היישום אינו מחובר לאינטרנט

ההלכה במשפט הישראלי בנושא של חולה הנוטה למות

עבודה מס' 070049

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם ובאיזו מידה משתלבת ההלכה במשפט הישראלי בנושא של חולה הנוטה למות.

5,749 מילים ,13 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

נושא "החולה הסופני" הפך להיות נושא בעייתי וכואב כתוצאה מהתפתחותם של אמצעים רפואיים ומדעיים בעלי יכולת הארכת חיים שלא היתה בעבר. הארכת חיים באמצעות אמצעים רפואיים מתקדמים אינה תמיד מצליחה לגרום לשיפור באיכות החיים ולעיתים אף מביאה למצב הפוך(1).
עם חקיקתם של חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו" ו"חוק יסוד חופש העיסוק" התקבלה החלטה במערכת המשפטית בישראל בדבר איסור פגיעה בחייו, בגופו או בכבודו של אדם, חובת ההגנה עליהם, איסור נטילת חירותו של האדם על ידי מאסר, מעצר, הסגרה או בכל דרך אחרת. מדובר בעקרונות כה חשובים שהתקיימו בחקיקה הישראלית עוד בטרם חקיקתם של חוקי היסוד. העקרונות באו לידי ביטוי באמצעות חקיקה רגילה וחקיקה שיפוטית. חקיקת חוקי יסוד הקנתה לעקרונות אלה אופי חוקתי ועליון.
חקיקתם של חוקי יסוד הביאה לכך שבתי המשפט מוצאים את עצמם מתמודדים עם סוגיית האיזון המורכבת קרי, "הגנה על המטרה העליונה" והיא ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית לבין ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, הדוגלת בשוויון וחרות הפרט.
סוגיה של החולה הנוטה למות מקצינה ומעלה את הנושא לסדר היום ציבורי ומציבה את שני העקרונות אחד מול השני. האם המשפט הישראלי צריך לקבל החלטה המבוססת על הוראות חוקי היסוד או על עקרונות של המשפט העברי? כיצד ניתן לשלב בינהם ולהגיע לסינתזה מתאימה? האם בית המשפט צריך לקבל החלטה המבוססת על עקרון איסור הפגיעה וההגנה על כבוד האדם, תוך קיצור חיי האדם באופן אקטיבי ומניעת הארכת חיי אדם באמצעיים מלאכותיים. כאשר, המשפט העברי שולל את האפשרות של החשת מוות אקטיבית בתכלית השלילה ורואה בה דין רצח(2).

במסגרת הנוכחית נבקש לבחון האם ובאיזו מידה משתלבת ההלכה במשפט הישראלי בנושא של חולה הנוטה למות.

תוכן עניינים:
מבוא
הגדרות
פרק א
ההלכה והחולה הנוטה למות
הקונפליקט ההלכתי ודרכי הפיתרון לאור ההלכה
פרק ב - חקיקה ופסיקה בישראל
הליקויים המרכזיים בחוק
חוקיות חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו - 2005
הניסיון לאזן בין ערכים דמוקרטיים לערכים יהודיים
פרק ג - משפט משווה
המשפט ההולנדי
המשפט האמריקאי
דיון סיכום ומסקנות
מקורות

קטע מהעבודה:

ניתן לראות בהמתת חסד כסיום חייו של החולה הנובע כתוצאה ממיצוי תכלית החיים. בהתאם לגישה זו הנהנתנות ואיכות החיים מהווים את המרכיב העיקרי והחשוב בתכלית החיים וברגע שהיא תמה, אין טעם להמשיך בחיים אלה. כמו כן, האדם הוא בעל זכות מלאה ובלעדית להחליט החלטות הנוגעות לגופו ולהמשך חייו(4).

תגים:

מוות · המתת חסד · הנוטה למות · חולה סופני · זכויות החולה · הלכה · הלכתי · יהודי · יהדות

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ההלכה במשפט הישראלי בנושא של חולה הנוטה למות", סמינריון אודות "ההלכה במשפט הישראלי בנושא של חולה הנוטה למות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.