היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 95
עבודה מס' 67306
עקרונות משמעותיים בסוגיית העזבונות, היורשים, דרכי חלוקה ודרכי התמודדות עם בעיות בחלוקת העזבון.
10,346 מילים (כ-32 עמ'), 39 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 65100
חלוקת נטל האחריות במקרה של אי בהירות לגבי מקרה הביטוח
8,204 מילים (כ-25 עמ'), 20 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 65658
תגובות מחירים להכרזה על התחלת מדיניות חלוקה של דיבידנדים: תגובת יתר או מגמה?
2,585 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65043
האם ובאיזו מידה השפיעה השתייכות מפלגתית על נקיטת עמדה המחייבת או שוללת את תוכנית החלוקה?
1,995 מילים (כ-6 עמ'), 6 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 66076
כיצד התחולל המפנה הפוליטי באו"ם בין השנים 1946-1947, אשר הביא להחלטת החלוקה של ארץ ישראל?
9,728 מילים (כ-30 עמ'), 15 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 65198
האם שירותי הרפואה אינם פוגעים בטיב השירות לאזרח הרגיל והאם אינם מעקרים לחלוטין את רעיון הצדק החלוקתי.
8,622 מילים (כ-26.5 עמ'), 12 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 67291
בחינת ההשפעה של יישום תקן 16 על גובה חלוקת דיבידנד בחברות הכפופות לחוק ני"ע.
5,902 מילים (כ-18 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 31139
נשים מול גברים בחינת התפקידים והמשרות בו והחלוקה לפי ג'נדר, ניתוח משרות תפקידים לוגיסטיקה ושכר.
4,224 מילים (כ-13 עמ'), 8 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 65516
חלוקת הזמן על פי אליאדה
2,891 מילים (כ-9 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 95