היישום אינו מחובר לאינטרנט

העצמת אמהות חד הוריות

עבודה מס' 050708

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת ספרות, הניסיונות הקודמים שנעשו והצעת תכנית העצמה חדשה. האוכלוסיה בה דנה עבודה זו היא אמהות חד הוריות מחוסרות עבודה.

2,742 מילים ,17 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תהליך העצמה הנו מעבר ממצב של חוסר אונים למצב של יותר שליטה בחיים, בגורל ובסביבה, מעבר זה מתבטא ביכולת לשלוט ובשיפור היכולת הממשית להביא לשינוי בחיי האדם וסביבתו. (סדן, 1996).
בעבודה זו נעסוק בהעצמת אמהות חד הוריות מחוסרות תעסוקה, נתאר מצבן הנוכחי של האמהות, אבטלה ממושכת, המלווה בקשיים ברמה הרגשית, המשפחתית והחברתית, ננתח את המצב הנוכחי והסיבות להתפתחותו. בהמשך העבודה אנו מתעתדות להציג תוכנית התערבות קבוצתית אשר מבוססת על עקרונות העצמה שלהערכתנו תביא לשינוי במצב הנוכחי, תקנה לאמהות יכולות מעשיות לשפר את מצבן התעסוקתי, תכוון להכרה באפשרויות וההזדמנויות הקיימות בסביבה, תוך בחינת המגבלות ואפשרויות ההתמודדות עימן.
העצמה מאפשרת לאנשים להתגבר על תנאי פתיחה מגבילים המונעים מהם להשתתף ולקחת חלק ביתרונות שהחברה מציעה לשם סיפוק צורכיהם כך שיוכלו להתפתח ולתפקד בסביבתם תוך מיצוי יכולותיהם .(Parsons, 1991 ) .לדעתנו, בניית תוכנית עבודה קבוצתית אשר תשלב מחד מיומנויות פרקטיות בהתמודדות עם חיפוש עבודה ומאידך תעניק התייחסות לצרכים הייחודיים הנגזרים מהקשיים האישיים והסביבתיים האופייניים לאוכלוסייה זו , (Trethewey, 1997) תביא למיצוי הפוטנציאל הטמון בן.
בהתבסס על נתוני סקר הצרכים אשר התקיים ועל הספרות המקצועית בתחום, ניגש לניתוח המצב תוך התייחסות לצרכים הייחודיים לאוכלוסיית האמהות החד-הוריות, לתנאי התעסוקה הקיימים ביישוב ולסוגיות שבהן החוויה של הצלחה במשימת ההשתלבות במעגל העבודה תביא להעצמתן ולהגברת אמונתן ביכולות שלהן .
גישת המערכות מתייחסת לסדרה של אלמנטים הנמצאים באינטראקציה.
במוקד גישה זו מתקיימת השפעה הדדית אופקית בין תת-מערכות ובין עצמן והשפעה אנכית בין מערכת לתת-מערכות המרכיבות אותה, (Broderck & Smith (1979. מתוך כך אנו מעריכות כי שינוי במצבן התעסוקתי יביא להשפעות נוספות על חייהן וייתן תנופה חיובית ליציאה ממעגל הכישלונות בו הן מצויות.

בשלב האחרון נעריך את תוצאות השינויים אשר אנו מקוות שיתקיימו בעקבות ההתערבות הקבוצתית.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע
ניתוח המצב
כיווני התערבות ושינוי - ניסיונות שנעשו והצעת תכנית חדשה
הערכת השינוי
ביבליוגרפיה

מקורות:

בהם, א. (1998). שיווק בשרותי אנוש. היבטים תיאורטיים ויישומיים. הוצ' צ'ריקובר ת"א.
כץ ר., (1980), "כוח במשפחה - השפעת משאבים ורקע תרבותי על מאזן הכוח בין בני זוג נשואים", עבודת דוקטורט, אוניברסיטת תל אביב.
לרנטל ת., לוין - אפשטיין נ., (1996), ההיבט החברתי של יזמות נשים בישראל: עמדות וערכי עבודה של נשים, אוניברסיטת תל אביב, מכון גולדה מאיר לחקר עבודה וחברה.
שטייר ח., אורן ע., אליאס נ., לוין אפשטיין נ., (1998), "תפקידי מיגדר, משפחה והשתתפות נשים בכוח העבודה - עמדות של ישראלים ותיקים ועולים חדשים, בפרספקטיבה השוואתית, המכון למחקר חברתי, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.
סדן, א. (1996), העצמה ועבודה קהילתית, חברה ורווחה, ט"ז, 143-162.
סדן, א. (1997), העצמה ותכנון קהילתי. הוצ' הקיבוץ המיוחד.
קריסטל, א. (1991), עוני בקרב נשים בלי בן זוג, המוסד לביטוח לאומי, מנהל המחקר והתכנון.
Davis, K. (1988). Power under the microscope. Dordrecht/ Holland: Foris Pub.
Horner, M.S. (1972). Toward an understanding of achivement - Related conflicts in Woman. J. of Social Issues. 28 (2): 157-175
Hauseknecht, S.K. (1979). Childessness and Marital Adjusment. J. of Marriage and The Family. 41 (2): 259-265
Luttrell, W. (1988(. The Edison School Struggle: The reshaping of working class education and women's consciousness. In A. Bookman S. Morgen (Eds.) Women and the politics of empowerment. Philadelphia: Temple University Press, 136-158.
Papineau, D. (1996). Citizen empowerment through community economic development in a multiethnic neighborhood. Dissertation Abstracts international: Section B: The sciences and engineering Vol 57(6 - b).
Parsons, R.J. (1991). Empowerment: purpose and practice principal in social work. Social Work With Groups, 14 (2) 7-21.
Parsons, R.J. , Jorgensen, J. D. , Hernandez, S.H. (1994). The integration of social work practice. Pacific grove, Ca: Brooks/ Cole.
Rosenfeld, R. (1980) . Race and sex differences in career dynamics, American Sociological Review, 45(1) 583-609.
Miller, R.C., Sollie, D.C. (1980). Normal stresses during the transition to parenthood. Family Relations Review of Sociology. 29 (2) 459-465
Sorensen, A. (1983). Children and their mother's career. Social Science Research, 12(1), 26-43.

תגים:

מובטלות · קבוצתי · ושינוי · תעסוקה · סדנה · העצמה · אבטלה · סדנא

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "העצמת אמהות חד הוריות", סמינריון אודות "העצמת אמהות חד הוריות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.