היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 31
עבודה מס' 50708
סקירת ספרות, הניסיונות הקודמים שנעשו והצעת תכנית העצמה חדשה. האוכלוסיה בה דנה עבודה זו היא אמהות חד הוריות מחוסרות עבודה.
2,742 מילים (כ-8.5 עמ'), 17 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67337
משפחות חד-הוריות בביטחון הסוציאלי בישראל.
6,589 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67457
בחינת מעמדן הכלכלי והתעסוקתי של אמהות חד הוריות לפני שנת 2003 ואחריה.
5,903 מילים (כ-18 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67846
משפחות חד-הוריות וההשפעות של חוק ההסדרים של שנת 2003 עליהן
8,117 מילים (כ-25 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69764
האם וכיצד מסייעת מערכת הביטחון הסוציאלי לאמהות חד הוריות להתגבר על חסמים המונעים את השתלבותן בשוק העבודה בשכר?
10,349 מילים (כ-32 עמ'), 27 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 71121
כיצד הזכויות המוענקות למשפחות חד-הוריות במדינת הרווחה בישראל משפיעות על ביטחונן הסוציאלי?
7,337 מילים (כ-22.5 עמ'), 25 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 66925
מאפייני הדפוס המשפחתי "משפחה חד-הורית", דיון בהכרה החברתית שמקבלת המשפחה החד הורית ויכולת הקיום העצמאית שלה, אם בראשה עומד גבר ואם אישה.
2,781 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68494
בחינת הגורמים הגיאוגרפיים, הדמוגרפים והכלכליים המשפיעים על סיכוייה של אם חד-הורית להיות מועסקת בשוק העבודה בישראל, בהשוואה לנשים נשואות.
10,271 מילים (כ-31.5 עמ'), 27 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68554
העבודה עוסקת בהשפעת חוק ההסדרים לשנת 2003, על מצבן הכלכלי תעסוקתי של המשפחות החד-הוריות.
7,796 מילים (כ-24 עמ'), 36 מקורות, 362.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 31