היישום אינו מחובר לאינטרנט

עמדות שונות בשאלת הזכות לחנך לערכים מחייבים

עבודה מס' 061954

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עמדותיהם של קליינברגר, סימון, תדמור וס. יזהר בשאלת הזכות לחנך לערכים מחייבים; תורת המוסר של התועלתניים והחינוך לאזרחות טובה ודמוקרטיה.

8,557 מילים ,35 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תוכן העניינים
מבוא
פרק א': עמדותיהם של קליינברגר, סימון, תדמור וס. יזהר בשאלת הזכות לחנך לערכים מחייבים

פרק ב': תורת המוסר של התועלתניים והשלכותיה על החינוך
א. הוגי התועלתיות
1. ג'רמי בנתם - תקציר חייו ותורתו
2. המוסר עפ"י ג'ון מיל
3. "עיקרון האושר היותר גדול" של בנתם עפ"י ג'ון מיל
4. על התועלתיות עפ"י ג'ון מיל
5. תועלתיות: אגואיזם פסיכולוגי ואגואיזם אתי ע"פ נ. כשר 1993
ב. התפתחות מוסרית ועקרונות החינוך למוסר בבית הספר

פרק ג': חינוך לאזרחות טובה ודמוקרטיה
א. זכויות האדם
ב. החינוך לדמוקרטיה
ג. יישום העקרונות
ד. התכנים היסודיים של החינוך לאזרחות
ה. הדיון בזכויות
ו. המשטר הדמוקרטי
ז. עמדות וערכים
ח. כישורים ומיומנויות
ט. לימוד מקצוע האזרחות
י. תכנים לימודיים נוספים
יא. המתודה החינוכית
יב. הכשרת מורים
יג. הליך חינוכי כולל
יד. הדרכים לקידום התהליך

ביבליוגרפיה

מבוא
להיות אזרחים, חינוך לאזרחות לכלל תלמידי ישראל, חובת מערכת החינוך לחנך לאזרחות את כלל
תלמידי ישראל. בפילוסופיה בחינוך עולות מספר שאלות:
1. בסוגיות לחינוך לערכים: מה עמדותיהם של קליינברגר, ס. יזהר, ע. סימון, תדמור בשאלת
הזכות לחנך לערכים מחייבים?
2. מה השלכותיה בחינוך של תורת המוסר של התועלתניים, בנתם ומיל?
3. מהו הרקע, העקרונות והדרכים בחינוך לאזרחות טובה ולדמוקרטיה?

כאמור העבודה חולקה לשלושה פרקים, כאשר כל פרק עונה על אחת השאלות.

המקורות הביבליוגרפיים לשלושת הפרקים מרוכזים בסוף העבודה.

מקורות:

