היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 66947
סקירת תיאוריות מרכזיות בהתנהגות ארגונית בחברה ומוטיבציה של העובדים בחברה.
2,754 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66882
תיאור סדרת ארועים היפותטיים שארעו במסגרת הארגון, אשר מנותחים לפי תיאוריות מרכזיות בהתנהגות ארגונית: מוטיבציה ומנהיגות.
5,657 מילים (כ-17.5 עמ'), 0 מקורות, 114.95 ₪
עבודה מס' 67681
סקירה וניתוח של המאפיינים המקובלים בבחינת התנהגות ארגונית בארגון, כפי שאלה באים לידי ביטוי ברשת אופטיק דורון.
5,157 מילים (כ-16 עמ'), 7 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 67772
דיון בשלושה מרכיבים של התנהגות ארגונית ובחינתם בארגון: מוטיבציה, תרבות ארגונית, ולחץ.
4,840 מילים (כ-15 עמ'), 5 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66792
פירוט מבנה מחלקת הכספים, סקירת הכוח והפוליטיקה בארגון, משחקים פוליטיים וטקטיקות בארגון, תרבות ארגונית (המודל של שיין).
3,508 מילים (כ-11 עמ'), 0 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60731
בדיקת הקשר באמצעות שאלון לעובדים.
11,644 מילים (כ-36 עמ'), 88 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66802
ניתוח לפי: מבנים ארגוניים, קבוצות / צוותי עבודה, מוטיבציה.
2,652 מילים (כ-8 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66387
מהי עבודת צוות אפקטיבית, הנעת צוות, הקשר בין מוטיבציה
2,825 מילים (כ-8.5 עמ'), 17 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 66475
בחינה על פי תיאוריות.
2,156 מילים (כ-6.5 עמ'), 3 מקורות, 193.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100