היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41081
רקע, המצב ערב המלחמה, יהודי תורכיה, כיבוש סלוניקי, המלחמה בבלקן, מלה"ע ה-1 תבעירת 1917 ושינויי המשטר.
7,743 מילים (כ-24 עמ'), 5 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 65548
גופו של האדם ובפרט האדם היהודי - המודעות לנחיצות שמירת הגוף בהתבסס על מקורות היהדות, ספרי הלכה, מחשבת ישראל היהדות ותורת חב"ד.
9,297 מילים (כ-28.5 עמ'), 29 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 68869
יחסו של וגנר ליהודים וליהדות כפי שמשתקף ביצירותיו וכתביו והשפעתו על האנטישמיות המודרנית.
2,507 מילים (כ-7.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20596
סקירת הסיבות להתנגדות היהדות להתאבדויות, סקירת דעות החכמים בנושא, הגורמים והתוצאות להתאבדות ועוד.
6,671 מילים (כ-20.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 23018
דיון בספר ובשלושת המצוות כמייחדות את היהדות.
7,478 מילים (כ-23 עמ'), 14 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 23058
העבודה מציגה את הטענה כי ההנהגה הציונית לא הפקירה את יהדות אירופה.
8,311 מילים (כ-25.5 עמ'), 21 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 21518
בדיקת יחסה של היהדות האורתו' להומוסקסואליות, תפישת המושג, האיסור, הענישה, סירוס ושינוי מין.
4,313 מילים (כ-13.5 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65226
מהו ערך החמלה ביהדות ובנצרות ומהן נקודות ההשקה של ערך החמלה בין שתי הדתות ?
7,335 מילים (כ-22.5 עמ'), 13 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69754
מהן ההתייחסויות הקיימות בקרב קבוצות שונות ביהדות ובהוויה הפמיניסטית בנוגע לסוגיה זו והאם ניתן לקיים דיאלוג שיוביל למציאת מכנה משותף ביניהם?
2,662 מילים (כ-8 עמ'), 6 מקורות, 277.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100