היישום אינו מחובר לאינטרנט

התנאים ההכרחיים בכדי להנפיק אג"ח מוניציפלי בישראל

עבודה מס' 062986

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת התנאים תוך התייחסות להנפקת אג"ח על ידי הרשות המקומית עצמה ולהנפקת אג"ח על ידי חברה עירונית למטרת מימון פרוייקט ספציפי.

3,065 מילים ,16 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

איגרות חוב מוניציפליות הינן ניירות ערך המונפקים בשוק ההון על ידי גופי שלטון מקומי במטרה ללוות כספים למימון פעולותיהם. אגרות חוב אלו מוגדרות כסחירות והמלווה יכול למכור אותן לכל המרבה במחיר (ביגר, 1997, 8).

נוהגים להבחין בעיקר בין שני סוגים של אגרות חוב מוניציפליות:
* אגרות חוב ייעודיות (Revenue Bonds) - אגרות חוב המיועדות למימון פרוייקט ספציפי שפירעונן מובטח על ידי תזרים הכנסות של הרשות המקומית מפרוייקט זה.
* אגרות חוב כלליות (General Obligation Bonds) - אגרות חוב המיועדות למימון פעילות שוטפת של הרשות המקומית שפירעונן מובטח על ידי כלל מקורות ההכנסה של הרשות המקומית (בביץ, 1997, 7).

על אף המודעות הרבה הקיימת בישראל, הרשויות המקומיות במדינה לא הנפיקו עד כה אגרות חוב למרות שמכשיר מימון זה מקובל מאוד בארה"ב וכך גם באירופה וביפן (שם). נושא הנפקת האג"ח נדון במערכת הישראלית מזה למעלה מעשור: כבר בשנת 1991 הוגש מסמך לרשות לניירות ערך בנושא הנפקת אג"ח מוניציפליות. מסמך זה, שהיה מפורט מאוד, טיפל בהיבטים הנדרשים לצורך הנפקת אג"ח מוניציפלי והמליץ על כך בחיוב (ביגר, 1997, 8).

צעד משמעותי בנושא בוצע בתחילת שנת 2001 כאשר משרד האוצר אישר לראשונה לעיריית תל אביב להנפיק אגרות חוב לפרוייקט מוניציפלי של הקמת חניון תת קרקעי בן כ-1200, מקומות חנייה, מתחת למתחם תיאטרון הבימה, בעלות משוערת של 20 מיליון דולר (אליאש, 2001, 49).
למרות האישור הנפקת האג"ח טרם יצאה לפועל.
הסיבה המרכזית להתנגדות משרד האוצר להנפקת אג"ח מוניציפליות היתה נעוצה בחשש שהרשות המקומית לא תוכל לפרוע את אגרות החוב, כך שעלות הפירעון עלולה "ליפול" על כתפי המדינה (שם, 50).

במסמך זה יסקרו התנאים ההכרחיים הנדרשים בכדי ליישם הנפקת אג"ח מוניציפליות בישראל, תוך אבחנה בין שתי גישות עיקריות:
הנפקת אג"ח על ידי הרשות המקומית עצמה (לייעוד ספציפי או כללי).
הנפקת אג"ח על ידי חברה עירונית למטרת מימון פרוייקט ספציפי ושעבוד הכנסותיו לטובת פירעון האג"ח.

תוכן העניינים:
א. מבוא
ב. הנפקת אגרות חוב על ידי הרשות המקומית
מערכות דיווח וגילוי נאות
שינויים בחקיקה כללית:
- חוק ניירות ערך
- פקודת מס הכנסה
אחריות מנהלים
דרוג אג"ח מוניציפליות
הקמת גופים מרכזים, מנחים ומפקחים
מתן ביטחונות להנפקת אג"ח מוניציפליות
תנאי סף להגדרת איתנות הרשות המקומית
עלויות תשתית ראשונית
ג. הנפקת אגרות חוב על ידי חברת בת עירונית
ד. סיכום
מקורות

