היישום אינו מחובר לאינטרנט

האוטונומיה של החולה והיקפה

עבודה מס' 064961

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ההיבטים השונים של חוק זכויות החולה.

31,249 מילים ,99 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

חוק זכויות החולה(1) אושר ע"י מליאת הכנסת בשנת 1996.החוק בא להסדיר בצורה מוסרית והוגנת את מערכת היחסים המורכבת שבין הרופא לחולה,על רקע ההתפתחויות החדישות בתפיסה הערכית של מערכת יחסי חולה - רופא.
לטיפול הרפואי שותפים הצוות הרפואי והחולה. התפיסה העומדת בבסיס חוק זכויות החולה היא שהחולה הוא אדם נבון המסוגל, בדרך כלל, לעמוד על זכותו לקבלת טיפול רפואי הולם. הגישה הנוכחית מבטאת הכרה באוטונומיה של האדם ביחס לגופו, שפירושה הזכות לקבוע את גורלו ומה ייעשה בגופו. הדבר מתבטא בהצהרה המופיעה בפסקה הראשונה של החוק:"חוק זה מטרתו לקבוע את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי או המקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ועל פרטיותו". היתרון הנובע מן החוק הוא עיגון נורמות וקודים של התנהגות הקשורים בזכויות החולה, בצורה המחייבת את כל העוסקים ברפואה(2).

מדוע אנו נדרשים לנושא:
בח"י:כבוד האדם וחירותו(3) מתבטאת הכרת המערכת המשפטית בישראל באוטונומיה של הפרט לגבש את רצונו כנראה לו עפ"י טובתו. כבוד האדם משתקף, בין היתר ביכולתו של יצור אנוש בתור שכזה לגבש את אישיותו באופן חופשי, כרצונו, לבטא את שאיפותיו ולבחור בדרכים להגשמתן, לבחור בחירותיו הרצוניות, לא להיות משועבד לכפייה שרירותית, לזכות ליחס הוגן מצד כל רשות ומצד כל פרט אחר, ליהנות מן השוויון בין בני אנוש(4).

כאשר בריאותו של אדם נפגעת, חייו משתנים מן הקצה לקצה. הוא מוצא עצמו לפתע בסביבה זרה, המתקשרת בשפה שונה מזו שהוא מכיר, רוויה במונחים שאינם נמצאים אצלו בשימוש יומיומי. הוא נאלץ לדון עם אנשים זרים בגורל איבריו האינטימיים בעודו שרוי במצוקה גופנית ונפשית. גם המצב בו החולה השוכב במיטה מביט כלפי מעלה אל הרופא הניצב מעליו , מדגיש את חולשתו ונחיתות החולה(11).
מכאן כי מדובר באנשים שמפאת מצבם המיוחד הם חשופים לפגיעה בזכויותיהם מבחינה חוקית ואנושית (פגיעה באוטונומיה), מאחר ולתקופה מסוימת החולה חדל להיות הריבון על גופו וחייו. אין ספק כי המטופל הוא בדרך כלל החוליה החלשה בצמד מטפל-מטופל(12), לכן ראוי וזקוק להגנתה של החב' על זכויות היסוד שלו.
לכן חוקק חוק זכויות החולה. החוק מקנה לכל תושב מדינת ישראל זכות לקבלת טיפול רפואי ומגדיר את חובת המדינה לספק שירותי בריאות לכל תושביה ללא הפליה. חוק זה מאפשר בניית מערכת הידברות בין החולה לבין האנשים המטפלים בו, ולהיות שותף בקבלת החלטות על הטיפול בגופו.
---------------------------------------------------------------------
1. חוק זכויות החולה,התשנ"ו- 1996 .
2. מאמר מהאינטרנט- עדינה מרקס- "שנים עשר העקרונות של חוק זכויות החולה", האגודה לזכויות החולה בישראל.
3. חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו.
4. ד"ר יוסי גרין-משפט ורפואה-יחסי רופא חולה,חושן למשפט,ת"א,תשס"ג- 2003 .עמ' 229.
11. ראה הע"ש 5 לעיל.
12. פרופ' אברהם שטינברג,חוק זכויות החולה-ביקורת אתית-רפואית מנקודת מבטו של רופא,מרכז מאגרי מידע לרפואה,אתיקה והלכה.

תוכן עניינים:
הקדמה
מדוע אנו נדרשים לנושא
מהי האוטונומיה של החולה, מהן יסודותיה ומקורותיה ?
ההתפתחות המשפטית של הזכות לאוטונומיה
יחסי רופא מטופל
קדושת חיי אדם
החובה לרפא
חובת ההצלה
הסכמה מדעת של החולה לטיפול הרפואי
המשפט הישראלי:
א. אופן מתן ההסכמה מדעת
ב. חובת גילוי המידע לחולה והיקפה
ג. באילו תנאים ניתן להצדיק כפיית טיפול רפואי
ד. מתן הסכמה מדעת בקבוצת הקטינים ופסולי הדין
הדין העברי:
א. האוטונומיה של החולה
ב. גישת ההלכה בדבר "הסכמה מדעת"
ג. כפיית טיפול רפואי
ד. קבוצת הקטינים ופסולי הדין
הזכות לאוטונומיה כראש נזק
היבטים רפואיים והלכתיים הנוגעים לפוריות
חולה הנוטה למות
סוף דבר

קטע מהעבודה:

מהי האוטונומיה של האדם: האוטונומיה היא זכותו של הפרט לעצב את חייו, להחליט על מעשיו ולפעול עפ"י בחירתו. היא חופש הבחירה שלו כיצור חופשי, והיא חלק בלתי נפרד מכבודו המוגן כאדם . היא גם זכותו כי יעזבו אותו לנפשו . הרצוניות והחופשיות הן מיסודות האוטונומיה ומכבודו של האדם כאדם. בפס"ד פלוני נאמר:
"כבוד האדם משתקף, בין היתר, ביכולתו של ייצור אנוש בתור שכזה לגבש אישיותו באופן חופשי, כרצונו, לבטא את שאיפותיו ולבחור בדרכים להגשמתם, לבחור בחירותיו הרצוניות, שלא להיות משועבד לכפיה שרירותית, לזכות ליחס הוגן מצד כל רשות ומצד כל פרט אחר, ליהנות מן השוויון אשר בין בני אנוש, לזכות לתשומת הלב הראויה של החברה בה הוא חי, להשיג דעת או לסרב לדעת, כרצונו."

תגים:

אוטונומיה · זכויות · חולה · טיפול · רופא · מוות · מיתת · חסד

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האוטונומיה של החולה והיקפה", סמינריון אודות "האוטונומיה של החולה והיקפה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.