היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעות אדאולוגיות פוליטיות בתכנית הלימוד באזרחות

עבודה מס' 031857

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת תכנית האזרחות ומטרתה לאור השינויים הפוליטים בארץ.

6,506 מילים ,11 מקורות ,1991

תקציר העבודה:

"בהגדרת אזרחות אנו מציינים את זיקתו המשפטית של אדם למדינתו, זיקה הקובעת את זכויותיו וחובותיו כלפיה" (לקסיקון לאזרחות).
בעבודה זו נעשה ניסיון לבחון פילוסופית את מטרות תכניות הלימודים במקצוע האזרחות משנים תשל"ו, תשמ"א, תש"ן. כפי שהן באות לידי ביטוי בחוברת תה"ל שהנפיק משרד החינוך ואת המשמעות הנגזרת ממטרות אלה על החינוך לאזרחות בביה"ס והחינוך בכלל.
עד לשנת 1976 (תשל"ו) היווה מקצוע האזרחות נספח למקצוע ההיסטוריה. החל משנה זו משמש מקצוע האזרחות כדיסציפלינה בפני עצמה, עם תוכנית למודים פרטנית וייחודית.
ההשערה שעמדה בבסיס העבודה היא כי ה"רוח האידיאולוגית פוליטית של משרד החינוך קרי-השלטון, היא זו המשפיעה על ניסוח המטרות ועל משמעותן הכוללת. ואותה ניסינו לזהות ולאבחן בתכניות שנבדקו. תכניות הלימודים מתחדשות מדי מספר שנים. השערתנו היא כי יהיו שנויים בניסוח המטרות ומכך יהיה ניתן להסיק לגבי ההשפעה האידיאולוגית פוליטית עליהן.
העבודה מבוססת על ספרות מקצועית המתייחסת ללמוד מקצוע האזרחות ולמושג ה"אזרחות" באופן כללי, כמו כן נעשתה סקירה היסטורית לברור אירועים היסטוריים שהשפיעו כנראה על כותבי התוכניות מבחינה אידיאולוגית-פוליטית.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. ארועים פוליטיים ומדניים והשפעתם על הדמוקרטיה בישראל בשנות ה- 80-60
3. החנוך לאזרחות כחלק מתרבות פוליטית
4. תוכניות הלמודים ומטרותיהן
5. מקצוע האזרחות כדסצפלנה
6. בחינה מפורטת של מטרות תוכניות הלמודים באזרחות תשל"ו-תש"ן
1.6 תכנית הלמודים תשל"ו
2.6 תכנית הלמודים תשמ"א
3.6 תכנית הלמודים תש"ן
7. רכוז ותמצית מאפייני תכניות הלמודים תשל"ו-תש"ן
8. סכום
9. בבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

יתרה מכך - מוסדות החינוך הנמצאים בשליטת המדינה ופקוחה נועדו לקדם בעיקר את האינטרסים של העילית השלטת (קולינס collins 1979) הגורם המרכזי המטביע חותמו על החיים הפוליטיים בישראל הוא -היותה חברה מתהווה (אכלוב), החברה הישראלית נאבקת ממושכות על דמותה כחברה ועל העלייה. היא שסועה אידיאולוגית ומחלוקות בתחום השקפות העולם הם לחם חוקה. עוד טוענת אכלוב כי החברה הישראלית טרם הגעה לכלל הסכמה לגבי דמותה הרצויה של המדינה.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעות אדאולוגיות פוליטיות בתכנית הלימוד באזרחות", סמינריון אודות "השפעות אדאולוגיות פוליטיות בתכנית הלימוד באזרחות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.