היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 60
עבודה מס' 23111
מושג המיתוס, מיתוס הצבר וצה"ל, ערעור המיתוס וסקירת דמויותיהם של החילים הישראלי והמצרי.
6,311 מילים (כ-19.5 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68523
ניתוח מיתוס הצבר- סמל ומיתוס בתרבות הישראלית
2,200 מילים (כ-7 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 41049
מיתוס-רקע כללי, חללי מלחמה כערך מוסרי, אנתולוגיה כבסיס נורמטיבי והמיתוס כערך פולחני.
3,372 מילים (כ-10.5 עמ'), 24 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 69747
האם וכיצד דמויות הילדים המטפלים בהוריהם בסרטים הישראלים של שנות האלפיים מעידות על התפוגגות מיתוס הצבר וצמיחת תפישה אחרת של ילדות, ההולמת את האינדיבידואליזם הפוסט מודרני?
8,777 מילים (כ-27 עמ'), 15 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65734
סקירת היחס למקרה דרייפוס בישראל, האם משתמשים בדרייפוס כמיתוס לאומי בישראל?
4,473 מילים (כ-14 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70533
דיון בשלושה טקסטים העוסקים במיתוס השיבה הביתה: "האודיסאה", אגדת חז"ל על ר' עקיבא ורחל, ו-"פרנהיים" של עגנון.
11,396 מילים (כ-35 עמ'), 14 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 68096
בחינת היצירה 'קאנדיד' מאת וולטר, מול מיתוס יציאת מצרים.
5,305 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50356
בחינת מקומה של התקשורת במערכת החברתית-תרבותית הנשענת על מיתוסים, והתמקדות ב"מיתוס המוסד" בפרשת חאלד משעל.
6,459 מילים (כ-20 עמ'), 23 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 23073
התפתחות המיתוס ,משמעותו ושבירתו בשני המחזות.
5,802 מילים (כ-18 עמ'), 16 מקורות, 312.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 60