היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 69600
חוק האזרחות ובדיון שנערך בשני בג"צים בהרכב של 11 שופטים על חוקתיות החוק והשלכותיו.
2,739 מילים (כ-8.5 עמ'), 23 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67154
סקירת ספרו של רוג'רס ברובייקר העורך השוואה בין מוסד האזרחות בהיסטוריה הלאומית והמדינית של שתי המדינות.
1,873 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 31857
בחינת תכנית האזרחות ומטרתה לאור השינויים הפוליטים בארץ.
6,506 מילים (כ-20 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 68981
ניתוח התיקון לחוק האזרחות לפי הגישה הרציונליות המהותית לחקר הפוליטיקה.
4,350 מילים (כ-13.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61886
תפיסת ערך האזרחות על פי משנתו של הוגה הדעות, אשר עסק בנושא זה בכתביו הרבים.
1,897 מילים (כ-6 עמ'), 13 מקורות, 188.95 ₪
עבודה מס' 65884
בחינת הגורמים הפנים ארגוניים ביחס להתנהגויות של אזרחות ארגונית, שיתוף עובדים ומוטיבציה.
5,544 מילים (כ-17 עמ'), 42 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69614
העבודה עוסקת בעמידתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל בדיונים בבג"צ, כולל הדיון האחרון משנת 2012. העבודה כוללת ניתוח של החוק, רקע לחקיקתו, פירוט הדיונים בבג"צ והשוני ביניהם.
5,339 מילים (כ-16.5 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60731
בדיקת הקשר באמצעות שאלון לעובדים.
11,644 מילים (כ-36 עמ'), 88 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67190
הבניית הזהות האזרחית של מדינת ישראל מקום המדינה, באמצעות שלושה שיחים מרכזיים.
2,369 מילים (כ-7.5 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20