היישום אינו מחובר לאינטרנט

שיטות מחקר-השפעת תחושת אי ביטחון תעסוקתי על תחושת המחויבות הארגונית

עבודה מס' 050625

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בניית מחקר הבודק קשר זה בחברת "ידע ודעת".

6,353 מילים ,17 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
1. מבוא
1.1 הצגת הבעיה
1.2 מטרת המחקר ותרומתו
2. סקירה ספרותית
2.1 הקשר בין המשתנים בספרות בעבר
2.2 אי ביטחון תעסוקתי והשלכותיו
2.3 המחוייבות האירגונית
3. רציונאל המחקר
4. השערת המחקר והגדרת הנתונים
4.1 שאלת המחקר
4.1 שאלת המחקר
4.1 שאלת המחקר
4.3 משתנים שיש לקחת בחשבון
5. מתודולוגיה
5.1 אוכלוסיית המחקר
5.2 המדגם
5.3 מערך המחקר
6. שיטה אלטרנטיבית
7. עיבוד הנתונים
8. מגבלות המחקר
ביבליוגרפיה


מבוא
הצגת הבעיה
מטרת מחקר זה שנערך בחברת "ידע ודעת" העוסקת בהדרכה מקצועית לארגונים ובייעוץ עסקי אשר הייתה בחסות ממשלתית ונקראה המכון לקידום העבודה ועברה לאחרונה הפרטה, להשוות בין תחושת אי הביטחון התעסוקתי בין שתי מחלקות שבתחום ההדרכה ולבדוק את ההשפעה שיש לה על המחוייבות לארגון.
במהלך ההפרטה נערכו שינויים ארגוניים מרחיקי לכת וביניהם שינויים בהסכמי השכר עם העובדים אשר היו עד כה על בסיס דירוג ועברו להיות על בסיס כישורים אישיים דבר אשר תרם להתמרמרות גבוהה בקרב העובדים ככל הנראה עקב חוסר הביטחון התעסוקתי הכרוך במעבר שכזה הן מסטטוס של עובד מדינה לסטטוס של עובד בחברה פרטית שמעבר מסטטוס שכזה הינו טראומטי בפני עצמו והן עקב המעבר לחוזים אישיים אשר מסתיימים מעת לעת ובשל כך מגדילים את חוסר הוודאות של העובד בקשר לעתידו. וזאת למרות שהבעלים החדשים התחייבו להעסיק את העובדים הוותיקים במידת האפשר.
עקב השינויים הארגוניים לוותה ההפרטה בזעזועים לא מעטים שבמהלכם נגרם חוסר הביטחון התעסוקתי לעובדים דבר שגרם לוועד העובדים לפתוח בעיצומים ולאיים לפגוע בפעילות ההדרכתית של החברה. במהלך המחקר ייבדקו הרצון להמשכיות בעבודה של העובדים ההזדהות שלהם עם מקום העבודה ועוד פרמטרים של מחויבות ארגונית .

מקורות:

Allen N.J & Mayer J.P The measurement and antecedents of affective continuance and normative commitment to the organization. Journal of occupational psychology. 1990.63.1-18
Ashford, S.J., Lee, C & Bobko P. " Content, causes and consequences of job insecurity a theory - based measure and substantive test " Accademy of Management Journal. (1989) 32,803-829.
Buhanan , B. Building organizational commitment : the socialization of managers at work organization Administrative science quarterly, 1974 . 19, 533-546
Brockner ,J. The effects of layoffs on survivors: research , theory and practice Research in organizational behavior , 1988 .10,213-255
Cherniss, C . Professional burnout in human service organizations 1980. New York : paeger
Greenhalgh, L., & Rosenblatt , Z.," Job insecurity `: toward conceptual clarity" . Academy of management review (1984). 9, 438-448.
Jacobson, D Job insecurity : Emerging social role of the 90's The international Executive . 1993 .2-20
Jacobson, D " Toward a theoretical distinction between the stress components of the job insecurity and the job loss expirienses . " Paper presented at the 4th international conference on psychological stress and adjustment in the time of war and peace , Tel Aviv (1989)
Jhonson C.D., Messe L.A & Crano. Predicting job Performance of low income workers : the work opinion questionnaire personal psychology . 1984 37, 291-297
Michaels, R.E & Dixon, A.L , Sellers & buyers on the boundary: Potential moderators of stress job outcome relationships . Journal of the academy marketing science 1994. 22. 62-73
Morris J. & Steers , R.M Structural influences on organizational commitment . Journal of vocational behavior . 1980.17,50-57
Rosenblatt , Z., & Ruvio ,A.A Test of a multidimensional model of job insecurity : The case of Israeli teachers Journal of organizational Behavior , 1996 . 17.587-605
Sutton, R.I "Reading organizational decline " Managing organizational death In Cameron K . S. Sutton R.I & whetten D. Mishigen ( 1988)
בר חיים .א ד"ר ( 1988 ) "ניהול משאבי אנוש " האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב 166.
בכור,א. (1997) "הקשר בין אי ביטחון תעסוקתי לבין מחוייבות אירגונית ועקה פסיכולוגית" עבודת גמר מוסמך במדעי הניהול , אוניברסיטת תל אביב.
גלוברזון . א , גלוברזון. ש, (1986) "בקרה והערכה באירגונים" , הוצאת רמות אוניברסיטת ת"א
מטלון י. (1985) מחוייבות ארגונית בארגון צבאי, גורמיה המקדימים. עבודת תזה. אוניברסיטת חיפה.

תגים:

אירגון · ארגון · עובדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שיטות מחקר-השפעת תחושת אי ביטחון תעסוקתי על תחושת המחויבות הארגונית", סמינריון אודות "שיטות מחקר-השפעת תחושת אי ביטחון תעסוקתי על תחושת המחויבות הארגונית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.