היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 52
עבודה מס' 60590
בחינת ניהול הידע בחברה, באמצעות שאלונים שחולקו לעובדים.
10,146 מילים (כ-31 עמ'), 30 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 66033
ניהול ידע בתהליך ייצור מוצר, תוך התמקדות ביכולות הליבה, מוקדי ונכסי הידע, סקירה של הארגון מבחינת מבנה, תרבות, מתחרים, ניתוח S.W.O.T וניתוח לפי מודל הכוחות של פורטר.
5,512 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64899
סקירת "מפת ידע" של אל על ומוקדי הידע המדגימים באופן אינטגרטיבי את יכולות הליבה שהוצגו ביחס למתחריה בענף.
4,426 מילים (כ-13.5 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68430
בחינת תיאורטית של הקשר בין ניהול ידע בארגון לבין רמת החדשנות בארגון.
3,963 מילים (כ-12 עמ'), 14 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 66637
ניהול הידע בסניף בנק פועלים במגזר הערבי תוך התייחסות לתרבות הארגונית.
3,860 מילים (כ-12 עמ'), 3 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 62181
מחקר בחינוך שמטרתו לבדוק האם המערכת הבית ספרית וידע המורים בחינוך מיוחד משפיעים על עמדות המורים כלפי השילוב .
22,102 מילים (כ-68 עמ'), 72 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 69417
דיון ביכולת של ניהול ידע באופן יעיל בתוך החברה הרב לאומית להקנות יתרון תחרותי.
4,375 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62678
הצעה למחקר כמותי הבודק את הקשר בין ידע, מסוגלות ואחריות של מורים לבין עמדתם בדבר הזכות לחנך לערכים מחייבים.
2,389 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64498
חשיבות הידע כגורם משמעותי בסביבה העסקית אשר מכתיבה כללי תחרות נוקשים, וזאת באמצעות איתור יכולות הליבה אשר מהווים את היתרון התחרותי של החברה.
5,929 מילים (כ-18 עמ'), 18 מקורות, 421.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 52