היישום אינו מחובר לאינטרנט

"להיות אזרחים" בישראל להיות או לא להיות ?

עבודה מס' 060415

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח ספרי אזרחות משנים שונות ובדיקה כיצד משתקפות אוריינטציות אזרחיות ישירות\עקיפות בספרים.

4,679 מילים ,20 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

"ספר לימוד למקצוע האזרחות מעצם טבעו מתיישן מהר, כי הבעיות שהוא דן בהן רק בחלקן תיאורטיות, שאין משתנות במרוצת הזמן; בחלקן הגדול הן בעיות אקטואליות, הנובעות מן המצב בשעת הכתיבה." (אטינגר, 11:1961)
במילים אלו פותח אטינגר את ההקדמה למהדורה השלישית של ספרו "תורת האזרחות", ספר הלימוד הראשון במקצוע האזרחות במדינת ישראל. למרות הבנת המחבר את השינויים אשר עוברת החברה בכלל והחברה בישראל בפרט, חלו עדכונים איטיים ומעטים בלבד בספרי הלימוד במקצוע אזרחות. כל-זאת כאשר, מאפיינים רבים בפוליטיקה ובחיים הפוליטיים בישראל, השתנו והתעצבו. שינויים אלו מתבטאים בתכני הפוליטיקה החדשה (ישי, 1999) ובאופן ההשתתפות ( ,Gibbins 1990 ; Wolfsfeld, 1988).
לימודי האזרחות במדינה דמוקרטית חשובים מאד. החינוך לאזרחות אינו רק בבואתה של התרבות הפוליטית, אלא גם גורם הקובע את אופיה (פרל, 3 : 1996). כמו כן מהווה אזרחותו של אדם מרכיב מרכזי בזהותו. הקשר המוצג לעיל בין חינוך ומדעי המדינה, הוא נקודת המוצא בעבודה זו.

מטרת העבודה היתה לבדוק את הקשר ואת ההלימה בין השינויים בחברה הישראלית מבחינת התנהגות פוליטית לבין התכנים הנלמדים במקצוע אזרחות. תכנים האמורים להכין את התלמיד לקראת תפקידו כאזרח במדינה. לצורך הבדיקה, ערכתי ניתוח (ברמות שונות) של ששה ספרי לימוד במקצוע אזרחות, אשר נכתבו בין 1961 לבין 2000. בנוסף ניתחתי את דו"ח ועדת ההיגוי לחינוך לאזרחות ואת נייר המסגרת לנושא המרכז השנתי במערכת החינוך תשס"א. במסגרת העבודה ראיינתי את ממלאת-מקום המפקח הראשי על לימודי האזרחות במשרד החינוך - הגברת חנה שפיר.

לאחר הצגת מערך המחקר וניתוח הטקסטים, אציג מספר הסברים אפשריים לנתונים. חלקים מן ההסברים קשורים לאופיה של מערכת החינוך בישראל ואילו חלקים אחרים קשורים לאופי השינויים העוברים על החברה בישראל.

תוכן עניינים:
מבוא
התנהגות פוליטית פוסט-מודרנית
לימודי אזרחות במדינת ישראל
ניתוח ספרי לימוד במקצוע אזרחות 2000 - 1961
סיכום
נספחים
נספח א': ניתוח תוכן - ספרי לימוד במקצוע אזרחות
נספח ב': תצלום כריכות ספרי לימוד במקצוע אזרחות
(הערת מערכת: התצלומים עצמם אינם חלק מן העבודה)
ביבליוגרפיה

מקורות:

איכילוב, א., עולמם הפוליטי של ילדים ובני נוער, הוצאת יחדיו, תל-אביב, 1984.
איכילוב, א., עמדות מורים לאזרחות ומדעי החברה בבתי ספר העל יסודיים בישראל בנושאים הקשורים לחינוך ולאזרחות בדמוקרטיה, הוצאת היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה, אוניברסיטת תל-אביב, 1986.
איכילוב, א., חינוך לאזרחות בישראל, ספרית פועלים, תל-אביב, 1993.
גל-נור, י., ראשיתה של הדמוקרטיה בישראל, הוצאת עם-עובד, תל-אביב, 1985.
הרמן, ת., מלמטה למעלה: תנועות חברתיות ומחאה פוליטית, כרך א' - דפוסי השתתפות פוליטית, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, 1995.
ישי, י., "פוליטיקה 'ישנה' לעומת 'חדשה' בבחירות 1996", בתוך: הבחירות בישראל 1996, אריאן, א. ושמיר, מ. (עורכים), המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999, עמ' 171 - 202.
משרד החינוך התרבות והספורט, להיות אזרחים - חינוך לאזרחות לכלל תלמידי ישראל, הוצאת משרד החינוך התרבות והספורט, ירושלים, 1996.
משרד החינוך והתרבות, תכנית לימודים באזרחות לחטיבה העליונה, הוצאת המרכז לתכניות לימודים, ירושלים, 1976.
משרד החינוך התרבות והספורט, ידיעון באזרחות, גיליונות 7-15, הוצאת האגף לתוכניות לימודים, ירושלים, 1995.
נבו, ד. (עורך), המעשה החינוכי: עיון ומחקר, הוצאת יחדיו, תל-אביב, 1977.
פרל, ח., תכנית הלימודים הסמויה - מהלכה למעשה, עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, 1996.
קורן, ד., (עורך), קץ המפלגות - הדמוקרטיה הישראלית במצוקה, הקיבוץ המאוחד, 1998, חלק ב', עמ' 144 - 175.
Almond, G. Verba, S., The Civic Culture, Princeton, N.J: Princeton University Press, 1963.
Gibbins, J.R (ed.), Contemporary Political Culture, Sage, 1990, pp. 1 - 30.
Topf, R. "Electoral Participation" and "Beyond Electoral Participation" In: Klingemann, H.D Fuchs, D. (ed.): Citizens and the State, Oxford University Press, 1985, pp. 27-51, pp. 52-92.
Wolfsfeld, G., The Politics of Provocation: Participation and Protest in Israel, State University of New-York Press, 1988.

תגים:

התנהגות · פוליטית · אזרחות · דמוקרטיה · החינוך · השתתפות · התנהגות · חדשה · לימוד · משרד · ספרי · פוליטיקה · פוליטית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא ""להיות אזרחים" בישראל להיות או לא להיות ?", סמינריון אודות ""להיות אזרחים" בישראל להיות או לא להיות ?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.