היישום אינו מחובר לאינטרנט

הזהות הלאומית של ערביי ישראל

עבודה מס' 050704

מחיר: 373.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת התהליכים והשינויים בהגדרת הזהות הלאומית של ערביי ישראל בחלוקה לתחומים ולתקופות משנה, וכן ניתוח ראיונות.

12,994 מילים ,18 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
מהי זהות?
הפן הפסיכולוגי-סוציולוגי של זהות:
הזהות האתנית (חברתית קולקטיבית):
הזהות הלאומית של ערביי ישראל:
המעגל הארצי:
המעגל האזורי:
המעגל הדתי:
המעגל המקומי:
התקופה הראשונה: מהקמת מדינת ישראל (1948) ועד מלחמת ששת-הימים (1967)
התקופה השניה: ממלחמת ששת-הימים (1967) ועד מלחמת יום כיפור (1973)
התקופה השלישית: ממלחמת יום כיפור (1973) ועד תחילת האינתיפאדה (1987)
התקופה הרביעית: ממלחמת המפרץ (1991) ועד היום
מקרה בוחן-זהות לאומית של אנשי ציבור ערביים בישראל
ראיון עם השחקן מכרם ח'ורי
ראיון נוסף עם השחקן מכרם ח'ורי
ראיון עם שחקן הכדורגל נג'ואן גרייב
ראיון עם אחמד טיבי
אפשרויות תיאורטיות למעמדם העתידי של הפלסטינים בישראל
סיכום
רשימת מקורות

מבוא
עבודה זו מנסה לבחון את התהליך הגדרת הזהות הלאומית שעברה החברה הערבית (פלסטינית) בישראל, מאז מלחמת השחרור ב1948 - ועד היום. בעצם הגדרת הנושא בספרות הרי שבהגדרה עצמית ובהגדרה לאומית טמון המוטיב של שינוי. ואכן, מבדיקת הנושא הספציפי של זהותם הלאומית של ערביי ישראל עולה כי מדובר בתהליך רצוף שינויים המושפע מהרבה מאד פרמטרים אשר יפורטו בהמשך.
העבודה מתחלקת לארבעה מעגלים שונים אשר כל מעגל מייצג פן אחר בזהות הלאומית המאפיינת את ערביי ישראל. המעגלים השונים הם: המעגל הארצי הנוגע למעמדם של הערבים במדינה ולמדיניות הפורמלית והבלתי פורמלית שננקטה כלפיהם ולמערכת היחסים שלהם עם הרוב היהודי; המעגל האזורי נוגע לקשר התרבותי והלאומי המתקיים בינם לבין העולם הערבי והלאום הפלסטיני; המעגל הדתי מתייחס לזהות העדתית בקרב המוסלמים, הדרוזים והנוצרים; המעגל המקומי הנוגע למבנה הפנימי של האוכלוסייה הערבית. כל אחד ואחד מהם השפיע על עיצוב הזהות הלאומית של ערביי ישראל והיה דומיננטי בתקופה אחרת בהתפתחות ההיסטורית של הלאום הפלסטיני בישראל.
העבודה מחולקת גם לארבע תקופות: התקופה הראשונה: מהקמת מדינת ישראל (1948) ועד מלחמת ששת-הימים (1967). התקופה השניה: ממלחמת ששת-הימים (1967) ועד מלחמת יום כיפור (1973). התקופה השלישית: ממלחמת יום כיפור (1973) ועד תחילת האינתיפאדה (1987).
התקופה הרביעית: ממלחמת המפרץ (1991) ועד היום (1999-2000). כל תקופה מתארת את השינויים העיקריים שחלו בה וכן את ההשפעות המרכזיות שיש להם על השתנות והתפתחות הזהות הלאומית של ערביי ישראל.
לבסוף, אנסה לבדוק האם יש קשר בין רגשות הזהות הלאומית של אישים מפורסמים מהמגזר הערבי-ישראלי, כפי שהם באים לידי ביטוי בראיונות עיתונאים שהעניקו לעיתונות הישראלית הכתובה, לבין המתואר בעבודה כהגדרת הזהות הלאומית של ערביי ישראל.
ההשערה היא כי אמצא מתאם בין שני החלקים וכי למרות העובדה כי אנשים אלו התערו באופן מוצלח בתוך החברה הישראלית, הם עדיין מרגישים שיוך לאומי חזק לבני עמם ולכן עוברים את אותם תהליכים שעובר המגזר הערבי בישראל.
הפרק האחרון מנסה לבחון אלו פתרונות נראים כיום ריאלים באשר לפתרון בעיית המיעוט הערבי בישראל שבראש ובראשונה, באה לידי ביטוי בהגדרת הזהות הלאומית שלהם.

