היישום אינו מחובר לאינטרנט

הקשר בין שיתוף נתפס של העובדים בקבלת החלטות לבין רמת התנגדויות לשינוי ולרמות של התנהגויות של אזרחות ארגונית

עבודה מס' 060731

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר באמצעות שאלון לעובדים.

11,644 מילים ,88 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

מחקר זה בא לבדוק את הקשר בין שיתוף נתפס של העובדים בקבלת החלטות לבין רמת התנגדויות לשינוי ולרמות של התנהגויות של אזרחות ארגונית (OCB) בארגון סאיטקס ויז'ן. מחקר זה מבוצע במטרה לבחון את הבעיה הארגונית של אי העמידה ביעדי הארגון, העלולה לנבוע מחוסר של שיתוף עובדים בתהליך של קבלת החלטות. וזאת מתוך ראיה ששיתוף עובדים הינו אמצעי המסוגל להתגבר על התנגדויות לשינוי ולהגברת התנהגויות של אזרחות ארגונית (OCB) (סוג של התנהגות שאינה מהווה חלק מתפקיד העובד, המקדמת את יעילות הארגון).
משתנה שיתוף עובדים נבדק עם חלוקה לממדים של מעורבות שיתוף ותחושות שיתוף, משתנה התנגדות לשינוי נבדק ללא חלוקה לממדים, משתנה OCB נבדק עם חלוקה לממדים של OCB ארגוני ו-OCB בין אישי.
במחקר נטלו חלק 50 מעובדי הארגון הנחקר, ע"פ שיטת הדגימה של דגימה לא הסתברותית במדגם הנוחות, מכלל מחלקות הארגון. איסוף הנתונים נעשה באמצעות סקר, שאלון אנונימי שחולק לנחקרים.
השערות המחקר היו:
1. קיים קשר שלילי בין רמת שיתוף נתפס בקבלת החלטות לבין רמת ההתנגדות לשינוי של העובדים.
2. קיים קשר חיובי בין רמת שיתוף נתפס בקבלת החלטות לבין רמת ההתנהגויות האזרחות הארגונית OCB.
השערה מס' 1 אוששה ע"פ מתאם פירסון בין שני המשתנים, תוצאת המתאם עם ממד מעורבות השיתוף עומדת על 0.80, לעומת תוצאת המתאם עם ממד תחושות השיתוף העומדת על 0.49.
תוצאות אלו מצביעות כי קיים מתאם חיובי מובהק בין שיתוף עובדים לבין רמת התנגדות לשינוי.
השערה מס' 2 אוששה ע"פ מתאם פירסון בין שני המשתנים, תוצאת המתאם של ממד מעורבות השיתוף עם ממד OCB ארגוני עומדת על 0.90 (מתאם חיובי מובהק), תוצאת המתאם של ממד מעורבות השיתוף עם ממד OCB בין אישי עומדת על 0.58 (מתאם חיובי מובהק), לעומת תוצאת המתאם של ממד תחושות השיתוף עם ממד OCB ארגוני עומדת על 0.56 (מתאם חיובי מובהק), תוצאת המתאם של ממד תחושות השיתוף עם ממד OCB בין אישי עומדת על 0.39 (מתאם חיובי).
עיקר המסקנות מצביעות על כך ש:
* שיתוף אמיתי הכולל מעורבות פעילה של העובדים בתהליך קבלת ההחלטות יביא לתוצאה הרצויה של הקטנת התנגדות לשינוי והגברת התנהגויות מסוג של OCB.
* ממד מעורבות השיתוף הינו הממד הדומיננטי בהשוואה לממד תחושות השיתוף, המשפיע על משתנה התנגדות לשינוי.
* גיל העובד כמו ותק העובד הינם משתנים המקטינים את רמת ההתנגדות לשינוי ומגדילים את רמת ה- OCB.
* עובדים ממין זכר ועובדים נשואים נוטים לחוש יותר מעורבים בשיתוף בהשוואה לעובדים מהמין השני ולעובדים רווקים.
* עובדים בעלי השכלה גבוהה יותר כמו העובדים בעל מעמד גבוה יותר, הם יותר שותפים בקבלת החלטות, פחות מגלים התנגדות לשינוי ומבצעים יותר התנהגויות מסוג של OCB.
* עובדים נשואים נוטים פחות להתנגד לשינויים ולבצע יותר התנהגויות מסוג של OCB ארגוני בהשוואה לעובדים רווקים.
לאור המסקנות, ובהתאם למגבלות המחקר המופיעות בגוף העבודה, ניתנו המלצות למחקרי המשך על מנת להשלים את התמונה ולקבל מידע רחב ומקיף יותר. מסקנת החוקר הייתה, שעל הארגון לנקוט בגישה של שיתוף עובדים בקבלת החלטות כדרך חיים, וזאת מאחר והשיתוף משפיע על: יעילות, תכליתיות והצלחה ארגונית, איכות השרות, שביעות רצון מהעבודה ועל תפוקות העובד.
וזאת בנוסף לממצאים שהתקבלו מהשערות המחקר ששיתוף מקטין התנגדות לשינוי ומגביר התנהגויות מסוג של OCB.

