היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 52
עבודה מס' 62119
ניתוח שלושה מחקרים בנושא.
4,161 מילים (כ-13 עמ'), 3 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 61949
התפתחות מקצועית מנקודת מבטו של המורה.
4,407 מילים (כ-13.5 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62181
מחקר בחינוך שמטרתו לבדוק האם המערכת הבית ספרית וידע המורים בחינוך מיוחד משפיעים על עמדות המורים כלפי השילוב .
22,102 מילים (כ-68 עמ'), 72 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62196
ריכוז הידע שנצבר בתחום חיזוי הכישלון העסקי.
6,730 מילים (כ-20.5 עמ'), 13 מקורות, 380.95 ₪
עבודה מס' 62211
הצעה למחקר.
4,783 מילים (כ-14.5 עמ'), 21 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66260
כיצד מבנה הבעלות ואופן העברת ידע משפיעים על הצלחת מיזם בין-לאומי בסין.
7,655 מילים (כ-23.5 עמ'), 15 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 61910
בחינה תיאורטית ומעשית של הקשר בין תחושת המסוגלות והאחריות של המורים לבין תחושת המסוגלות והאחריות שלהם לחנך לערכים מחייבים.
14,336 מילים (כ-44 עמ'), 63 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61452
עבודה הבוחנת את ההיבט החינוכי המתחייב מאימוץ שיטות לימוד בסביבות מדומות כאמצעי עזר בבתי הספר.
11,659 מילים (כ-36 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60979
3,891 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 52