היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 34
עבודה מס' 64500
האם בקרב האוכלוסייה הכללית יש תיוג (סטיגמה) שונה לחולי אלצהיימר על פי מגדר החולים.
3,020 מילים (כ-9.5 עמ'), 12 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 68668
רקע להתפתחות הנושא, חוקים וכתבי זכויות בעולם, השוואה למצב בישראל, היתרונות והחסרונות, וחשיבות ההגנה על החולה והסדרת זכויותיו.
5,888 מילים (כ-18 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66720
ניתוח בעלי העניין בפיתוח תיירות בעמק החולה, מתנגדים לפיתוח, בעד הפיתוח, השלכות והבטים נוספים.
6,989 מילים (כ-21.5 עמ'), 21 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60618
זיהוי קשיים בחיי היומיום אצל החולה, אופן ההתמודדות ותמיכת הקהילה.
9,806 מילים (כ-30 עמ'), 19 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 70049
האם ובאיזו מידה משתלבת ההלכה במשפט הישראלי בנושא של חולה הנוטה למות.
5,749 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67269
ניתוח הסרט "קטיפה כחולה" עפ"י תאוריות קולנועיות פסיכואנליטיות וקוגניטיביות.
3,748 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 64961
בחינת ההיבטים השונים של חוק זכויות החולה.
31,249 מילים (כ-96 עמ'), 99 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61329
דיון בהיסטוריה של ייבוש החולה תוך התייחסות לתחזיותיהם של המתכננים והמבצעים לעומת התוצאות .
1,980 מילים (כ-6 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63931
ניתוח סצינה מהסרט.
1,773 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 119.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 34