היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 32
עבודה מס' 61694
בעבודה זו ננתח את החברה וננסה לבחון כיצד החברה עומדת ביעדים אותם הציבה לעצמה בטווח הקצר הבינוני והאם ליעדים אלו יש קשר ובסיס עם החזון לטווח הארוך..
2,965 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61987
עבודה המתמקדת במשמעות שיש להריון על התהליך הטיפולי, על המטופלים ועל המטפלת עצמה.
11,225 מילים (כ-34.5 עמ'), 60 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62500
תולדות חייהם של משוררים בולטים ובחינת השמוש בתחביר ככלי להבעת רעיונות.
4,742 מילים (כ-14.5 עמ'), 32 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65786
חקר מקרה המבוסס על תיאוריות של העצמה והעצמה קהילתית בפרט.
3,586 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70383
האם וכיצד מסייעת העצמת עובדים לתפקודו החיוני של הארגון.
3,832 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 54.95 ₪
עבודה מס' 50708
סקירת ספרות, הניסיונות הקודמים שנעשו והצעת תכנית העצמה חדשה. האוכלוסיה בה דנה עבודה זו היא אמהות חד הוריות מחוסרות עבודה.
2,742 מילים (כ-8.5 עמ'), 17 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 67314
בחינת הקשרים שבין ההתפתחות הפוליטית בקהילה היהודית בכלל ובאיראן עצמה בפרט, לבין התפתחות האנטישמיות במדינה במקביל להתפתחות הפעילות הציונית בה.
6,684 מילים (כ-20.5 עמ'), 12 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62986
סקירת התנאים תוך התייחסות להנפקת אג"ח על ידי הרשות המקומית עצמה ולהנפקת אג"ח על ידי חברה עירונית למטרת מימון פרוייקט ספציפי.
3,065 מילים (כ-9.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63925
העצמת ועד שכונה כאמצעי לפיתוח מנהיגות צעירה בקהילה.
6,390 מילים (כ-19.5 עמ'), 29 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 32