מקורות:

אליאש, שי. 2001. "לראשונה בישראל: רשות מקומית תנפיק אג"ח למימון פרוייקט מוניציפלי." בתוך מימון פרוייקטים עירוניים. עורכת חיה הרשקוביץ. ירושלים: המרכז הישראלי לענייני ציבור ומדינה, 51-49.
אמרני, שוקי. 1999. דין וחשבון הועדה ליישום שינוי שיטת הדיווח הכספי ברשויות המקומיות. ירושלים: משרד הפנים.
בביץ, ענת וקובי נבון. 1997. הנפקת איגרות חוב מוניציפליות - המלצות לשינויי חקיקה. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
ביגר, נחום וסטיבן פלאוט. 1997. איגרות חוב מוניציפליות בישראל? ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
ביז'ו, ליאון. 2000. "פיתוח תכנית לאג"חים מוניציפליים בישראל." בתוך הפרטה והגברת התחרותיות בישראל ובאזור. עורכת חיה הרשקוביץ. ירושלים: המרכז הישראלי לענייני ציבור ומדינה, 64-59.
בן אליא, נחום. 2000. קופת התכנון - הפיסקליזציה של התכנון והפיתוח ברשויות המקומיות. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
גורן, ערן. 1999. "תפקיד שוק ההון הישראלי בתהליך ההפרטה ומימון התשתית." בתוך הפרטה מעשית ברשויות המקומיות. עורכת חיה הרשקוביץ. ירושלים: המרכז הישראלי לענייני ציבור ומדינה, 56-50.
גורן, ערן. 2000. "תפקידם של שוקי ההון בתהליך ההפרטה." בתוך הפרטה והגברת התחרותיות בישראל ובאזור. עורכת חיה הרשקוביץ. ירושלים: המרכז הישראלי לענייני ציבור ומדינה, 39-31.
הכט, אריה. 2001. "מימון הרשויות המקומיות." בתוך השלטון המקומי בישראל. עורכים דניאל י. אלעזר וחיים קלכהיים. ירושלים: המרכז הישראלי לענייני ציבור ומדינה, 330-277.
חוזר המנהל הכללי של משרד הפנים מס' 1/01, 2001. ירושלים: משרד הפנים.
חפץ, אבי, אליהו חסון, עופרה לוסטיגמן ותמר ארליך. 1995. איגרות חוב מוניציפליות בישראל. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
חפץ, אבי, דורון שור ויעל רוזנשיין. 1996. לקראת הנפקת איגרות חוב מוניציפליות למטרות ייעודיות בישראל. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.
כץ, מירי. 2001. "לקראת הנפקת אגרות חוב ברשויות המקומיות." בתוך מימון פרוייקטים עירוניים. עורכת חיה הרשקוביץ. ירושלים: המרכז הישראלי לענייני ציבור ומדינה, 33-31.
צלניר, רונן. 2001. "האם יש בישראל שוק לאגרות חוב מוניציפליות?" בתוך מימון פרוייקטים עירוניים. עורכת חיה הרשקוביץ. ירושלים: המרכז הישראלי לענייני ציבור ומדינה, 44-41.
קאפח, דוד. 1999. "מודל לבחינת אינותה הפיננסית של הרשות המקומית." בתוך הביקורת ברשויות המקומיות בישראל. עורך אשר פרידברג. ירושלים: משרד הפנים, 266-257.
קינן, ענת. 2001. "מקורות מימון לפיתוח עירוני." בתוך מימון פרוייקטים עירוניים. עורכת חיה הרשקוביץ. ירושלים: המרכז הישראלי לענייני ציבור ומדינה, 15-9.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התנאים ההכרחיים בכדי להנפיק אג"ח מוניציפלי בישראל", סמינריון אודות "התנאים ההכרחיים בכדי להנפיק אג"ח מוניציפלי בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.