היישום אינו מחובר לאינטרנט

משפט חוקתי - הזכות לפרטיות למול זכות הציבור לדעת

עבודה מס' 069393

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהו הגבול שבין הזכות לצנעת הפרט ולפרטיות האדם לבין זכות הציבור לדעת ולקבל מידע שהם חלק מענייניו הציבוריים של הפרט החב בחובת הנאמנות הציבורית.

9,111 מילים ,65 מקורות ,2011

תקציר העבודה:

חרף חשיבותה הגדולה של הזכות לפרטיות, לא בנקל נמצא לה בספרות הגדרות פשוטות וממילא גם לא קצרות שלה. הזכות לפרטיות מתוארת פעמים רבות כזכות להיעזב לבד ("The right to be left alone"), ואולם ברי כי הגדרה זו אינה ממצה. עד כה, טרם גובשה בעולם המשפט הגדרה נהירה, וממילא שלא אחידה, ביחס להגדרת הזכות לפרטיות. הדעת נותנת שלפי העת הזו, אין קושי של ממש להצביע על דוגמאות לזכות לפרטיות אך זה גם לא ניתן להגדירה הואיל ו"הפרטיות היא כמו פיל, קל יותר לזהותה מאשר להגדיר את מהותה".

הקושי במציאת הגדרה מוצלחת ומוסכמת לזכות לפרטיות נעוץ בכמה ויכוחים בלתי פתורים בין משפטנים ופילוסופים שעסקו בתחום. ראשית, אין הסכמה באשר לאופי הפרטיות: יש הרואים אותה כזכות של האדם (Right), ואילו אחרים רואים אותה כמצב עניינים (State, Condition). שנית, קיימת מחלוקת לגבי האופן שבו פועלת ה"פרטיות". יש הטוענים כי הקביעה שהאדם נהנה מפרטיות פירושה היא הגבלת נגישות אליו, אחרים דוחים טענה זו שכן לדידם משמעות הפרטיות היא שליטה שקיימת לאדם על תחומים מסוימים של חייו. שלישית, קיים ויכוח, בעיקר בארה"ב, באשר לתוכן המושג. מחד גיסא ניצבים אלה הגורסים כי הפרטיות מסדירה את האוטונומיה האישית של האדם, והיא לב ליבה של הגדרת הפרטיות, מאידך גיסא ניצבים הגורסים כי הפרטיות מסדירה את הגנת המידע הנוגע לאדם, והוא המרכיב העיקרי בהגדרת הזכות לפרטיות.

העדר ההגדרה המדייקת לא מנע מבתי המשפט לקשור לראשה של הזכות לפרטיות כתרים כגון "הזכות המוערכת ביותר על-ידי בני האדם", ו"התחלת כל החירויות". על הזכות לפרטיות נאמר גם כי "היא אחת החירויות המעצבות את אופיו של המשטר בישראל כמשטר דמוקרטי והיא אחת מזכויות העל המבססות את הכבוד והחירות להן זכאי אדם כאדם, כערך בפני עצמו(1).

ניתן לראות בדעות מלומדים(2) כי "עניין ציבורי" הוא עניין שיש לציבור אינטרס לגיטימי לדעת עליו ותועלת בידיעתו, לשם גיבוש דעתו בעניינים ציבוריים ואו לשם אורחות חייו. המינוח "עניין ציבורי" מתייחס רק לפרסום פוגע בפרטיות, שבידיעתו יש משום "תועלת לציבור". כך נראה כי "עניין לציבור" יכול להכיל כל נושא שיש בו כדי לעניין אדם, ולו גם מטעמי סקרנות ויצר הרכילות גרידא.

שאלת המחקר:
מהו הגבול שבין הזכות לצנעת הפרט ולפרטיות האדם לבין זכות הציבור לדעת ולקבל מידע שהם חלק מענייניו הציבוריים של הפרט החב בחובת הנאמנות הציבורית.

תוכן עניינים:
מבוא
שאלת המחקר
הזכות לפרטיות
זכות על חוקתית
הפסיקה עובר לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו
הפסיקה לאחר חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו
הפסיקה בראי הזכות לפרטיות
הזכות לפרטיות במערכת היחסים שבין הפרט למדינה
ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות - "פירות העץ המורעל"
הזכות לפרטיות כנגד בטחון המדינה והציבור
חשיפת חומר חקירה בראי הזכות לפרטיות
הגנת הפרטיות למול הצורך במאגר מידע
הגנת הפרטיות למול עקרון פומביות הדיון
הזכות לפרטיות כבחירה אוטונומית
הזכות לפרטיות במערכת היחסים שבין הפרטים לבין עצמם
הזכות לפרטיות של המת
החיכוך שבין הזכות לפרטיות לבין זכות הציבור לדעת
הזכות לפרטיות מול חופש הביטוי
הזכות לפרטיות מול הזכות לפרסום
הזכות לדעת מכח החוק
הפרסום לא היה כוזב
ענין ציבורי המצדיק פגיעה בפרטיות
הפרסום בראי תום הלב
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נכללה הזכות לפרטיות בגדר סעיף 7 והיא מנויה כיום כאחת הזכויות המעוגנות כזכות חוקתית. מתבנית הסעיף נראה כי סעיף 7(א) קובע את המסגרת לזכות לפרטיות, אך סעיפים 7(ב)-7(ד) מפרטים את מרכיבי הזכות השונים תוך הטוויה קונקרטית של הזכות החוקתית לפרטיות(3). על זכות המסגרת לפרטיות, כאמור בסעיף 7(א), נכתב בענין 'האגודה לזכויות האזרח'(4).

תגים:

חופש הביטוי · לשון הרע · הגנת הפרטיות · צנעת הפרט · חופש העיתונות · דיבה · מאגרי מידע · פומביות הדיון

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "משפט חוקתי - הזכות לפרטיות למול זכות הציבור לדעת", סמינריון אודות "משפט חוקתי - הזכות לפרטיות למול זכות הציבור לדעת" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.