תוכן העניינים:
1. תוכן העניינים
2. מבוא
2.1 הצגת הבעיה
2.1.1 הארגון הנחקר
2.1.2 הבעיה העסקית
2.2 מטרות המחקר וחשיבותן
2.2.1 מטרות אקדמיות
2.2.2 מטרות יישומיות
2.3 רציונל המחקר
2.4 מודל המחקר
2.5 משתני המחקר
2.6 השערות המחקר
3. סקירת ספרות
3.1 שיתוף עובדים בקבלת החלטות
3.2 התנגדות לשינוי
3.3 התנהגויות של אזרחות ארגונית OCB
3.4 שיתוף עובדים בקבלת החלטות והתנגדות לשינוי
3.5 שיתוף עובדים בקבלת החלטות והתנהגויות של אזרחות ארגונית OCB
4. שיטת המחקר
4.1 מערך המחקר
4.2 המדגם
4.2.1 אוכלוסיית המחקר
4.2.2 המדגם
4.2.3 שיטת הדגימה
4.2.4 נימוקים בבחירת שיטת הדגימה
4.3 כלים
4.4 ההליך
4.5 שיטת הניתוח
5. ממצאים
5.1 ניתוח האוכלוסייה
5.2 סטטיסטיקה תיאורית
5.2.1 ממצאי משתנה הבלתי תלוי - רמת שיתוף עובדים נתפס בקבלת החלטות
5.2.2 ממצאי משתנה התלוי - רמת התנגדויות לשינוי
5.2.3 ממצאי משתנה התלוי - רמת ההתנהגויות האזרחית הארגונית OCB
6. ניתוח ודיון
7. מסקנות, סכום והמלצות
8. ביבליוגרפיה
9. נספחים
נספח א' - סאיטקס מבנה אחזקות
נספח ב' - מבנה ארגוני חברת סאיטקס ויז'ן
נספח ג' - שאלון
נספח ד' - פרסומים אודות המיזוג
נספח ה'- מודל תחומי השיתוף ורמותיו
נספח ו'- מודל נתיב לניבוי OCB
נספח ז' - הקשר בין רמת מעורבות העובדים לרמת מחויבותם והשפעתם לתהליך השינוי
נספח ח' - התפלגות תשובות הנחקרים
נספח ט' - מוצרי חברת סאיטקס-ויז'ן

תגים:

אזרחות · ארגונית · בין · בקבלת · החלטות · העובדים · הקשר · התנגדויות · התנהגויות · ולרמות · לבין · לשינוי · נתפס · רמת · שיתוף

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הקשר בין שיתוף נתפס של העובדים בקבלת החלטות לבין רמת התנגדויות לשינוי ולרמות של התנהגויות של אזרחות ארגונית", סמינריון אודות "הקשר בין שיתוף נתפס של העובדים בקבלת החלטות לבין רמת התנגדויות לשינוי ולרמות של התנהגויות של אזרחות ארגונית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.