היישום אינו מחובר לאינטרנט

ייבוש החולה

עבודה מס' 061329

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בהיסטוריה של ייבוש החולה תוך התייחסות לתחזיותיהם של המתכננים והמבצעים לעומת התוצאות .

1,980 מילים ,9 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת הערות שוליים.

תוכן העניינים:
מבוא
תהליך הייבוש
התגשמות התחזיות ובעיות בלתי צפויות
השפעת ייבוש החולה על הסביבה
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
בעבודתי אדון בהיסטוריה של ייבוש החולה, אתייחס לתחזיותיהם של המתכננים והמבצעים,
לעומת התוצאות בפועל במהלך הייבוש ולאחר סיומו.
ניקוז אגם הביצות סביבו היה החלום הציוני כבר בראשית המאה ה20-. הסיבות לתמיכה במבצע
הזה היו רבות. שתי הסיבות העיקריות היו:
א. סכנת המלריה המועברת באמצעות יתושי האנופלס המתרבים באזורי ביצה.
ב. הגדלת שטחי חקלאות באזור הגליל.
ב1934 -, לאחר וויכוח שנמשך שנים רבות, קנה יהושע חנקין את הזיכיון עבור חברת הכשרת
הישוב. כלפי הממשלה הבריטית התחייבה חברת הכשרת הישוב למסור אחרי הייבוש כ 15000, -
דונם (מתוך שטח מיובש של 70000, דונם) לידי התושבים הערבים.
את ביצוע התוכנית עיכבו מאורעות 1936/8, מלחמת העולם השניה ומלחמת העצמאות. העבודה
התחילה רק ב1951 - ולוותה בקשיים טכנים רבים.
להגדלת השטח הנוסף של 70 אלף דונם היתה משמעות רבה בשנותיה הראשונות של המדינה (טרם
הגדלת שטחי חקלאות בדרום הארץ באמצעות המוביל הארצי, היה מחסור ניכר בשטחים
לגידולים חקלאיים), היו גם סיבות משניות.
ג. סילוק האגם והביצות שהיוו מכשול בדרך ממזרח למערב, לתחבורה ואיפשר תנועה נוחה בין
מזרח למערב בדרכי רוחב ובדרך אורך נוספת בין צפון לדרום.
המציאות שונה וגם כיום ישנו רק כביש צר ומשובש למרגלות הגולן, שחשיבותו מקומית בלבד,
ושום כביש אחר אינו חוצה את השטח המיובש, לא לאורכו ולא לרוחבו.
ד. הגדלת פוטנציאל המים של המדינה ע"י הפחתת התאדות מהאגם ומהביצות.
ה. ניצול הכבול לדישון לתעשייה כימית ולאנרגיה.

מקורות:

אבני מלך, יורם. (1972). עמק החולה כגורם בזיהום הכינרת. אקולוגיה וסביבה: רבעון לאקולוגיה, לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף, א'(2): 76-78.
אבני מלך, יורם. (1978). קרקע, חקלאות, תעלות ומרעה והשפעתם על איכות המים באגן היקוות הכנרת. כנרת (קבץ): האגם והגן הקוות. (ח"מ). מנהלת הכנרת, 89-101.
אבני מלך, יורם. (1994). החולה - ייבוש, הצפה ומה הלאה. אקולוגיה וסביבה: רבעון לאקולוגיה, לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף, 1(4): 229-230.
בלאושטיין, ליאון. (1994). יתושים, מלריה וביצות החולה: האם תשיב ההצפה בעיה ישנה. אקולוגיה וסביבה: רבעון לאקולוגיה, לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף, 1(4): 231-238.
גזית, אביטל, אחירון-פרומקין, תמר. (1994). פרוייקט החולה - היבטים ציבוריים ומגוון דעות. אקולוגיה וסביבה: רבעון לאקולוגיה, לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף, 1(4): 239-243.
לבנה, מיכה. (1990). ייבוש החולה. אקולוגיה וסביבה: רבעון לאקולוגיה, לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף, י"ב(75-76): 85-99.
לבנה, מיכה. (1994). ייבוש החולה. אקולוגיה וסביבה: רבעון לאקולוגיה, לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף, 1(4): 211-219.
לבנון, דן, זהרי, תמר והמברייט, דייב. (1994). המחקר המלווה את פרוייקט שיקום החולה. אקולוגיה וסביבה: רבעון לאקולוגיה, לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף, 1(4): 225-228.
שחם, גיורא. (1994). פרויקט החולה - דינמיקה של התערבות האדם בטבע. אקולוגיה וסביבה: רבעון לאקולוגיה, לאיכות הסביבה ולשמירת הטבע והנוף, 1(4): 221-224.
קרבת אזורי הייבוש המזרחיים לכפרים הסורים במורדות הגולן גרמה לחשש שהסורים ירחיבו את תחומם מערבה. חשש זה היה סביר בהחלט, משום שעוד לפני הייבוש הסורים עיבדו שטחים בתחום ישראל, לכן נחפרה תעלת ביטחון גדולה במקביל לדרך.

תגים:

אגם · מלריה · ביצה · ביצות · מים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ייבוש החולה", סמינריון אודות "ייבוש החולה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.