רשימת מקורות
1. אוסצקי-לזר, שרה גאנם, אסעד. הערבים בישראל בצל מלחמת המפרץ, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1991.
2. אוסצקי-לזר, שרה גאנם, אסעד. "אוטונומיה לערבים: דיון בראשיתו", סקירות על הערבים בישראל מס' 5, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1990.
3. אלחאג', מאג'ד. "זהות ואוריינטציה בקרב ערבים בישראל", מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים יח' 41-42, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1997.
4. אמארה, מחמד. אלימות פוליטית בקרב הערבים בישראל, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, 1997.
5. אמארה, מחמד. כבהא, סופיאן. זהות חצויה-חלוקה פוליטית והשתקפויות חברתיות בכפר חצוי, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, 1996.
6. בשארה, עזמי. על שאלת המיעוט הפלשתיני בישראל, החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים תל-אביב: הוצאת ברירות, 1993.
7. בנזימן, עוזי ועטאללה מנצור. דיירי משנה: ערביי ישראל, מעמדם והמדיניות כלפיהם, פרק ז': מעמד אזרחי, ירושלים: כתר, 1992.
8. גבאי, משה. הערבים בישראל שאלה של זהות, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1984.
9. גאנם, אסעד. "הפלסטינים בישראל חלק מהבעיה ולא מהפתרון", מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים יח' 41-42, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1997.
10. כהנא, ראובן. קופרשטיין, שמחה. בעיות של זהות ולגיטימציה בחברה הישראלית, ירושלים: אקדמון 1992.
11. לנדאו, מ. יעקב. המיעוט הערבי בישראל 1967-1991 היבטים פוליטיים, תל-אביב: עם עובד, 1993.
12. קימרלינג, ברוך. שמואל, מגדל, יואל. פלסטינים עם בהיווצרותו, ירושלים: כתר, 1999.
13. רכס, אלי. הערבים בישראל לאחר 1967: החרפה של בעיית האוריינטציה, סקירות, פרק ו' תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, מכון שילוח, 1976.
14. רכס, אלי. "הערבים בישראל וערביי השטחים: זיקה פוליטית וסולידריות לאומית (1967-1988)", המזרח החדש ל"ב, ירושלים: מאגנס 1989.
15. רמברג, אסיה. מושקוביץ, עדה. הערבים אזרחי ישראל. ירושלים: מוסד ון ליר: 1984.
16. שנל, יצחק. זהות מציירת טריטוריה, רעננה: המכון לחקר החברה הערבית בישראל, 1994.

קטעי עיתונות:
ידיעות אחרונות, 7 ימים, 1.1.99
ידיעות אחרונות, 7 ימים, 29.1.99
ידיעות אחרונות, 7 ימים, 14.5.99
ידיעות אחרונות, 7 ימים, 6.8.99
מעריב, תרבות מעריב, 12.9.97

מקורות:

אוסצקי-לזר, שרה גאנם, אסעד. הערבים בישראל בצל מלחמת המפרץ, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1991.
אוסצקי-לזר, שרה גאנם, אסעד. "אוטונומיה לערבים: דיון בראשיתו", סקירות על הערבים בישראל מס' 5, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1990.
אלחאג', מאג'ד. "זהות ואוריינטציה בקרב ערבים בישראל", מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים יח' 41-42, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1997.
אמארה, מחמד. אלימות פוליטית בקרב הערבים בישראל, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, 1997.
אמארה, מחמד. כבהא, סופיאן. זהות חצויה-חלוקה פוליטית והשתקפויות חברתיות בכפר חצוי, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, 1996.
בשארה, עזמי. על שאלת המיעוט הפלשתיני בישראל, החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים תל-אביב: הוצאת ברירות, 1993.
בנזימן, עוזי ועטאללה מנצור. דיירי משנה: ערביי ישראל, מעמדם והמדיניות כלפיהם, פרק ז': מעמד אזרחי, ירושלים: כתר, 1992.
גבאי, משה. הערבים בישראל שאלה של זהות, גבעת חביבה: המכון ללימודים ערביים, 1984.
גאנם, אסעד. "הפלסטינים בישראל חלק מהבעיה ולא מהפתרון", מדינה ממשל ויחסים בינלאומיים יח' 41-42, ירושלים: האוניברסיטה העברית, 1997.
כהנא, ראובן. קופרשטיין, שמחה. בעיות של זהות ולגיטימציה בחברה הישראלית, ירושלים: אקדמון 1992.
לנדאו, מ. יעקב. המיעוט הערבי בישראל 1967-1991 היבטים פוליטיים, תל-אביב: עם עובד, 1993.
קימרלינג, ברוך. שמואל, מגדל, יואל. פלסטינים עם בהיווצרותו, ירושלים: כתר, 1999.
רכס, אלי. הערבים בישראל לאחר 1967: החרפה של בעיית האוריינטציה, סקירות, פרק ו' תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, מכון שילוח, 1976.
רכס, אלי. "הערבים בישראל וערביי השטחים: זיקה פוליטית וסולידריות לאומית (1967-1988)", המזרח החדש ל"ב, ירושלים: מאגנס 1989.
רמברג, אסיה. מושקוביץ, עדה. הערבים אזרחי ישראל. ירושלים: מוסד ון ליר: 1984.
שנל, יצחק. זהות מציירת טריטוריה, רעננה: המכון לחקר החברה הערבית בישראל, 1994.

תגים:

אתניות · פלשתין · פלסטינים · פלסטינאים · לאומי · מיעוט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הזהות הלאומית של ערביי ישראל", סמינריון אודות "הזהות הלאומית של ערביי ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.