היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63622
בחינת הקשר המוסלמי-יהודי בנוגע ליום העשורא ויום כיפור.
3,782 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66151
תפקודם של אנשים לאחר שעברו טראומה קשה כגון השואה, והשפעותיה של הטראומה על המשך חייהם.
11,959 מילים (כ-37 עמ'), 38 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68139
בחינת קביעת המועדים והתגובות השונות של האוכלוסייה לשני מועדים אלה.
9,987 מילים (כ-30.5 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70284
ניתוח סביבה שיווקית וצרכנית של עיתון ישראל היום.
4,432 מילים (כ-13.5 עמ'), 2 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61995
מחקר שמטרתו בדיקת הטמפרמנט לאורך תקופה בה מתערבת השפעה של שהייה במעון יום על חייו של התינוק.
4,343 מילים (כ-13.5 עמ'), 23 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 68344
חייו של האמן וחקירת יצירתו "יום הדין".
3,148 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 62584
ניתוח תופעת אפקט היום בשבוע בשוק ההון הישראלי בתקופה שבין 2.1.1990 ועד 30.12.1999.
4,298 מילים (כ-13 עמ'), 9 מקורות, 458.95 ₪
עבודה מס' 63470
ניתוח מדיניות החוץ של מצרים במלחמת יום הכיפורים עפ"י הפרדיגמה הריאליסטית ותיאורית האידיאות.
4,739 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 67694
בדיקת השיקולים שעמדו מאחורי האסטרטגיה בה ארצות הברית נקטה במלחמת יום הכיפורים.
3,634 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100