היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64047
תיאור חדירתה של חברת ג'ילט לשוק הישראלי תוך יישום מודלים עסקיים ושיווקיים מתקדמים.
3,775 מילים (כ-11.5 עמ'), 13 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66664
בחינת הקשר וההשפעה של תרבות הארץ המארחת לבחירת דפוס חדירה יעיל ומתאים של חברה מסוימת.
8,655 מילים (כ-26.5 עמ'), 68 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 60790
האם ואיזה תפקיד מילאה הכנסיה האנגליקנית בחדירת הממשל הקניאתי לחברה, בעיקר לאחר המעבר לשלטון עצמאי.
4,801 מילים (כ-15 עמ'), 15 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 61482
ההשפעות וההשלכות שהיו לחדירת המערב למזרח התיכון בכלל ולארץ ישראל בפרט באותה תקופה.
14,874 מילים (כ-46 עמ'), 34 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64015
תופעת חדירת ביטויי דיבור לכתיבה תוך בחינת השימוש במושגים ותמלילים שונים אשר משקפים ביטויים המביעים רגשות ובהם נעשה שימוש בשכיחות גבוהה.
1,740 מילים (כ-5.5 עמ'), 8 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 65152
בחינה של חדירת פירמה אירופית מענף התעופה -"Vergin Atlantic" לארץ והשפעתה הצפויה על פירמה הישראלית "אל על".
15,060 מילים (כ-46.5 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66721
סקירת ענף היין הישראלי בהשוואה לתעשיית היין האירופאית, יקבי בינימינה כמובילים בייצור היין בישראל, 5 מדינות אליהם מתכנן הייקב לחדור, ואסטרטגיות החדירה לכל אחת מהמדינות הללו תוך שימוש במודלים רלוונטיים.
10,117 מילים (כ-31 עמ'), 31 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68123
בחינת ההשפעה של מרחק תרבותי על אופן החדירה של חברה המאמצת אסטרטגיה בינלאומית.
8,274 מילים (כ-25.5 עמ'), 15 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69930
האם החדירה למערכות מחשב וקריאת מסר מהמחשב, מהווה עבירה על ס' 4 לחוק המחשבים או עבירה על ס' 2 לחוק האזנת סתר?
6,337 מילים (כ-19.5 עמ'), 41 מקורות, 556.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100