היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63622
בחינת הקשר המוסלמי-יהודי בנוגע ליום העשורא ויום כיפור.
3,782 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66151
תפקודם של אנשים לאחר שעברו טראומה קשה כגון השואה, והשפעותיה של הטראומה על המשך חייהם.
11,959 מילים (כ-37 עמ'), 38 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68139
בחינת קביעת המועדים והתגובות השונות של האוכלוסייה לשני מועדים אלה.
9,987 מילים (כ-30.5 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70268
ניתוח אסטרטגיה ארגונית של העיתון "ישראל היום" על פי מודלים.
7,552 מילים (כ-23 עמ'), 15 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 63470
ניתוח מדיניות החוץ של מצרים במלחמת יום הכיפורים עפ"י הפרדיגמה הריאליסטית ותיאורית האידיאות.
4,739 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 70017
תיאור מלחמת יום הכיפורים דרך קריקטורות שפורסמו באותה העת בעיתונות ודרך איורים של חיילים שהשתתפו בקרבות.
3,778 מילים (כ-11.5 עמ'), 11 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 62861
המהלכים, הסיבות והמטרות שהביאו לפרוץ מלחמת יום הכיפורים.
5,348 מילים (כ-16.5 עמ'), 10 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 50212
סקירת הספרות בנושא, ההיבט הרפואי, הגדרת הבעיה, התקנה מ-1987, הגורמים המעורבים בעניין ומקומו בסדר היום הציבורי.
4,449 מילים (כ-13.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 62244
ועדת אגרנט לבדיקת התנהלותו של המודיעין הישראלי ערב מלחמת יום הכיפורים.
6,185 מילים (כ-19 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100