היישום אינו מחובר לאינטרנט

גורמי חיברות הקשורים בהתדרדרות נערה לזנות

עבודה מס' 040947

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגדרות, סוציאליזציה לעסוק בזנות (משפחה וכו'), חקר מקרה וראיונות ודרכי מניעה ושיקום.

5,685 מילים ,24 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

בעבודה זו אבדוק ואבחן את הגורמים החברתיים המשפיעים על נערה בחברה המערבית המודרנית לבחור בזנות כעיסוק.
חשיבותו של נושא העבודה היא ההתמודדות עם הנושא על כל היבטיו מתוך תקווה שתשובות לשאלות שתוצגנה יעניקו יכולת למטפלים ולגורמים המשקמים והמחנכים בקהילה לצפות ולמנוע התדרדרות נערות לעיסוק זה, יצירת מנגנוני הגנה הן חברתיים הן משפחתיים והן אינדיבידואליים לצורך מניעת התדרדרות למצב זה ויתכן אף מציאת כלים לעצירת התהליך בכל אחד משלביו ואולי גם שיקום, או במלים פחות מתחייבות, כלים לחילוץ הנערה ממעגל הזנות.

השאלה המרכזית בסיסי עבודה היא מהם הגורמים החברתיים המשפיעים על נערה בחברה המערבית מודרנית לבחור בזנות כעיסוק.
חשיבותה של הצגת שאלה זו, בראש ובראשונה, היא לברר האם מדובר בהשפעה הרת גורל של המשפחה כסוכנת חיברות ראשית המטביעה חותמה על אישיותה ודפוסי התנהגותה של הנערה או שמא זוהי קומבינציה של גורמים, ואולי של מספר סוכני חיברות ואולי כל סדר אחר של סיבות. לשאלת המחקר נלוות ההשערות הבאות:
1. המשפחה כסוכנת חיברות ראשית היא הגורם הדומיננטי בהתדרדרות נערה לעיסוק בזנות.
2. הזנות הינה התנהגות נלמדת כשם שנלמדים עיסוקים ומקצועות אחרים.
3. למשפחה כסוכנת חיברות ראשית, הדוחפת לכיוון התדרדרות לזנות מצטרפים גורמים נוספים כמו נתונים כלכליים, גורמים אקולוגיים, חיים בעיר, התנגשויות של תרבויות המתפקדים כסייענים להתדרדרות אך אף אחד מאלה אינו בלעדי או דומיננטי.

כדי לענות על שאלת המחקר אותה הצבתי אגדיר בראש ובראשונה את המושג "סוציאליזציה". אבחן את המשפחה כסוכן סוציאליזציה ומהו משקלה עבור הפרט ביחס למערכת הסוכנים החברתית הכללית. אענה על השאלה מהי סוציאליזציה לקויה במשפחה אבחן את סוגי המשפחות המהוות סוכנים "רעים" ואשאל האם מרקמים מסוימים של יחסים ואינטראקציות במשפחות יוצרים חממה לתנאי סיכון הבת.
לאור השאלה מדוע באותה משפחה לפעמים רק בת אחת התדרדרה לזנות אבדוק האם יש הליך של סימון מיון במשפחה לגבי תפקיד הזונה, ואם כן מדוע יש היענות של המועמדת לקריאה וכן אלו תהליכי למידה עוברת בת כזו על מנת לרכוש לעצמה את העיסוק בזנות.
חלק מן העבודה יוקדש לבדיקת ובחינת גורמים אחרים להתדרדרות נערות לזנות.

אנסה להוכיח שהמשפחה, למרות קיום גורמים אחרים, מהווה בהיותה סוכן סוציאליזציה ראשי חשוב ומשמעותי את הגורם דומיננטי בנות להתדרדרות לזנות.
במחקר אשתמש בשיטת חקר המקרה. אצביע על היתרונות והחסרונות של מחקר כזה. אשתמש בשני ראיונות אישיים עם יצאניות ואנתחם.
בחלק האחרון של העבודה אצביע על דרכי מניעה להתדרדרות נערות לזנות, ועל אפשרויות ה"פרישה" שהגורמים המטפלים יכולים לספק לנערות בכל אחד משלבי ההתדרדרות, וזאת לאור המחקרים בהם השתמשתי לצורך עבודתי וכן כחלק מהמסקנות אליהן הגעתי.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. סוציאליזציה לעיסוק בזנות
3. חקר מקרה
4. מניעה ושיקום
5. סיכום
6. מקורות

