היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 68923
דיון בתופעת הזנות כפועל יוצא ובלתי נפרד מתופעת הסחר.
6,181 מילים (כ-19 עמ'), 17 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 40947
הגדרות, סוציאליזציה לעסוק בזנות (משפחה וכו'), חקר מקרה וראיונות ודרכי מניעה ושיקום.
5,685 מילים (כ-17.5 עמ'), 24 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 69002
בחינת השאלה: כיצד התפתחות הבת אור מושפעת מתהליך ההזניה המוצג בסרט לאור מערכת היחסים בינה לבין האם?
6,060 מילים (כ-18.5 עמ'), 26 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66783
סקירת התפתחות הזנות והסחר בנשים בישראל, וכיצד פועלת מערכת אספקת שירותי מין בתשלום.
7,865 מילים (כ-24 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69409
סקירת נושא הסמים והזנות ודיון בקשר בינהם.
6,372 מילים (כ-19.5 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69058
ניתוח הסרטים: "מלכת הכביש" ו"אור".
2,443 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69081
הצגת התופעה בתקשורת והצעות למסרים תקשורתיים מטעם המדינה באשר לטיפול בנושא.
4,774 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61769
מה גרם לנשים לעסוק בזנות בתקופה זו ומה היה הסטטוס החברתי שלהן.
2,722 מילים (כ-8.5 עמ'), 2 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 65870
האם מדינת ישראל כמדינה מערבית דמוקרטית ומתקדמת יכולה להתיר עיסוק כזה לרבות שידול לזנות או שערכי המדינה היהודית\שמרנית עדיין גוברים.
7,358 מילים (כ-22.5 עמ'), 35 מקורות, 288.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9