היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41081
רקע, המצב ערב המלחמה, יהודי תורכיה, כיבוש סלוניקי, המלחמה בבלקן, מלה"ע ה-1 תבעירת 1917 ושינויי המשטר.
7,743 מילים (כ-24 עמ'), 5 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 65548
גופו של האדם ובפרט האדם היהודי - המודעות לנחיצות שמירת הגוף בהתבסס על מקורות היהדות, ספרי הלכה, מחשבת ישראל היהדות ותורת חב"ד.
9,297 מילים (כ-28.5 עמ'), 29 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 21518
בדיקת יחסה של היהדות האורתו' להומוסקסואליות, תפישת המושג, האיסור, הענישה, סירוס ושינוי מין.
4,313 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68869
יחסו של וגנר ליהודים וליהדות כפי שמשתקף ביצירותיו וכתביו והשפעתו על האנטישמיות המודרנית.
2,507 מילים (כ-7.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20976
סקירת היהדות בארה"ב תוך השוואת יחסן לעניינים שונים (היחס לישראל, היחס לחריגים במין, מיהו יהודי, התנגדות לשאר הזרמים)
5,468 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 23018
דיון בספר ובשלושת המצוות כמייחדות את היהדות.
7,478 מילים (כ-23 עמ'), 14 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 65226
מהו ערך החמלה ביהדות ובנצרות ומהן נקודות ההשקה של ערך החמלה בין שתי הדתות ?
7,335 מילים (כ-22.5 עמ'), 13 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 40108
המוות בספר תהילים, גישת חז"ל ופרשנים יהודיים נוספים, וכן גישת פרשנים שמחוץ ליהדות.
5,882 מילים (כ-18 עמ'), 4 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 40693
ראשית היחסים, עמדת האיסלאם האיסלאם למונותאיזם,מעמד היהודים בארצות האיסלאם לאחר מוחמד ובעיות אידיאולוגיות ביחס ליהדות ולנצרות
2,687 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100