היישום אינו מחובר לאינטרנט

הזכות לחיי משפחה והזכות להינשא בישראל

עבודה מס' 068050

מחיר: 604.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הזכות לחיי משפחה והזכות להינשא בישראל, תוך בחינה השוואתית למשפט הבינ"ל ולדין האמריקאי.

13,865 מילים ,76 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

ב-17 השנים האחרונות אנו עדים למהפכה חוקתית המתרחשת בין כותלי ביהמ"ש, הכנסת והחברה הישראלית בכללותה. מהפכה חוקתית זו החלה בעקבות חקיקת חוקי היסוד הנוגעים לזכויות אדם- חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק. חוקי יסוד אלו יחד עם פסיקה ענפה של ביהמ"ש העליון בישראל, שינו את מפת זכויות האדם בישראל, וכתוצאה ממהפכה זו קיבלו זכויות אדם רבות בישראל הכרה כזכויות יסוד חוקתיות.
הזכות לחיי משפחה לא קיבלה התייחסות מיוחדת בשנים הראשונות של מהפכה חוקתית זו. הדיון בזכות זו עלה במספר מקרים, אך בעיקר בעקבות עתירתו של ארגון עדאללה בשנת 2003, השיח הציבורי והמשפטי התחדד לגבי זכות זו. בעקבות העתירה הנ"ל פסק ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"צ, פסיקה הפוגעת בצורה קשה בזכות לחיי משפחה בישראל(1). עם זאת, על אף הקשיים הרבים שפסיקה זו העלתה, יש בה כמה קביעות חשובות וחיוביות ובראשן ההכרה בזכות לחיי משפחה כזכות חוקתית במדינת ישראל. כך קבע השופט ברק:
"נקודת המוצא הינה כי המשפחה הינה "יחידה חוקתית"... היא זוכה להגנה חוקתית. הגנה זו מצויה בליבה של הזכות לכבוד האדם... אכן, הזכות לחיות יחדיו כתא משפחתי, היא חלק מהזכות לכבוד האדם. היא נופלת לגרעינה של הזכות לכבוד... אחד המרכיבים היסודיים ביותר של כבוד האדם הוא כוחו של האדם לעצב את חיי המשפחה שלו על פי האוטונומיה של רצונו החופשי, ולגדל במסגרתו את ילדיו, תוך חיים משותפים של מרכיבי התא המשפחתי. התא המשפחתי הוא ביטוי מובהק למימושו העצמי של האדם"(2).

בעבודתי אבדוק מהי הזכות לחיי משפחה ואילו הגנות היא אמורה לתת לתא המשפחתי. תחילה אבדוק את היחס של המשפט הבינ"ל לזכות חשובה זו ואבחן אלו זכויות נוספות נובעות במישרין מזכות זו. לאחר מכן אבדוק כיצד הדין הישראלי מתייחס לזכות.
בעבודתי אתמקד בזכות להינשא, זכות הנגזרת בצורה ישירה מהזכות לחיי משפחה. הזכות להינשא נחשבת הן במשב"ל והן בדין של מדינות רבות כזכות יסוד חוקתית. מצבה של זכות זו בישראל טעון שיפור, בעיקר בשל שליטתו הכמעט בלעדית של הדין הדתי בכל הקשור ביחסי אישות בישראל. בעבודתי אציג את הקשיים המרכזיים העולים משליטתו של הדין הדתי ואת החלופות האזרחיות שפותחו לדין זה. לבסוף אציג את הדין הראוי שיש להחיל בעניי בישראל, ביחס לזכות להינשא, ואציין אלטרנטיבות אפשריות לצד דין ראוי זה.

תוכן עניינים:
1. מבוא:
2. מאפייניה של הזכות לחיי משפחה:
2.א. הזכות לחיי משפחה במשב"ל- זכות יסוד:
2.ב. הזכות לחיי משפחה- זכות חברתית או זכות אזרחית?
3. הזכות לחיי משפחה במשפט הישראלי:
3.א. הדין הפוזיטיבי:
3.ב. פסיקת בתי המשפט בעניין הזכות לחיי משפחה:
4. הזכות להינשא
4.א. הזכות להינשא והזכות לחיי משפחה- יחסי גומלין:
4.ב. הזכות להינשא
ידועים בציבור:
נישואים אזרחיים-
4.ג הזכות להינשא או הזכות לשוויון?
4. ד. חשיבות ההגנה על הזכות להינשא
4.ה. הגבלות על הזכות להינשא בישראל
4.ה.1. הגבלות אוניברסאליות
4.ה.2 הגבלות המיוחדות לדין הישראלי:
4.ו. בעיות במצב החוקי הקיים
5. דין משווה- ארה"ב:
6. פתרונות חלופיים למצב הקיים בישראל:
א. נישואים אזרחיים:
1. נישואים אזרחיים לפסולי חיתון בלבד:
2. נישואים אזרחיים כמסלול מקביל לנישואים דתיים:
3. נישואים אזרחיים בלבד:
ב. מרשם זוגיות:
7. הדין הרצוי- בין שאיפות למציאות:
8. סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

2.א. הזכות לחיי משפחה במשב"ל- זכות יסוד:
ההתייחסות הראשונה של המשב"ל לגבי הזכות לחיי משפחה נמצאת בהכרזה האוניברסאלית בדבר זכויות האדם משנת 1948. הסעיפים הרלוונטיים בהכרזה זו הם:
"12- לא יהא אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, במשפחתו, במעונו, בחליפת מכתבים שלו ולא לפגיעה בכבודו או בשמו הטוב. כל אדם זכאי להגנת החוק בפני התערבות או פגיעה באלה."
"16(1) כל איש ואישה שהגיעו לפרקם רשאים לבוא בברית הנישואין ולהקים משפחה, ללא כל הגבלה מטעמי גזע, אזרחות או דת. הם זכאים לזכויות שוות במעשה הנישואין, בתקופת הנישואין ובשעת ביטולם.

תגים:

נישואין · נישואים · אזרחיים · חתונה · אזרחית · משפחה · חדשה · זכויות · יסוד · חוקי · יסוד · הזכות · להינשא · שוויון · משפט · משווה · דיני · משפחה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הזכות לחיי משפחה והזכות להינשא בישראל", סמינריון אודות "הזכות לחיי משפחה והזכות להינשא בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.