגזר הערבי קשה עוד יותר ונובע מהשתייכותן הכפולה: לאוכלוסייה הערבית במדינת ישראל מחד, ולמעמדן המיגדרי מאידך.

תגים:

יזמות · ערבים · ערביות · חברה · מסורת · נשים · תרבות · משפחה · בית · קריירה · עסק · שוק · עבודה

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יזמות עסקית בקרב נשים ערביות בישראל", סמינריון אודות "יזמות עסקית בקרב נשים ערביות בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.