היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 61276
בדיקת הקשר שבין דתיות, השכלה ושיוך עדתי לנציות פוליטית.
2,416 מילים (כ-7.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70985
עבודה זו עוסקת בקשר בין רמת דתיות והתנדבות לבין רווחה אישית כללית הכוללת תחושת בדידות ושביעות רצון.
4,279 מילים (כ-13 עמ'), 21 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 23021
הערך הדתי והמצוקה הלאומית, החזון הדתי כזכות לאומית וגאולה משיחית וייחודה של ארץ ישראל.
6,313 מילים (כ-19.5 עמ'), 23 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 60783
כמות הייצוג ודרך הייצוג לה זוכה הציבור החרדי והסיבות הגורמות לנושא החרדי לעמוד במרכז התודעה הציבורית.
7,212 מילים (כ-22 עמ'), 23 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61294
בדיקת הנושא באמצעות ניתוח שאלונים.
3,841 מילים (כ-12 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63538
הגותם של האדמו"ר מפיאסצנה, הרב טייכטל, ישעיהו ליבוביץ', ואליעזר ברקוביץ'.
1,844 מילים (כ-5.5 עמ'), 4 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 64878
בחינת הקשר באמצעות מחקר כמותי (שאלון)
8,701 מילים (כ-27 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67245
ניתוח שיח היברידי תוך עיון בהגותו של עלי שריעתי.
5,268 מילים (כ-16 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69074
מחקר שבוצע באמצעות ראיונות ותצפיות.
5,861 מילים (כ-18 עמ'), 7 מקורות, 483.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14