היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 87
עבודה מס' 50168
סקירת האירוע, המלצות הועדה ומידת יישומן.
1,834 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 64707
"חקירה פרטית" ו-"חקירה פומבית" בהתאם לסעיפים 288 ו-298 לפקודת החברות.
11,218 מילים (כ-34.5 עמ'), 28 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 65404
חקירת טרוריסטים- הגבול שבין חקירה הוגנת לבין עינוי אסור.
15,163 מילים (כ-46.5 עמ'), 98 מקורות, 786.95 ₪
עבודה מס' 60871
השוואה בין ישראל למדינות אחרות, ההתפתחות ההיסטורית של ועדת החקירה הממלכתית ובדיקת הגורמים המשפיעים על יישום או על אי יישום המלצות של ועדות חקירה ממלכתיות בישראל.
14,909 מילים (כ-46 עמ'), 34 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 65450
סקירת כשלים שנעשו במהלך ניהול חקירות משטרה ובחינת מידת השפעתם על פסיקת בית המשפט, עד כדי זיכויו של הנאשם, ומהן הסנקציות שננקטו כנגד הגורמים לכשלים.
22,648 מילים (כ-69.5 עמ'), 42 מקורות, 671.95 ₪
עבודה מס' 70413
אלו ערכים חוקיים דמוקרטיים וזכויות אדם נפגעו בעת החקירות בהן נקט השב"כ אל מול החשודים בפעילות טרור (בשנים 1967 ועד היום)? והאם חלו שינויים במהלך השנים הנבחנות, בעקבות הביקורת הציבורית והחוקית?
14,130 מילים (כ-43.5 עמ'), 32 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 60802
חשיבות ההגדרה והניסוח בחקירה המדעית על פי גישתו של ויטגנשטיין.
5,535 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 65175
שמירה על זכויות חשודים בחקירה- שימוש בשיטות מחקר ראויות או פסולות, לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
3,030 מילים (כ-9.5 עמ'), 25 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67402
בדיקת נושאי האחריות כפי שעולה מתוך ועדת החקירה שדנה בפעילות הצבאית בנחל קישון.
1,378 מילים (כ-4 עמ'), 2 מקורות, 162.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 87