היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67471
התיאוריות בנושא גיבוש זהות מינית ויישומן במסגרת טיפול קבוצתי בקבוצות לנוער הומוסקסואלי.
4,236 מילים (כ-13 עמ'), 20 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66065
בדיקת הנושא באמצעות שאלונים.
6,489 מילים (כ-20 עמ'), 14 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70681
מאפייני החברה הישראלית, זהות קבוצתית וספורט עממי.
3,686 מילים (כ-11.5 עמ'), 16 מקורות, 149.95 ₪
עבודה מס' 65723
תפיסת הזהות המצרית לפי מצטפא כאמל אל מול תפיסת הזהות המצרית על ידי אחמד לוטפי אל סיד.
1,309 מילים (כ-4 עמ'), 5 מקורות, 268.95 ₪
עבודה מס' 67236
שאלת הזהות המינית במבט המגדרי, תוך השוואה בין ארבע אמניות העוסקות בשאלת זהות זו.
2,677 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68276
תיאור, בחינה וניתוח כיצד האליטה העיתונאית בנתה ועיצבה את הזהות הלאומית, תוך הגדרת המתנחלים כאחר לקולקטיב הלאומי.
7,397 מילים (כ-23 עמ'), 32 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67135
בחינת האופנים בהם מתעצב השיח על זהותה החדשה של ירושלים, באמצעות ניתוח השיח הנוצר סביב התוכניות לבניית מלון "ארבע העונות".
6,409 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67137
תהליכים סוציולוגיים ופוליטיים הבאים לידי ביטוי באהדת הכדורגל בעולם ובארץ, ובמיוחד בהתייחס לתחושת הזהות ולסממנים קהילתיים בקרב האוהדים.
13,648 מילים (כ-42 עמ'), 27 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66753
שאלת מקורו ונסיבותיו של הסכסוך הישראלי- פלסטיני במדינת ישראל בכללותו, תוך שימת דגש על נושאי קרקעות וזהות.
13,390 מילים (כ-41 עמ'), 73 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100