היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 78
עבודה מס' 60746
אודות 'מחקרים פילוסופיים' לויטגנשטיין.
6,430 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 65770
סקירה היסטורית, איגרותיו של שפינוזה והקדמתו של מאייר לחיבור
4,453 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60614
האם קיים קשר בין מהות הגדרת המושג ומרכיביו לבין תפיסתו הפילוסופית - חינוכית של ג'ון דיואי את מעורבות ההורים.
7,573 מילים (כ-23.5 עמ'), 45 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 60867
הנסיונות השונים להגדיר את המושג והמחשת תפיסת המושג על הסרט "האזרח קיין" \אורסון וולס.
3,763 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68783
בחינת המניעים באמצעות תצפיות וראיונות באחד מחדרי הכושר.
4,992 מילים (כ-15.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60956
סקירת מימוש פילוסופית ה"סביבתיות העסקית" בעולם ובארץ.
3,409 מילים (כ-10.5 עמ'), 15 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65077
משנתו הפילוסופית - הלכתית.
8,593 מילים (כ-26.5 עמ'), 46 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60892
מעקב אחר התפיסה הפילוסופית בנוגע לדרך התהוותם של חיים על פני כדור הארץ, החל מהפילוסופים הקדם סוקרטיים וכלה באריסטו.
3,331 מילים (כ-10 עמ'), 10 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60384
אודות מושג הזמן בפילוסופיה הביקורתית של קאנט, על רקע הויכוח בין לייבניץ וקלארק.
2,868 מילים (כ-9 עמ'), 12 מקורות, 132.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 78