היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68738
פיטורים כמייצגים את ההתנגשות בין זכות היתר הניהולית לבין זכויות העובד.
2,931 מילים (כ-9 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 63083
3,085 מילים (כ-9.5 עמ'), 32 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69394
דיון באיזון שבין זכויות קורבן לזכויות חשודים ונאשמים בהליך הפלילי.
10,347 מילים (כ-32 עמ'), 54 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66041
באיזו מידה, מתנגשים הסעיפים המגינים על הזכות להמרת דת, עם הסעיפים המגינים על הזכות להגנה על זהות דתית ואמונה קיימת? וזאת באותן האמנות העוסקות בזכויות ובחופש הדת.
4,046 מילים (כ-12.5 עמ'), 27 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68050
הזכות לחיי משפחה והזכות להינשא בישראל, תוך בחינה השוואתית למשפט הבינ"ל ולדין האמריקאי.
13,865 מילים (כ-42.5 עמ'), 76 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69393
מהו הגבול שבין הזכות לצנעת הפרט ולפרטיות האדם לבין זכות הציבור לדעת ולקבל מידע שהם חלק מענייניו הציבוריים של הפרט החב בחובת הנאמנות הציבורית.
9,111 מילים (כ-28 עמ'), 65 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20581
בחינת עמדת המחוקק והפסיקה בנושא זכותו של הגבר להיות אב, לעומת זכות האשה לשלמות גופה, במצב בו הם אינם נשואים.
2,930 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66283
חופש הביטוי והתנגשותו עם הפרטיות לה זכאי כל אדם, תוך התייחסות למספר תיאוריות רעיוניות אודות חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, סקירת החוק והפסיקה בישראל.
11,246 מילים (כ-34.5 עמ'), 53 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 69673
בחינת מעמד ארגון העובדים והשפעתו על מימוש זכויות העובדים.
10,641 מילים (כ-32.5 עמ'), 40 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100