היישום אינו מחובר לאינטרנט

זכות הערעור כזכות מהותית.

עבודה מס' 063083

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

3,085 מילים ,32 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק א: ההבחנה המסורתית בין הוראות מהותיות ודיוניות
פרק ב: ההנמקות לסיווג זכות הערעור כדיונית והביקורת על סיווג זה
פרק ג: תחולה מסויגת של ההבחנה המסורתית
פרק ד: הבחנה בין זכויות מוקנות וציפיות
פרק ה: הפרדה בין הכח להשיג על החלטות שיפוטיות לבין זכות הערעור
סיכום
ביבליוגרפיה

הקדמה
זכות הערעור סווגה בפסיקה הישראלית כזכות מהותית, ולא כזכות דיונית. סיווג זה מבוסס על
ההבחנה המסורתית בין זכויות דיוניות ומהותיות, הרואה בזכויות הדיונית כלי עזר להגשמת
הזכויות המהותיות.
ההנמקה שניתנה בפסיקה לסיווג זכות הערעור כמהותית מתמקדת בחשיבותה של הזכות, על
בסיס ההכרה בכך שהינה "מרכיב חיוני של שפיטה הוגנת".1 בשל סיווג זה לא הוחלו שינויים
בזכות רטרואקטיבית, בניגוד לזכויות דיוניות, ועל ענין זה נסב חלק גדול מן הפסיקה בנושא.
סיווג זכות הערעור כמהותית על סמך חשיבותה מעורר קשיים, מאחר וזכות הערעור עונה על
המאפיינים המיוחסים לזכות דיונית, אולם מאחר ובתי המשפט חששו ממתן תחולה
רטרואקטיבית לשינויים בזכות הערעור, העדיפו לסווגה כזכות מהותית. מובן כי פתרון זה אינו
מתיישב עם ההבחנה המסורתית, אך הבחנה זו לא נזנחה כליל בפסיקה. מכאן נובע שסיווג זכות
הערעור מוביל לחוסר עקביות וחוסר ודאות, בעיה אשר מוטב לפסיקה הישראלית ליישבה, שכן
אין היא הולמת שיטת משפט מודרנית.

במענה לקשיים אלה ניתן להציע מספר פתרונות. הפתרון הראשון מבוסס על זניחת ההבחנה
המסורתית בין זכויות דיוניות ומהותיות. הפתרון השני מחליף את ההבחנה המסורתית בהבחנה
בין זכויות מוקנות לבין ציפיות. הפתרון השלישי משמר את ההבחנה המסורתית, אך מפריד בין
הכח להשיג על החלטה שיפוטית לבין זכות הערעור - בעוד שהכח יסווג כמהותי, הזכות תסווג
כדיונית.

פרק א' ידון בהבחנה המסורתית בין זכויות דיוניות ומהותיות.
פרק ב' יבחן בחינה ביקורתית את ההנמקות לסיווג זכות הערעור כמהותית בפסיקה הישראלית.
פרק ג' יציג פתרון אחד לבעיות שמעורר סיווג זה, הוא הפתרון המבוסס על מיתון ההבחנה
המסורתית בין זכויות דיוניות ומהותיות.
פרק ד' ידון בפתרון שני, המחליף את ההבחנה המסורתית בהבחנה בין זכויות מוקנות לבין
ציפיות.
פרק ה' יציע פתרון נוסף לבעיות שהוצגו, המבדיל בין כח ההשגה על החלטה שיפוטית לבין זכות
הערעור הקונקרטית.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. בג"צ 87/85 ג'מאל אחמד ג'בר ארג'וב נ' מפקד כוחות צה"ל פ"ד מב(353 ,(1

מקורות:

ח' בן-נון , הערעור האזרחי (מחשבות, תשנ"ז)
מ' בן פורת "מבחנים לסיווג הוראה בדין כמהותית או דיונית" הפרקליט לח 5, 7-8.
י' זוסמן (ש' לוין, עורך) סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995)
ש' לוין, תורת הפרוצדורה האזרחית - מבוא ועקרונות יסוד
ש' לוין מהותו של ערעור, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור למשפטים (1967)
פרופ' ש' ז' פלר, "ההתיישנות בפלילים לאור משפט המעבר" הפרקליט כ"ג (תשכ"ז) 204
P. J. Fitzgerald (ed.) Salmond on Jurisprudence (12th edition, London, 1966), 461
L. Alexander "Are Procedural Rights Derivative Substantive Rights?" (1998) 17 Law And Philosophy, 19, 24

תגים:

ביקורת · דיונית · זכות · מהותית · ערעור · פודמסקי · פילוסופיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "זכות הערעור כזכות מהותית.", סמינריון אודות "זכות הערעור כזכות מהותית." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.