היישום אינו מחובר לאינטרנט

מלחמת ויטנאם - ניתוח על פ י עקרונות המלחמה המוגבלת

עבודה מס' 063874

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת מלחמת ויטנאם בראי מאפייני המלחמה המוגבלת, בהסתמך על הגדרתו של קלאוזוביץ וגישתו של מורגנתאו לניתוח העצמה.

9,618 מילים ,15 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

מטרת עבודה זו לבחון את מלחמת ויטנאם בראי מאפייני המלחמה המוגבלת, בהסתמך על הגדרתו של קלאוזוביץ . מושג המוגבלות בהקשרו למושג מלחמה, מציג תופעה מורכבת . זאת כיוון, שקוד המוגבלות חל על כל המישורים הבונים יחד את המלחמה: אלה הקשורים בזמן - השנים טרום המלחמה, שנות המלחמה והשנים שאחריה; אלה הקשורים ברמת ניהול המלחמה - הרמה האסטרטגית, האופרטיבית והטקטית; אלה הקשורים במרחב הגיאוגרפי; ואלה הקשורים בתפיסת המלחמה - באידיאולוגיה, בקונספציה המדינית ובמדיניות הביטחון.
השערת המחקר: מדיניות ניהול המלחמה מצד הממשל האמריקאי מצביע על תפיסתו את מלחמת ויטנאם כמלחמה מוגבלת. כלומר, מהלכי מלחמת ויטנאם תואמים את ההגדרות התיאוריות של המלחמה המוגבלת, ובדגש להגבלות הנגזרות מההגבלות במטרות המדיניות של המלחמה (כפי שהוגדרו בידי הממשל האמריקאי לאורך שנות המלחמה).
בבדיקת השערת המחקר איעזר בגישה הריאליסטית לניתוח העצמה ולהבנתה, כפי שמיצגה חוקר היחסים הבינלאומיים האמריקאי הנס מורגנתאו. מורגנתאו יוצא כנגד הגישות שצמחו בין שתי מלחמות העולם, ואשר הציבו את סוגיית הצדק והמוסר בראש מעייניהן, כאמצעי לפתרון הבעיות הסבוכות של היחסים הבינלאומיים (צבאג, 1997: 13). מורגנתאו מציע לבחון את עולם היחסים הבינלאומיים באמצעות בחינת מושג העוצמה. לטענתו על המדינות לנווט את צעדיהן בזירה הבינלאומית בהתבסס על הפירוש הריאליסטי של המושג עוצמה.
שיטת המחקר - העבודה תבסס על ניתוח תוכן ענייני וכן על חומר תיאורטי רב המצוי על נושא המלחמה המוגבלת ומלחמת ויטנאם בפרט. בכלל זה יכלול החומר העיוני מחקרים אמפיריים שנושאם מלחמת ויטנאם, וכן תיאורי עדויות אישיות של גורמים ואישים שהיו מעורבים במלחמה ובתהליכי קבלת ההחלטות.
העבודה תציג בחלקה הראשון תשתית תיאורטית למושג "מלחמה מוגבל" בסיוע כתביו של קלאוזוביץ וחומר תיאורטי אחר. חלקה השני של העבודה יבחן את הסיבות לפרוץ מלחמת ויטנאם, תוך סקירת הרקע ההיסטורי הרלבנטי לנושא, בדגש לגורמים שהובילו את המעורבות האמריקאית בדרום-מזרח אסיה ובוייטנאם בפרט. חלקה השלישי של העבודה יפרט את המהלכים המרכזיים בשנות מלחמה בויטנאם. פרק זה יבטא את המהלכים העיקריים במלחמה שהשפיעו על מקבלי ההחלטות והביאו לשינוי בתפיסת ניהול המלחמה.
חלקה הרביעי של העבודה יבחן את מאפייני מלחמת וייטנאם כמלחמה מוגבלת. בפרק זה ייבחנו מהלכי מלחמת וייטנאם לאור מאפייני המלחמה המוגבלת ובדגש להגבלה במטרות המדיניות, במשאבים ובלחימה. חלקה החמישי של העבודה יבחן את מהלכי סיום המלחמה ומשמעותם לצדדים השונים. בפרק הסיכום אחזור על ממצאי העבודה ואבדוק את השערת המחקר .

תוכן עניינים
1. מבוא
2. המלחמה המוגבלת - רקע תיאורטי
3. סיבות לפרוץ המלחמה - רקע היסטורי
4. מלחמת ויטנאם - מהלכים עיקריים
5. מאפייני מלחמת ויטנאם כמלחמה מוגבלת
5.1 הגבלה במטרות המדיניות
5.2 הגבלה במשאבים
5.3 הגבלה בלחימה
5.4 הגבלה איכותית באמצעי הלחימה
5.4.1 הגבלה כמותית באמל"ח ובאמצעים
5.4.2 הגבלה גיאוגרפית
5.4.3 בגבלה ביעדים לפגיעה
5.4.4 הגבלה במשתתפים
5.4.5 הגבלה בשיטות הלחימה
6. סיום המלחמה
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

מקורות:

ברודי,ב.(1980) מלחמה ופוליטיקה . תל-אביב: מערכות.
גולן,ח.שאול,ש.(2004) העימות המוגבל: קובץ מאמרים. תל-אביב:מערכות .
הרכבי,י.(1971) על הגרילה.תל-אביב: מערכות
הרכבי,י.(1990) מלחמה ואסטרטגיה. תל-אביב: מערכות.
לידל,ה.,ב.,ה.(1977) לוחמת גרילה.תל-אביב:מערכות 258-259:עמ' 24-29.
לקויר,ז.(1979) גרילה. תל-אביב: משרד הביטחון - ההוצאה לאור.
מקליר,מ.(1993) וייטנאם -מלחמת 10,000 הימים. תל-אביב: מערכות.
ענבר,א.(1998) המלחמה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
צבאג,ש. (1997) עצמה ביחסים הבין-לאומיים. מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים.תל-אביב:האוניברסיטה הפתוחה.
קגלי,צ.,ויטקופף,י.(2002) הפוליטיקה העולמית - מגמות ותמורות. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
שגב,ש.(1966) ויטנאם-בין מלחמה לשלום. תל-אביב: אותפז.
Chwastiakl,C.(2004).Rationality, performance measures and representations of reality: planning, programming and budgeting and the Vietnam war. Critical Perspectives on Accounting - In Press, Corrected Proof.
Dinh,V.D.(2001). How we won in Vietnam.Policy Review. Washington: Jan. pp. 51-62.
Martini,E.A.(2004). Invisible Enemies: The American War on Vietnam, 1975- 2000. American Quarterly. College Park. Vol. 56, Iss. 4; p. 1160-1162.
Sian,C.M.(2004).Toward a Better Understanding of Attrition: The Korean and Vietnam Wars. The Journal of Military History. Lexington.Vol. 68, Iss. 3; p. 911.

תגים:

אסיה · אמריקאי · הגבלה · מדיניות · המוגבלת · המלחמה · הממשל · זעירה · לוחמה · לחימה · מורגנתאו · מזרח · מלחמה · מתמשך · סיום · עימות · קלאוזוביץ · ריאליזים · ריאליסטית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מלחמת ויטנאם - ניתוח על פ י עקרונות המלחמה המוגבלת", סמינריון אודות "מלחמת ויטנאם - ניתוח על פ י עקרונות המלחמה המוגבלת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.