היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 65839
תהליך הדמוקרטיזציה במזרח-אירופה, ההבחנה בין "המעבר" לבין "ההתייצבות" ותרומתה לחקר תהליך הדמוקרטיזציה. דוגמאות - פולין והונגריה.
2,658 מילים (כ-8 עמ'), 15 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 62242
"תקופת המעבר" - 1989-1994
9,204 מילים (כ-28.5 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60325
בחינת יחסו של סאבו לאופי המשטר תוך התייחסות לשלושה מסרטיו.
7,034 מילים (כ-21.5 עמ'), 27 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 31552
בחינת הגורמים לחקיקה, תוכנם של החוקים, ההשפעה על היהודים בהונגריה ומחוצה לה.
11,671 מילים (כ-36 עמ'), 25 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 21479
סקירת נסיונות ההפרטה, השיטות והתוצאות בהיבטים אמפיריים ותיאורטיים.
5,838 מילים (כ-18 עמ'), 11 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 21535
הצגת הנושא כפי שבא לידי ביטוי בגרמניה ואוסטרו-הונגריה בשליש האחרון של המאה ה-19 תוך התייחסות לרקע ולשוני האידאולוגי.
7,114 מילים (כ-22 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 10257
סקירת נסיונות הפרטה בהונגריה, שיטות ותוצאות. תנאים להפרטה והסבר על הפרטת הבנקים.
5,959 מילים (כ-18.5 עמ'), 8 מקורות, 203.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7