היישום אינו מחובר לאינטרנט

משפט קסטנר - בין משפט לפוליטיקה

עבודה מס' 065269

מחיר: 421.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מבט כולל על כל חלקי הפרשה ומדוע בחרה מדינת ישראל, והיועץ המשפטי לממשלה, לתבוע בתביעת דיבה את מליכאל גרינוולד.

13,304 מילים ,60 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בחלק א' של העבודה אתן מבט כולל על כל חלקי הפרשה בציר זמן כרונולוגי: ראשית בפרק א', סקירה היסטורית על הונגריה בזמן מלחמת העולם השנייה ושלטון הנאצים על מנת לעזור לקורא למקם את הפרשה בציר הזמן ההיסטורי. בפרק ב' אסקור את פעילות 'וועד העזרה וההצלה' ואת הישגיו וקשריו עם הנאצים. בפרק ג' אסקור את החלק החשוב של פעולותיו של קסטנר בוועד ובמיוחד 'רכבת המיוחסים', שליחותו של בראנד בקושטא. שליחותו של בראנד חשובה בעיקר לחלקה השני של העבודה. בפרק ד' סקרתי את התייחסותו של היישוב המאורגן, שהגדיר את עצמו כמנהיג היהדות העולמית באותה התקופה, נוכח מאמצי ההצלה של יהדות הונגריה. בפרק ה' אביא את עיקר משפטו של הד"ר קסטנר, עיקר האישומים והתוצאה בבית המשפט המחוזי. לסיום הסקירה ההיסטורית, בפרק ו' אביא את השאלות שעולות מרצח הד"ר קסטנר ואת סיפור זיכויו בבית המשפט העליון.
בחלק ב' של העבודה בחרתי להתמקד בשאלה אחת שעולה משלל הפרשות המדוברות: מדוע בחרה מדינת ישראל, והיועץ המשפטי לממשלה, לתבוע בתביעת דיבה את מליכאל גרינוולד, הקשיש הערירי, כאשר לפניה עמדה דרך ברורה ופשוטה הרבה יותר? בפרק א' אסביר את ההבדלים בין החוק הפלילי בגינו נתבע גרינוולד לבין החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם שלפחות על פי דברי ההסבר לחוק, היה אמור, להיות זה מנגנון שמתמודד עם האשמות על פעולות של שיתוף פעולות עם הנאצים. בפרק ב' אסקור גישות במחקר שטוענות לקשר בין החלטה זו של היועץ המשפטי לממשלה לבין הדומיננטיות הפוליטית של מפא"י. בפרק ג' הצגתי גישה של הסבר מתחום היחסים הבינלאומיים. בפרק זה ישנה הצגה גם של הגישה מרקסיסטית שהוצגה כבר בעת התחרשות הפשרה ובנוסף בפרק זה אני מציג הסבר מחקרי חדש- הסבר מן הגישה הריאליסטית לשאלה זו.

תוכן העניינים:
פתח דבר

חלק א
פרק א: הונגריה בתקופת מלחמת העולם השנייה
פרק ב: הפעילות בזמן המלחמה של 'וועד העזרה וההצלה'
פרק ג: שליחותו של בראנד, 'רכבת קסטנר' והמשך המו"מ עם הנאצים
פרק ד: הישוב היהודי בא"י ובעלות הברית נוכח מאמצי ההצלה
פרק ה: תיק פלילי 124/53
1. המשפט
2. הסגרתם של הצנחנים
3. פרשת חנה סנש
4. פרשת קורט בכר
5. שואת יהודי ערי השדה, קלוז ובודפשט
6. הסכם בין קסטנר והס.ס
7. תוצאות פסק הדין
פרק ו: רצח קסטנר, הזיכוי בעליון וסיום הפרשה

חלק ב
פרק א: פרשת קסטנר בתחום המשפט- מדוע הועמד לדין גרינוולד?
1. השאלה המתבקשת
2. ההבדלים בחוקים
פרק ב: פרשת קסטנר והדומיננטיות של מפא"י
1. הרצון להסתיר את פעילות הישוב בתקופת השואה
2. השתקת מתנגדי השלטון
פרק ג: הפרשה בהקשר התקופה במישור היחסים הבין-לאומיים

נספח א'- פקודת החוק הפלילי,1936, ע"ר תוס' 3 עמ' 1255
נספח ב'- שיחה עם עו"ד פון-ויזל, עוזרו של עו"ד תמיר, 09 במרץ 2005

רשימת ספרים ומקורות

קטע מהעבודה:

המועצה ברשות שטרן, היודנראט, לא הייתה היחידה שפעלה בתקופה זו בקרב הציבור היהודי ולמען קשרים עם השלטונות. על אף הפקודה הגרמנית, שקבעה כי המועצה מייצגת את כל יהודי הונגריה, בלטו חוגים נוספים, שניסו לפעול וקיימו קשרים עם הגרמנים. בין הקבוצות ניתן למנות את האורתודוכסים שיוצגו ע"י הרב פרוידיגר ואת הקבוצה של הציונים. חוגים אלו התארגנו לגוף ציבורי חדש, חצי לגאלי, שקרא לעצמו 'ועדת העזרה וההצלה'(23) [להלן- ועד ההצלה]. בסתיו 1942 נוצר קשר ראשון עם משלחת ההצלה הארצישראלית בקושטא- שהחלה מזרימה כסף לבודפשט. בתקופה זו התמקד וועד ההצלה בעזרה ליהודי פולין וסלובקיה- וכך הוברחו אל תוך הונגריה, שנחשבה בתקופה זו למקום בטוח יחסית עבור יהודים, אלפי יהודים. בראשית ינואר 1943, החל ועד ההצלה בפעילות שיטתית. אוטו קומוי [O.Komoy], איש 'הציונים הכללים' ויו"ר ההתאחדות הציונים בהונגריה- היה יו"ר ועד ההצלה והוא ניהל את הקשר עם השלטונות ההונגרים. סגנו ומזכיר הועד הפועל היה ד"ר רודולף [רז'ה] ישראל קסטנר DR. R. Kastner]] בהברחת אנשים [מחלקת 'הטיול'] טיפל יואל בראנד. בפועל מנהיג ועד ההצלה היה קסטנר(24).

תגים:

אייכמן · בגין · בודפשט · בינלאומיים · בראנד · גוריון · גטו · גרינוולד · ההצלה · הונגריה · העולם · השמדה · השנייה · וועד · חירות · יהדות · יודנראט · יחסים · מלחמת · משפט · נאצים · קסטנר · שואה · שרת · תמיר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "משפט קסטנר - בין משפט לפוליטיקה", סמינריון אודות "משפט קסטנר - בין משפט לפוליטיקה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.