אדד, מ, (1989), שפיטה מוסרית והתנהגות מוסרית. עיונים בחינוך, 50/49, 67-102.
אלמוג, ע, (מאי 1997), "האמונה הדמוקרטית", בתוך פנים 2, עמ' 12.
גביזון, ר. (1985). "מאזן הזכות והחובה של זכויות האדם בישראל", בתוך: סקירה חודשית 10 (1985), עמ' 30-29.
דו"ח ועדת קרמניצר, (1996), להיות אזרחים - חינוך לאזרחות לכלל תלמידי ישראל - דוח ביניים, ירושלים, תשנ"ו, עמ' 15-12.
דיואי, ג', (1960), דמוקרטיה וחינוך. ירושלים: מוסד ביאליק.
וינריב, א, (1980), "בעיות בפילוסופיה של המוסר", קורס של האוניברסיטה הפתוחה[ יחידה 6, תל-אביב.
יזהר, ס, (1975), על חינוך ועל חינוך לערכים. עם עובד, תשל"ה.
כשר, נ, (1993), תורת המוסר-מבוא, תל-אביב, ספריית "אוניברסיטה משודרת", משרד הבטחון, הוצאה לאור.
לם, צ, (1976), ההגיונות הסותרים בהוראה. תל אביב: ספרית הפועלים.
מיל, ג',ס, (1972), התועלתיות, תרגום יוסף אור. עורכת ח.י. רות, ירושלים תשל"ב, מאגנס, האוניברסיטה העברית.
משרד החינוך והתרבות, (1981), תכנית הלימודים באזרחות. ירושלים, משרד החינוך והתרבות.
משרד החינוך והתרבות, (תשנ"ד), "אזרחות - תכנית לימודים בחטיבה העליונה לבתי ספר יהודיים (כלליים ודתיים), ערביים ודרוזים, ירושלים.
נויברגר, ב, (1985), "דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה-20" קורס של האוניברסיטה הפתוחה, יחידות 2-1, תל-אביב, 1985, עמ' 52-22.
סימון, א,ע, (1983), הזכות לחנך החובה לחנך - מסות. תל אביב: האוניברסיטה העברית, ביה"ס לחינוך, ספרית הפועלים.
פלד, י, (1993), "זרים באוטופיה: מעמדם האזרחי של הפלסטינים בישראל", בתוך, תיאוריה וביקורת 3 (חורף 1993), עמ' 23-22.
צדקיהו, ש, (1994), חינוך לדמוקרטיה ואקלים דמוקרטי בבית הספר. ירושלים, משרד חינוך והתרבות.
צדקיהו, ש, (1998), חברת התלמידים וחינוך לדמוקרטיה. ירושלים, קו וכתב.
קולברג, ל, טרייל, א, (1972), "התפתחות מוסרית וחינוך למוסר". החינוך ה (תשל"ב): 437-401.
קליין, פ. (1985). ילדך חכם יותר, הגעה שכלית בגיל הרך, רמת-גן, אוניברסיטת בר-אילן.
קליינברגר, א,פ, (1961), "הזכות לחנך לערכים מחייבים". מגמות י"א 4 (נוב'): 337-332.
קליינברגר, א,פ, (1976), "מהו חינוך לערכים". עיונים בחינוך, 10 (תשל"ו): עמ' 16-5.
קליינברגר, א,פ, (1980), מבוא לפילוסופיה של החינוך. תל אביב: יחדיו.
שבייד, א, (1974), תקנות החינוך במדינת ישראל, בתוך: נ. דגני (עורך), החינוך לערכים. ירושלים, המכון לאמצעי הוראה.
שבייד, א, (1985), "ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית - היבטים היסטוריים ורעיוניים",
שמידע, מ, (1979), חינוך חברתי בביה"ס העל יסודי. ירושלים. אחיאסף.
הציונות שאחרי הציונות, ירושלים, תשנ"ו, עמ' 136. מאמר זה הופיע במקור בכתב העת אלפיים (התשנ"ה).
תדמור, י, (1996), "חובתם של המחנכים לחנך" במת המורה העל-יסודי, 18-24.
תדמור, י, (1997), "ערכי הידברות ושלום בהוראה ובחינוך" בתוך פלדי, א, (עורך), החינוך במבחן הזמן. הוצאת רמות 266-277.
תמיר, י, (1997), "האנגלים לא צריכים חינוך לדמוקרטיה", בתוך: פנים, 2 מאי, עמ' 94.
Bandura, A, (1969), Principles of Behavior Modification, New-York . Aolt, Rine Hart and Winston.
Freud, A, (1931), Introduction to psychoanalysis for teachers London: George Allenz Unwin, ltd.
Kohlberg, L, Turiel, E, (1971), Moral development and moral education. In: Lesser, G,S, (Ed.), Psychology and Educational Practice (pp. 410-465). London: Scott, Foresman and Company.
Piaget, J, (1963), The attainment of invariants and reversible operations in the development of thinking, Social Research, 30, 283-299.
Piaget, J. (1980).Intellectual evolution from adolescence to adulthood. In: R.E. Muuse (Ed.).Adolescent behavior and society. A book of readings, 3rd. Ed., New-York. Random House.

תגים:

אזרחות · דמוקרטיה · ערכים · מוסר · תועלת · זכויות · האדם

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "עמדות שונות בשאלת הזכות לחנך לערכים מחייבים", סמינריון אודות "עמדות שונות בשאלת הזכות לחנך לערכים מחייבים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.