מקורות:

Joardar Bishwanath, Prostitution ub Historical and Modern Perspectives, Inter-India Publication, New Delhi, 1983.
Sutherland E.H. and Cressey D.R., Principles of Criminology, Philadelphia, 1970.
Zausner Michael, T.H.E. Streets, A factual Portrait of six Prostitutes as Told in their Words, St. Martin Press, N.Y.
אבישר אדר, "מסאז' של אלף מלים", סופשבוע, מעריב, 5.7.91
אורון ישראל, "המכניזם הדינמי של גיוס זונות בתרבותנו", סעד, י"ט (4), 1975, עמ' 36-29.
אלקלעי ראובן, מילון עברי שלם, מסדה, רמת גן, 1969.
גייסט עידית, נוער שוליים במסגרות חינוכיות - שיקומיות - הקשר בין אקלים מוסדי ובין הסתגלות למסגרת חינוכית, עבודת גמר לקראת תואר מוסמך, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת ת"א, נובמבר 1992.
גירון יעל, סוציאליזציה לעבריינות לפי תיאוריות למידה, עבודה הוגשה עבור המכון לקרימינולוגיה ולמשפט פלילי, פברואר 1977.
גל שלמה, "הזנות כתופעה חברתית", סעד, ינואר 1972.
דין וחשבון הוועדה לחקר עבריינות נוער, משרד המשפטים, יולי 1956.
חושן דינה, מוקד שליטה, מבנה הסמכות במשפחה ודפוסי הסוציאליזציה של ההורים, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת ת"א.
טנא דוד, "מודל לטיפול מונע של התדרדרות לזנות של נערות במצוקה", עבריינות וסטייה חברתית, ט"ז, (תשמ"ח).
טנא דוד, נערות במצוקה היבטים טיפוליים, בית הספר לעבודה סוציאלית ובית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית ירושלים, 1987.
כלפון עמירם, "נערות במדרון", עבודה סוציאלית, מאי 1974.
פז מירי, "קטינה מתחת לפנס", דבר השבוע, (51) 18.12.81.
פיליפ דן, היש מוצא מן הזנות? (סקר על המשך דרכן של קטינות שהופנו לשרות המבחן לנוער 17-2 שנים לפני עריכת הסקר ועסקו בזנות, עבודה לתואר מוסמך, המכון לקרמינולוגיה ולמשפט פלילי, אוניברסיטת תל אביב, מרץ 1975.
רהב גיורא, "משפחה ועבריינות בישראל", בתוך: מגמות כ"ב (2) 219-226, אדר א' תשל"ו, פברואר 1976.
רימרמן יהודה, "נערות סוטות בטיפול", סעד, 1963?
רימרמן יהודה, הזנות והנערה הסוטה, צ'ריקובר, תל אביב, 1977.
שוהם גיורא, פשיעה, סטייה ופקוח חברתי, פפירוס, תל אביב, 1985.
שוהם גיורא, רהב גיורא ואחרים, "תיוג משפחה וזנות", בתוך: מגמות כ"ח (1) 74-82, סיון תשמ"ג, יוני 1983.
שוהם גיורא, רהב גיורא, אות קין סטיגמה של פשע וסטייה חברתית, שוקן, ירושלים ותל אביב, 1983.
שטאל אברהם, "זנות בקרב יהודים כתופעת לוואי למעבר בין תרבות לתרבות", מגמות כ"ד (2).
שטיינר יוספה, עמאדי שבתאי, תפיסת הזנות והיחס אליה בקרב משפחות ממוצא מזרח אירופי, צפון אפריקאי והסקטור הערבי, משרד העבודה והרווחה, האגף לקידום נוער ומבוגרים ושירותי תיקון, השרות לנערה במצוקה, ירושלים 1980.

תגים:

אלימות · פשע · פמיניזם · קרימינולוגיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גורמי חיברות הקשורים בהתדרדרות נערה לזנות", סמינריון אודות "גורמי חיברות הקשורים בהתדרדרות נערה לזנות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.