היישום אינו מחובר לאינטרנט

אונס - היבט חברתי

עבודה מס' 061166

מחיר: 229.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המיתוסים בנוגע לאונס ובחינתן של שלוש תתי-חברות בישראל (פלסטינאים, קיבוצים וזונות).

4,306 מילים ,14 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

אונס - ההיבט החברתי

תוכן העניינים
מבוא
גישות קרימינולוגיות לאונס
מיתוסים על אונס בחברה האמריקאית
ההתייחסות לאונס בחברה הפלסטינית
ההתייחסות לאונס בחברה הקיבוצית
ההתייחסות לאונס בקבוצת זונות
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

אונס הוא מעשה פלילי מיני המבוצע בעיקרו נגד נשים אך גם נגד גברים. בחרתי
להתמקד באונס נשים, הרווח יותר בחברה, ולבחון את הדעות הקדומות,
הסטריאוטיפים והמיתוסים המלווים את המעשה ואת הקורבן בחברות שונות.
בין החברות אותן סקרתי, נמצאות שתי קבוצות שוליים בחברה הישראלית,
המיעוט הפלסטיני וציבור הזונות, וקבוצה מרכזית המאפיינת את החברה
הישראלית- הקיבוץ. בעבודה זו יתוארו דרכי ההתמודדות של הקורבן וסביבתה
הקרובה - המטפלים והעובדים הסוציאליים - עם האונס והשלכותיו, וכן יחס החברה
הכוללת לקורבן.
קיים יחס ישר בין שיקום מוצלח של קורבן אונס, לבין תמיכה או חוסר תמיכה
של סביבתה הקרובה ושל החברה בה היא חיה. לכל חברה יש את האמונות,
המנהגים, הערכים ודפוסי ההתנהגות המקובלים בה. בחברה סגורה, שמרנית
וסטריאוטיפית עלולה חווית ההתמודדות עם התגובות לאונס להיות טראומטית עוד
יותר, אם לא תזכה הנאנסת לתמיכה לה היא זקוקה.
בעבודה זו ייבחנו שני היבטים קרימינולוגיים לאונס, המיתוסים השונים
המתקשרים לאונס, וההתייחסות לאונס בשלוש תתי חברות בחברה הישראלית, דרך
עדשה חברתית - תרבותית.

מקורות:

סבה, ל' וליבן-קובי, מ' (1995). עבירת האונס- היבטים קרימינולוגיים. בתוך רדאי, פ' שלו, כ' וליבן-קובי, מ' (עורכים): מעמד האשה בחברה ובמשפט (235-279). תל אביב: שוקן.
עילם, א' (1994). אונס ונאנסות בקבוצות מיוחדות בישראל: ניתוח והשוואה. בתוך ווזנר, י' גולן, מ' וחובב, מ' (עורכים): עבריינות ועבודה סוציאלית: ידע והתערבויות (124-140). תל אביב: רמות.
שוהם, א' (1998). תגובת העיתונות לאונס בשומרת: היערכות שלילית מול פאניקה מוסרית. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 10-11, 208-223.
שלו, כ' (1995). דו"ח הוועדה לבדיקת בעיות הזנות בישראל בראשות השופטת הדסה בן-עתו. בתוך רדאי, פ' שלו, כ' וליבן-קובי, מ' (עורכים): מעמד האשה בחברה ובמשפט (168-188). תל אביב: שוקן.
Costin, F. Kaptanoglu, C. (1993). Beliefs about rape and women's social roles: A Turkish replication. European Journal of Social Psychology, Vol 23, 327-330.
Cwik, M.S. (1996). The Many Effects of Rape: The Victim, Her Family, And Suggestions For Family Therapy. Family Therapy, Vol 23, No. 2, 95-116.
Eilam, E. (1993). Rape and Rape Survivors in Israel. In Swirski, B. Safir, M.P. (Editors): Calling The Equality Bluff: Women in Israel (312-318). New York: Teachers Collage Press.
Koss, M.P. (1983). The hidden rape victim: Personality, attitudinal, and situational characteristics. Psychology of Women Quarterly, 9, 193-212.
Lerner, M.J. (1965). Evaluation of performance as a function of performer's reward and attractiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 1, 355-360.
Mio, J.S. Foster, J.D. (1991). The effects of rape upon victims and families: Implications for a coprenensive family therapy. American Journal of Family Therapy, 19, 147-159.
Shalhoub-Kevorkian, N. (1999). Towards a cultural definition of rape: dilemmas in dealing with rape victims in Palestinian society. Women's Studies International Forum, Vol.22, No.2, 157-173.
Shoham, E. (1995). Communal response to criminal behavior in the kibbutz- during periods of crisis. Crime, Law Social Change, 22, 149-161.
Shoham, E. (1996). The attitude of kibbutz youth to rape: myth versus reality. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 40(3), 212-223.
Ullman, S.E. Siegel, J.M. (1993). Victim - Offender Relationship and Sexual Assault. Violence and Victims, Vol 8, No 2, 122-134.

תגים:

אונס · דתיות · זונות · זנות · מין · מיני · מיתוס · משטרה · ניצול · נשים · פושע · פלשתיניות · פשיעה · פשע · קיבוץ

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אונס - היבט חברתי", סמינריון אודות "אונס - היבט חברתי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.