היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66650
שאלת ההתנגשות בין חופש הביטוי וזכויות היוצרים בכלל, ובעידן הטכנולוגי בפרט, תוך הצגת סקירת שני התומים בראי הדין הישראלי ובמיוחד בדין האמריקאי, והתייחסויות למודלים חדשים וחתרניים של זכויות יוצרים וחופש ביטוי ברשת.
14,684 מילים (כ-45 עמ'), 83 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70101
עד כמה מגביל ביטחון המדינה את חופש הביטוי ועד כמה חופש הביטוי נפגע עקב כך.
14,985 מילים (כ-46 עמ'), 48 מקורות, 659.95 ₪
עבודה מס' 50300
רקע, הגדרת הבעיה, חופש הביטוי-תמונת מצב, גבולות לחופש הביטוי, השערת המחקר וניתוחה.
6,350 מילים (כ-19.5 עמ'), 13 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 62507
המסורת של חופש הביטוי בישראל ובעיותיה והמהלך החקיקתי.
5,378 מילים (כ-16.5 עמ'), 12 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 63387
עיקרון החירות, עיקרון חופש הביטוי ובחינת שלושה בג"צים.
3,600 מילים (כ-11 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65985
באילו תנאים - כפגיעה בבטחון המדינה - עשויה המדינה לפגוע בערכי היסוד של משפט זכויות האדם: בחופש הביטוי?
11,255 מילים (כ-34.5 עמ'), 64 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 66388
בחינת האיזון הראוי בין חופש הביטוי והגנה על קטינים. בין היתר סוקרת העבודה את התפתחותה של זכות היסוד ומשווה בין בודרים לקטינים.
7,615 מילים (כ-23.5 עמ'), 45 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 70321
דיון בשאלה האם מעמדם של רבנים מקנה להם זכויות חופש ביטוי עודפות בעיני הציבור, ובחינת מקרה הספר "תורת המלך".
4,568 מילים (כ-14 עמ'), 22 מקורות, 208.95 ₪
עבודה מס' 66905
השוואה בין החוקים הקיימים בנושא אתיקה עיתונאית והאם אפשר להשליך חוקים אלו על עולם הבלוגים בלי לרסן את חופש הביטוי.
5,126 מילים (כ-16 עמ'), 28 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100