היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 35
עבודה מס' 61443
הצעת מחקר לבניית מודל ל"התנהגות אזרחית בארגון" בקונטקסט התרבותי של המנהל הציבורי\עסקי הישראלי - משטרת ישראל.
6,867 מילים (כ-21 עמ'), 35 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 65863
באלו תנאים רצויה שותפות בין החברה האזרחית לבין המדינה הדמוקרטית?
4,978 מילים (כ-15.5 עמ'), 14 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64190
מקומם החברתי של סרבני השירות בצבא, והצגתם כחלק מפעילותה של החברה האזרחית בישראל.
3,185 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 62247
בחינת שתי התארגנויות אזרחיות בכפר.
6,975 מילים (כ-21.5 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62736
ניתוח המושג 'חברה אזרחית' ויישומו בישראל.
2,865 מילים (כ-9 עמ'), 24 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 62079
סקירה קצרה של תהליך המעבר לחברה אזרחית בישראל.
1,409 מילים (כ-4.5 עמ'), 5 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 64300
מהן הסיבות להופעתן של "החברה הצבאית" ו"החברה האזרחית" בישראל, והאם תהליך זה מעיד על הופעתו של שסע נוסף בחברה הישראלית.
6,278 מילים (כ-19.5 עמ'), 7 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60053
הגדרת המושג והקשר בין דת אזרחית ויציבות פוליטית למושגים לגיטימיות ואפקטיביות.
4,170 מילים (כ-13 עמ'), 13 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 60841
בחינת השאלה תוך התייחסות להגדרה הרחבה וההגדרה הצרה של המושג "חברה אזרחית".
4,146 מילים (כ-13 עמ'), 29 מקורות, 349.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 35